Leasing na samochód – o czym warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Wzięcie samochodu w leasing oznacza jego wypożyczenie od firmy leasingowej na uzgodnionych warunkach

Wzięcie samochodu w leasing oznacza jego wypożyczenie od firmy leasingowej na uzgodnionych warunkach. Umowa leasingowa zawiera wiele ważnych informacji, w tym czas trwania umowy, wysokość opłaty wstępnej oraz samych rat leasingowych, prowizji związanych z użytkowaniem samochodu. Wiele treści pomijamy, tymczasem ważna jest całość. Aby leasing nie zaskoczył nas niczym nieprzyjemnym warto zapoznać się z treścią umowy jeszcze przed jej podpisaniem.

WYBÓR LEASINGU JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA SAMOCHODU

Wzięcie samochodu w leasing to alternatywa i dobra propozycja dla firm, które nie chcą zaciągać kredytu bankowego. Leasing daje możliwość użytkowania samochodu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego zakupem.

Do wyboru przyszły Leasingobiorca ma dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny, wybierany częściej, oraz leasing finansowy. Różnią się one przede wszystkim tym, iż leasing operacyjny, traktowany jest jako usługa a koszty związane z amortyzacją pojazdu należą do właściciela samochodu, którym jest Leasingodawca. Leasingobiora otrzymuje faktury za raty leasingowe, od których może odliczyć podatek VAT. Po skończonej umowie leasingowej może dokonać wykupu samochodu na firmę lub na osobę prywatną. Decydując się na leasing finansowy Leasingobiorca może odliczyć podatek VAT, po zakończeniu umowy leasingowej samochód przechodzi na własność Leasingobiorcy, jeśli taki zapis widnieje w umowie leasingowej.

Leasing a staż firmy

Obecnie samochód może być leasingowany przez firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność. Nie każda jednak firma leasingowa udziela takiej możliwości nowym firmom, dlatego warto zorientować się w tej kwestii podczas rozmowy z Leasingodawcą. Często staż firmy ma wpływ na wysokość opłaty wstępnej.

Leasing a użytkownicy samochodu

Decydując się na wzięcie samochodu w leasing warto również zorientować się w kwestii użytkowania go przez tak zwane osoby trzecie. Często w umowie leasingowej zaznaczone jest kto będzie użytkownikiem pojazdu. Jeśli chcemy udostępnić go osobie trzeciej, warto tę kwestię omówić z Leasingodawcą. Wiąże się to zazwyczaj z dodatkową opłatą.

Dodatkowe opłaty zawiera Tabela Opłat i Prowizji, którą często Leasingobiorca pomija. Warto jednak zapoznać się z jej treścią, gdyż są w niej zawarte cenne informacje z wyszczególnieniem dodatkowych opłat, jakie ponosić będzie Leasingobiorca na rzecz firmy leasingowej.

VAT od rat leasingowych

Biorący w leasing obliguje się do płacenia rat leasingowych, na które otrzymuje faktury.

Jeśli jednak firma zawiesi działalność, a może tak zrobić jeśli nie zatrudnia pracowników, w trakcie trwania umowy leasingowej, umowa leasingowa trwa nadal – Leasingobiorca otrzymuje faktury, od których może odliczać podatek VAT. Jeśli umowa leasingowa kończy się w okresie zawieszenia działalności, Leasingobiorca może wykupić samochód. Firma leasingowa wystawia fakturę wykupu a Leasingobiorca może również odliczyć VAT.

Umowa leasingowa a negocjacje

Umowa leasingowa zostaje zawarta najczęściej między firmami. Stanowi więc porozumienie handlowe, dlatego treść umowy może być negocjowana. Każdy leasing traktowany jest indywidualnie, dlatego warto pytać o warunki, jakie oferuje nam przedstawiciel firmy leasingowej. Uwagę warto zwrócić na wysokość opłat początkowych, czyli tak zwany czynsz inicjalny, dodatkowe usługi, bonusy. Rozmowy na ten temat należy jednak przeprowadzać przed podpisaniem umowy.

Umowa leasingowa a wykup samochodu

Po zakończeniu leasingu istnieje możliwość wykupu samochodu. W większości przypadków leasing finansowy kończy się przeniesieniem własności na Leasingobiorcę, w przypadku leasingu operacyjnego Leasingobiorca może skorzystać z możliwości wykupu samochodu na warunkach określonych w umowie leasingowej.

Jedną z możliwości jest wykup samochodu z opcją wysokiego wykupu. Szerzej o tym w artykule: Leasing z wysokim wykupem

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingowej niesie za sobą kilka korzyści dla Leasingobiorcy. Jedną z nich jest możliwość wrzucenia zakupu samochodu w koszty, kolejną 0 odliczenie podatku VAT, gdyż firma leasingowa wystawia fakturę.

Leasingobiorca może również wykupić samochód na osobę prywatną, jednak wówczas nie może skorzystać z wyżej wymienionych profitów.

Kradzież samochodu leasingowanego

Wraz z kradzieżą samochodu umowa leasingowa przestaje istnieć, gdyż nie ma przedmiotu leasingu. Jego właścicielem jest Leasingodawca, w związku z czym zwrot kosztów od ubezpieczyciela należy się firmie leasingującej. Dodatkowo ma on prawo żądać zwrotu wselkich nieuregulowanych rat, z pomniejszeniem o wysokość wypłaconego odszkodowania. W takiej pechowej dla Leasingobiorcy sytuacji pomocne jest odszkodowanie GAP, o którym więcej w artykule: Kradzież lub wypadek auta w leasingu.

W leasing nie tylko nowe samochody

Firmy leasingowe umożliwiają wzięcie leasingu także na samochody używane. Często jednak to Leasingobiorca musi pokryć koszty związane z wyceną pojazdu, badaniami technicznymi a także jego naprawą. Wiele firm zastrzega sobie, że samochód będący przedmiotem leasingu nie może być starszy niż 5 lat.

Zamów kontakt