Home » Blog » Leasing na samochód – o czym warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing na samochód – o czym warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

2016-11-06 15:11

Wzięcie samochodu w leasing oznacza jego wypożyczenie od firmy leasingowej na uzgodnionych warunkach.

KLF24 - Leasing na samochód

Wzięcie samochodu w leasing oznacza jego wypożyczenie od firmy leasingowej na uzgodnionych warunkach. Umowa leasingowa zawiera wiele ważnych informacji, w tym czas trwania umowy, wysokość opłaty wstępnej oraz samych rat leasingowych, prowizji związanych z użytkowaniem samochodu. Wiele treści pomijamy, tymczasem ważna jest całość. Aby leasing nie zaskoczył nas niczym nieprzyjemnym warto zapoznać się z treścią umowy jeszcze przed jej podpisaniem.

WYBÓR LEASINGU JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA SAMOCHODU

Wzięcie samochodu w leasing to alternatywa i dobra propozycja dla firm, które nie chcą zaciągać kredytu bankowego. Leasing daje możliwość użytkowania samochodu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego zakupem.

Do wyboru przyszły Leasingobiorca ma dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny, wybierany częściej, oraz leasing finansowy. Różnią się one przede wszystkim tym, iż leasing operacyjny, traktowany jest jako usługa a koszty związane z amortyzacją pojazdu należą do właściciela samochodu, którym jest Leasingodawca. Leasingobiora otrzymuje faktury za raty leasingowe, od których może odliczyć podatek VAT. Po skończonej umowie leasingowej może dokonać wykupu samochodu na firmę lub na osobę prywatną. Decydując się na leasing finansowy Leasingobiorca może odliczyć podatek VAT, po zakończeniu umowy leasingowej samochód przechodzi na własność Leasingobiorcy, jeśli taki zapis widnieje w umowie leasingowej.

Leasing a staż firmy

Obecnie samochód może być leasingowany przez firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność. Nie każda jednak firma leasingowa udziela takiej możliwości nowym firmom, dlatego warto zorientować się w tej kwestii podczas rozmowy z Leasingodawcą. Często staż firmy ma wpływ na wysokość opłaty wstępnej.

Leasing a użytkownicy samochodu

Decydując się na wzięcie samochodu w leasing warto również zorientować się w kwestii użytkowania go przez tak zwane osoby trzecie. Często w umowie leasingowej zaznaczone jest kto będzie użytkownikiem pojazdu. Jeśli chcemy udostępnić go osobie trzeciej, warto tę kwestię omówić z Leasingodawcą. Wiąże się to zazwyczaj z dodatkową opłatą.

Dodatkowe opłaty zawiera Tabela Opłat i Prowizji, którą często Leasingobiorca pomija. Warto jednak zapoznać się z jej treścią, gdyż są w niej zawarte cenne informacje z wyszczególnieniem dodatkowych opłat, jakie ponosić będzie Leasingobiorca na rzecz firmy leasingowej.

VAT od rat leasingowych

Biorący w leasing obliguje się do płacenia rat leasingowych, na które otrzymuje faktury.

Jeśli jednak firma zawiesi działalność, a może tak zrobić jeśli nie zatrudnia pracowników, w trakcie trwania umowy leasingowej, umowa leasingowa trwa nadal – Leasingobiorca otrzymuje faktury, od których może odliczać podatek VAT. Jeśli umowa leasingowa kończy się w okresie zawieszenia działalności, Leasingobiorca może wykupić samochód. Firma leasingowa wystawia fakturę wykupu a Leasingobiorca może również odliczyć VAT.

Umowa leasingowa a negocjacje

Umowa leasingowa zostaje zawarta najczęściej między firmami. Stanowi więc porozumienie handlowe, dlatego treść umowy może być negocjowana. Każdy leasing traktowany jest indywidualnie, dlatego warto pytać o warunki, jakie oferuje nam przedstawiciel firmy leasingowej. Uwagę warto zwrócić na wysokość opłat początkowych, czyli tak zwany czynsz inicjalny, dodatkowe usługi, bonusy. Rozmowy na ten temat należy jednak przeprowadzać przed podpisaniem umowy.

Umowa leasingowa a wykup samochodu

Po zakończeniu leasingu istnieje możliwość wykupu samochodu. W większości przypadków leasing finansowy kończy się przeniesieniem własności na Leasingobiorcę, w przypadku leasingu operacyjnego Leasingobiorca może skorzystać z możliwości wykupu samochodu na warunkach określonych w umowie leasingowej.

Jedną z możliwości jest wykup samochodu z opcją wysokiego wykupu. Szerzej o tym w artykule: Leasing z wysokim wykupem

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingowej niesie za sobą kilka korzyści dla Leasingobiorcy. Jedną z nich jest możliwość wrzucenia zakupu samochodu w koszty, kolejną 0 odliczenie podatku VAT, gdyż firma leasingowa wystawia fakturę.

Leasingobiorca może również wykupić samochód na osobę prywatną, jednak wówczas nie może skorzystać z wyżej wymienionych profitów.

Kradzież samochodu leasingowanego

Wraz z kradzieżą samochodu umowa leasingowa przestaje istnieć, gdyż nie ma przedmiotu leasingu. Jego właścicielem jest Leasingodawca, w związku z czym zwrot kosztów od ubezpieczyciela należy się firmie leasingującej. Dodatkowo ma on prawo żądać zwrotu wselkich nieuregulowanych rat, z pomniejszeniem o wysokość wypłaconego odszkodowania. W takiej pechowej dla Leasingobiorcy sytuacji pomocne jest odszkodowanie GAP, o którym więcej w artykule: Kradzież lub wypadek auta w leasingu.

W leasing nie tylko nowe samochody

Firmy leasingowe umożliwiają wzięcie leasingu także na samochody używane. Często jednak to Leasingobiorca musi pokryć koszty związane z wyceną pojazdu, badaniami technicznymi a także jego naprawą. Wiele firm zastrzega sobie, że samochód będący przedmiotem leasingu nie może być starszy niż 5 lat.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych