Home » Blog » Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu – o czym trzeba pamiętać?

Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu – o czym trzeba pamiętać?

2019-07-31 08:39

Wszelkie formalności, jakich trzeba dopełnić w przypadku zgłaszania i likwidacji szkody, a także terminy, których powinno się dotrzymać, są przedstawione w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Poniżej opisujemy, jak wspomniane procedury przebiegają w praktyce.

KLF24 RANDOM IMAGE

Etap 1 – Zgłaszam szkodę

Jeżeli została stwierdzona szkoda, osoba korzystająca z leasingu musi zgłosić ją ubezpieczycielowi. Ponadto, jeśli szkoda powstała w rezultacie przestępstwa lub wiążą się z nią ofiary w ludziach, koniecznie trzeba wezwać policję albo inne organy śledcze. Należy wiedzieć, że nie ma obowiązku ani potrzeby wzywania policji na miejsce zdarzenia, kiedy doszło do zwykłej kolizji drogowej, której okoliczności uda się ustalić na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

Etap 2 – Informuję leasingodawcę

Gdy szkoda zostanie już zgłoszona do zakładu ubezpieczonego, osoba korzystająca z leasingu powinna powiadomić o niej finansującego, czyli leasingodawcę. Warto wiedzieć, że firmy leasingowe udostępniają klientom gotowe formularze, które wystarczy wypełnić i przesłać faksem lub zeskanować i załączyć w wiadomości e-mail. Wspomniane formularze zgłoszeniowe często można pobrać ze strony internetowej leasingodawcy.

Etap 3 – Następuje wypłata odszkodowania

Po przekazaniu informacji na temat zdarzenia oraz szczegółów przebiegu naprawy leasingowanego pojazdu firma leasingowa wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania na konto warsztatu albo leasingobiorcy. Trzeba zdawać sobie jednocześnie sprawę, że finansujący niekiedy odmawia takiej zgody. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy umowa leasingu jest zadłużona, przykładowo przez opóźnienia w spłacie rat. W takim przypadku uzyskanie zgody na wypłatę odszkodowania może być uzależnione od zapłacenia zaległych należności przez korzystającego z pojazdu. Jednak również wtedy istnieje inne rozwiązanie. Klient z zadłużoną umową może wskazać ubezpieczycielowi swoje własne konto, aby udało się rozliczyć odszkodowanie. Nie zwolni to zarazem leasingobiorcy z konieczności naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu.

Należy pamiętać, że Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) zawierają wytyczne dotyczące sposobu i warunków wspomnianej naprawy. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają, aby leasingowany pojazd był naprawiony w autoryzowanej sieci. Dzieje się tak dlatego, że leasingodawcy nie chcą, by wartość przedmiotu umowy spadła przez błędy nieprofesjonalnych mechaników albo amatorów. Z tego samego powodu finansujący niezbyt często pozwalają na kosztorysowy tryb likwidacji szkody ubezpieczeniowej.

Likwidacja szkody w leasingu – o czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Z likwidacją szkody wiąże się jeszcze jedno ważne zagadnienie, z którego warto zdawać sobie sprawę. Jest nim opłata za likwidację szkody częściowej w przedmiocie leasingu. Konieczność wypłacenia tej należności finansującemu za wydanie upoważnienia do odbioru odszkodowania dotyczy procedury likwidowania częściowej szkody komunikacyjnej lub majątkowej w przedmiocie leasingu. Warto sprawdzić dokładną wysokość tej opłaty przy wyborze finansowania.

W przypadku leasingu zgłaszanie szkody ubezpieczeniowej przebiega w prawie taki sam sposób, jak w sytuacji, gdy posiadamy dany pojazd na własność. Procedury różnią się tym, że o konkretnym zdarzeniu należy powiadomić również leasingodawcę, który jako właściciel przedmiotu umowy musi wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz warsztatu albo leasingobiorcy.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych