Wykup samochodu po leasingu

Samochód w leasing? Do wyboru masz dwie opcje: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Sprawdź czym się różnią.

Samochód w leasing? Do wyboru masz dwie opcje: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Sprawdź czym się różnią, gdyż rodzaj umowy leasingowej ma znaczenie także, gdy chcesz wykupić leasingowany samochód po zakończeniu umowy.

RODZAJE LEASINGU A WYKUP SAMOCHODU

Leasing daje możliwość korzystania z samochodu bez konieczności jednorazowego płacenia za niego całej kwoty. Do wyboru przyszły Leasingobiorca ma dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Pierwszy traktowany jest jako usługa, drugi jako dostawa towaru.

Leasing finansowy a wykup samochodu

Decydując się na leasing finansowy po zakończeniu okresu umowy samochód przechodzi na własność Leasingodawcy.

Sam leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru, podatek VAT odliczany jest w całości, nie jak w przypadku leasingu operacyjnego z comiesięczną ratą leasingową.

Leasing operacyjny a wykup samochodu

Leasing operacyjny, traktowany jako usługa, daje możliwość użytkowania samochodu na czas podpisanej umowy leasingowej. Leasingobiorca płaci ratę leasingową za użytkowany samochód, natomiast amortyzuje go Leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingowej istnieje możliwość wykupu samochodu na warunkach określonych w umowie.

Leasingobiorca może zdecydować się na leasing z wysokim wykupem, co znaczy, że sama rata leasingu jest stosunkowo niska, dzięki czemu, użytkując samochód może inwestować w rozwój firmy bez ponoszenia wysokich kosztów.

Więcej o tym zagadnieniu w artykule: Leasing z wysokim wykupem.

Przedsiębiorca może wykupić leasingowany samochód na firmę lub na osobę prywatną. Wykupując samochód na działalność gospodarczą firma leasingowa wystawia fakturę VAT, będącą fakturą towarową, wcześniejsze faktury stanowiące dowód płacenia rat leasingowych są fakturami usługowymi (podatek od towarów i usług).

Wykup samochodu z leasingu oznacza nabycie środka trwałego. Jeśli samochód jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie na cele firmowe, odliczyć można 100% podatku VAT. Jeśli natomiast wykupowany z leasingu samochód będzie użytkowany w sposób mieszany (służbowo i prywatnie) – odliczyć można 50% podatku.

Wykupując leasingowany samochód na cele prywatne nie odliczymy podatku VAT, nie wrzucimy też w koszty wydatków związanych z wykupem samochodu.

Zalety wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na działalność gospodarczą:

  • możliwość odliczenia podatku VAT,

  • kwota wykupu – koszt uzyskania przychodu,

  • koszty – wydatki związane z użytkowaniem samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu,

  • możliwość sprzedaży wykupionego samochodu (lub innego przedmiotu poleasingowego) ze zwolnioną stawką VAT,

  • sprzedaż na podstawie faktury, zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wady wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na działalność gospodarczą:

  • kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu stanowi opodatkowany przychód.

Zalety wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na osobę prywatną:

  • po 6 miesiącach od wykupienia samochodu jego sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Wady wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na osobę prywatną:

  • brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktury zakupowej,

  • brak możliwości wliczenia w koszty kwoty wykupu samochodu,

  • w przypadku sprzedaży samochodu – konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zamów kontakt