Home » Blog » Wykup samochodu po leasingu

Wykup samochodu po leasingu

2016-11-07 13:25

Samochód w leasing? Do wyboru masz dwie opcje: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Sprawdź czym się różnią.

KLF24 - Leasing samochodów osobowych i ciężarowych

Samochód w leasing? Do wyboru masz dwie opcje: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Sprawdź czym się różnią, gdyż rodzaj umowy leasingowej ma znaczenie także, gdy chcesz wykupić leasingowany samochód po zakończeniu umowy.

RODZAJE LEASINGU A WYKUP SAMOCHODU

Leasing daje możliwość korzystania z samochodu bez konieczności jednorazowego płacenia za niego całej kwoty. Do wyboru przyszły Leasingobiorca ma dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny lub leasing finansowy. Pierwszy traktowany jest jako usługa, drugi jako dostawa towaru.

Leasing finansowy a wykup samochodu

Decydując się na leasing finansowy po zakończeniu okresu umowy samochód przechodzi na własność Leasingodawcy.

Sam leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru, podatek VAT odliczany jest w całości, nie jak w przypadku leasingu operacyjnego z comiesięczną ratą leasingową.

Leasing operacyjny a wykup samochodu

Leasing operacyjny, traktowany jako usługa, daje możliwość użytkowania samochodu na czas podpisanej umowy leasingowej. Leasingobiorca płaci ratę leasingową za użytkowany samochód, natomiast amortyzuje go Leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingowej istnieje możliwość wykupu samochodu na warunkach określonych w umowie.

Leasingobiorca może zdecydować się na leasing z wysokim wykupem, co znaczy, że sama rata leasingu jest stosunkowo niska, dzięki czemu, użytkując samochód może inwestować w rozwój firmy bez ponoszenia wysokich kosztów.

Więcej o tym zagadnieniu w artykule: Leasing z wysokim wykupem.

Przedsiębiorca może wykupić leasingowany samochód na firmę lub na osobę prywatną. Wykupując samochód na działalność gospodarczą firma leasingowa wystawia fakturę VAT, będącą fakturą towarową, wcześniejsze faktury stanowiące dowód płacenia rat leasingowych są fakturami usługowymi (podatek od towarów i usług).

Wykup samochodu z leasingu oznacza nabycie środka trwałego. Jeśli samochód jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie na cele firmowe, odliczyć można 100% podatku VAT. Jeśli natomiast wykupowany z leasingu samochód będzie użytkowany w sposób mieszany (służbowo i prywatnie) – odliczyć można 50% podatku.

Wykupując leasingowany samochód na cele prywatne nie odliczymy podatku VAT, nie wrzucimy też w koszty wydatków związanych z wykupem samochodu.

Zalety wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na działalność gospodarczą:

  • możliwość odliczenia podatku VAT,

  • kwota wykupu – koszt uzyskania przychodu,

  • koszty – wydatki związane z użytkowaniem samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu,

  • możliwość sprzedaży wykupionego samochodu (lub innego przedmiotu poleasingowego) ze zwolnioną stawką VAT,

  • sprzedaż na podstawie faktury, zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wady wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na działalność gospodarczą:

  • kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu stanowi opodatkowany przychód.

Zalety wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na osobę prywatną:

  • po 6 miesiącach od wykupienia samochodu jego sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Wady wykupu samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) po zakończeniu umowy leasingowej na osobę prywatną:

  • brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktury zakupowej,

  • brak możliwości wliczenia w koszty kwoty wykupu samochodu,

  • w przypadku sprzedaży samochodu – konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych