Home » Blog » Kradzież lub wypadek auta w leasingu

Kradzież lub wypadek auta w leasingu

2016-11-07 13:06

Przedmiotem leasingu może być między innymi samochód. Jest to narzędzie pracy, którym się poruszamy lub które wykonuje pracę.

KLF24 - dogodne finansowanie

Przedmiotem leasingu może być między innymi samochód. Jest to narzędzie pracy, którym się poruszamy lub które wykonuje pracę. Z uwagi na jego zadanie jest ono narażone na pewne zdarzenia losowe, jak choćby wypadek czy kradzież. Jak, biorąc auto w leasing, zabezpieczyć się, by skutki zdarzeń losowych były jak najmniej dotkliwe dla firmy?

Umowa leasingowa dotyczy przedmiotów. Jednym z nich może być pojazd będący dla wielu firm jednym z podstawowych narzędzi pracy. Jako że znajduje się niemal w ciągłym ruchu, narażony jest na wiele zdarzeń losowych, w tym na uszkodzenie. Zaparkowany może zostać również skradziony.

Leasing to korzystna propozycja dla firm. Daje możliwość odliczenia podatku VAT, kosztów amortyzacji pojazdu i usług mających na celu poprawę komfortu jego użytkowania. Wymaga jednak wykupienia ubezpieczeń przez Leasingobiorcę. Obowiązkowe, w przypadku leasingu jest wykupienie ubezpieczenia AC na warunkach oferowanych przez Leasingodawcę.

Samo ubezpieczenie AC nie daje jednak gwarancji odzyskania pełnej kwoty poniesionej straty. Aby więc odpowiednio się zabezpieczyć warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które nazywane jest ubezpieczeniem od kosztów różnicy, spadku wartości pojazdu lub straty finansowej.

UBEZPIECZENIE GAP

Przykładem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie GAP. Jego nazwa w wersji angielskiej to Guaranteed Asset Protection (gwarantowana ochrona kapitału) lub Guaranteed Auto Protection (gwarantowana ochrona samochodu/pojazdu).

Ubezpieczenie to obejmuje wartość pojazdu lub finansowej straty spowodowanej kradzieżą auta lub jego zniszczenia. Gdy samochód zostanie skradziony lub nastąpi jego całkowita szkoda jeszcze w trakcie trwania leasingu, z racji zaistniałej sytuacji (brak przedmiotu, którego dotyczyła umowa leasingowa) umowa leasingowa musi zostać zakończona.

W wypadku szkody całkowitej z obowiązkowego ubezpieczenia AC zostaje wypłacona różnica między wartością rynkową pojazdu a wrakiem, w przypadku kradzieży – wartość rynkowa auta.

Kwota wypłacona z ubezpieczenia zostaje przekazana na poczet spłaty kapitału z umowy leasingu.

Niestety, może zdarzyć się tak, zwłaszcza kiedy wpłata własna była na niskim poziomie, że wysokość wypłaconego ubezpieczenia nie pokryje pozostałego kapitału. W takiej sytuacji Leasingobiorca zmuszony jest do pokrycia tej różnicy z własnych środków. Właśnie wówczas pomocne okazuje się ubezpieczenie GAP, które dopłaci do uzyskanego z ubezpieczenia AC odszkodowania odpowiednią kwotę.

W ramach ubezpieczeń GAP występuje kilka opcji do wyboru, w tym:

GAP finansowy,

GAP indeksowy,

GAP fakturowy,

GAP MIX.

Ubezpieczenie GAP zostaje wypłacone po uruchomieniu środków z ubezpieczenia AC.

STAŁO SIĘ – KOMU ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Jeśli pojazd został uszkodzony, fakt ten należy zgłosić ubezpieczycielowi oraz Leasingodawcy, który do momentu zakończenia umowy leasingowej pozostaje jego właścicielem.

Wiele firm leasingowych zabezpiecza się zapisem dotyczącym miejsca, w których pojazd może być poddawany naprawie. W większości przypadków są nimi autoryzowane serwisy poszczególnych marek. Daje to zabezpieczenie, że samochód będzie naprawiany przez osoby na co dzień zajmujące się takimi samochodami, niemniej jednak wartość naprawy w takich punktach jest najczęściej znacznie wyższa, aniżeli w innych miejscach. To z kolei może spowodować, że koszt naprawy może zakwalifikować szkodę do kategorii szkody całkowitej.

Jeśli sytuacja taka się zdarzy warto zweryfikować kosztorys naprawy oraz monitorować sprawę od momentu wyceny szkody przez rzeczoznawcę po zakończenie naprawy.

Jeśli w czasie użytkowania leasingowanego pojazdu zwiększyliśmy jego wartość (np. zakup nowych opon, alufelg czy sprzętu audio) warto zwrócić się z prośbą o uwzględnienie tego faktu w wycenie wartości pojazdu.

SZKODA CZĘŚCIOWA CZY CAŁKOWITA

O szkodzie częściowej mówi się, gdy wartość naprawy pojazdu jest opłacalna ekonomicznie. Pokrycie naprawy z ubezpieczenia AC nie powinno przekroczyć 60-80% aktualnej wartości rynkowej nieuszkodzonego pojazdu. Przy ubezpieczeniu OC – kiedy naprawa jest technicznie możliwa a jej wartość nie przekroczy 100% aktualnej wartości rynkowej nieuszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaca koszty naprawy pojazdu w momencie, kiedy wartość naprawy nie przekroczy limitu wartości i nastąpi uznanie szkody częściowej.

Szkoda całkowita następuje natomiast, kiedy naprawa pojazdu nie jest opłacalna ekonomicznie lub auto zostało skradzione.

W przypadku kradzieży pojazdu ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie będące równowartością aktualnej rynkowej wartości pojazdu jego właścicielowi. W przypadku szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości aktualnej rynkowej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość wraku.

Leasingobiorca ma często możliwość wykupienia wraku i naprawienia go we własnym zakresie. Niektóre firmy leasingowe umożliwiają kontynuację umowy leasingowej na dotychczasowych warunkach po dokonaniu naprawy pojazdu, którego umowa leasingowa dotyczyła.

Jeśli odszkodowanie przekracza obecne zobowiązania leasingu nadwyżka zwracana jest Leasingobiorcy w postaci gotówki, co powinno zostać zawarte w umowie leasingowej.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych