Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu – o czym trzeba pamiętać?

Wszelkie formalności, jakich trzeba dopełnić w przypadku zgłaszania i likwidacji szkody, a także terminy, których powinno się dotrzymać, są przedstawione w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Poniżej opisujemy, jak wspomniane procedury przebiegają w praktyce.

Etap 1 – Zgłaszam szkodę

Jeżeli została stwierdzona szkoda, osoba korzystająca z leasingu musi zgłosić ją ubezpieczycielowi. Ponadto, jeśli szkoda powstała w rezultacie przestępstwa lub wiążą się z nią ofiary w ludziach, koniecznie trzeba wezwać policję albo inne organy śledcze. Należy wiedzieć, że nie ma obowiązku ani potrzeby wzywania policji na miejsce zdarzenia, kiedy doszło do zwykłej kolizji drogowej, której okoliczności uda się ustalić na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

Etap 2 – Informuję leasingodawcę

Gdy szkoda zostanie już zgłoszona do zakładu ubezpieczonego, osoba korzystająca z leasingu powinna powiadomić o niej finansującego, czyli leasingodawcę. Warto wiedzieć, że firmy leasingowe udostępniają klientom gotowe formularze, które wystarczy wypełnić i przesłać faksem lub zeskanować i załączyć w wiadomości e-mail. Wspomniane formularze zgłoszeniowe często można pobrać ze strony internetowej leasingodawcy.

Etap 3 – Następuje wypłata odszkodowania

Po przekazaniu informacji na temat zdarzenia oraz szczegółów przebiegu naprawy leasingowanego pojazdu firma leasingowa wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania na konto warsztatu albo leasingobiorcy. Trzeba zdawać sobie jednocześnie sprawę, że finansujący niekiedy odmawia takiej zgody. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy umowa leasingu jest zadłużona, przykładowo przez opóźnienia w spłacie rat. W takim przypadku uzyskanie zgody na wypłatę odszkodowania może być uzależnione od zapłacenia zaległych należności przez korzystającego z pojazdu. Jednak również wtedy istnieje inne rozwiązanie. Klient z zadłużoną umową może wskazać ubezpieczycielowi swoje własne konto, aby udało się rozliczyć odszkodowanie. Nie zwolni to zarazem leasingobiorcy z konieczności naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu.

Należy pamiętać, że Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) zawierają wytyczne dotyczące sposobu i warunków wspomnianej naprawy. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają, aby leasingowany pojazd był naprawiony w autoryzowanej sieci. Dzieje się tak dlatego, że leasingodawcy nie chcą, by wartość przedmiotu umowy spadła przez błędy nieprofesjonalnych mechaników albo amatorów. Z tego samego powodu finansujący niezbyt często pozwalają na kosztorysowy tryb likwidacji szkody ubezpieczeniowej.

Likwidacja szkody w leasingu – o czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Z likwidacją szkody wiąże się jeszcze jedno ważne zagadnienie, z którego warto zdawać sobie sprawę. Jest nim opłata za likwidację szkody częściowej w przedmiocie leasingu. Konieczność wypłacenia tej należności finansującemu za wydanie upoważnienia do odbioru odszkodowania dotyczy procedury likwidowania częściowej szkody komunikacyjnej lub majątkowej w przedmiocie leasingu. Warto sprawdzić dokładną wysokość tej opłaty przy wyborze finansowania.

W przypadku leasingu zgłaszanie szkody ubezpieczeniowej przebiega w prawie taki sam sposób, jak w sytuacji, gdy posiadamy dany pojazd na własność. Procedury różnią się tym, że o konkretnym zdarzeniu należy powiadomić również leasingodawcę, który jako właściciel przedmiotu umowy musi wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz warsztatu albo leasingobiorcy.

Zamów kontakt