Zakończenie umowy leasingu przed czasem – wszystko, co musisz wiedzieć

Zdarzają się sytuacje, gdy leasingobiorca nie chce kontynuować umowy. Zamierza pozyskać nowszy pojazd i rozwiązać wcześniejsze zobowiązanie albo zmaga się z finansowymi trudnościami. Jak można zakończyć umowę przed czasem i zwrócić jej przedmiot leasingodawcy?

Rozliczenie umowy​

Jednym ze sposobów na wcześniejsze zakończenie leasingu jest rozliczenie całej umowy przez leasingodawcę przy zwrocie przedmiotu. Polega ono na naliczeniu leasingobiorcy wszystkich pozostałych rat pomniejszonych o dyskonto. Rozliczenie nierzadko powiększa się o prowizje wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji. Wyliczoną wartość pomniejsza się z kolei o kwotę uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży zwróconego pojazdu. Po ostatecznym rozliczeniu może okazać się, że wymagana jest dopłata – np. jeśli przedmiot umowy uległ uszkodzeniu, był zaniedbywany itp. Przed koniecznością dopłaty często stoją też leasingobiorcy wybierający wariant umowy z niską opłatą wstępną lub długim okresem spłaty.

Wykupienie przedmiotu

Lepszym rozwiązaniem niż zwracanie niechcianego pojazdu będzie wcześniejsze jego wykupienie. Umowa rozliczana jest na podobnej zasadzie, jak wyżej opisana, ale finalnie leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu, co oznacza, że może go również sprzedać. Wspomniane rozwiązanie nie zawsze okazuje się jednak możliwe. Przepisy podatkowe stwierdzają, że umowa leasingu operacyjnego musi trwać przynajmniej 40% okresu amortyzacji środka trwałego. Przed tym czasem nie można wykupić przedmiotu umowy za kwotę niższą od jego rzeczywistej wartości rynkowej. Dla samochodów osobowych i dostawczych okres ten wynosi 2 lata, a dla naczep, ciągników siodłowych i większości maszyn – 3 lata.

Cesja umowy

Za zgodą finansującego leasingobiorca może scedować prawo do swojej umowy innej firmie zainteresowanej pozyskaniem danego pojazdu. Korzystający ma szansę uzyskać wówczas odstępne, czyli wynagrodzenie, najczęściej w symbolicznej kwocie. Z rozwiązaniem nie wiążą się wysokie koszy, dlatego jest lepsze niż wykup czy zwrot pojazdu.

Podnajęcie przedmiotu

Inną metodą na zmniejszenie wydatków na spłatę może być znalezienie firmy albo osoby, która zdecyduje się podnająć przedmiot od leasingobiorcy. Będzie ona dysponować pojazdem, a czynsz dzierżawny pozwoli na uregulowanie zobowiązań z tytułu rat leasingowych. W obliczu problemów ze spłatą takie rozwiązanie okaże się bardzo pomocne, o ile leasingobiorca nie potrzebuje w danym momencie pojazdu do prowadzenia działalności albo ma inny pojazd do dyspozycji. Na podnajęcie musi wyrazić zgodę leasingodawca i należy o tym pamiętać.

Zakończenie umowy leasingu przed czasem nie jest łatwe. Nie uda się oddać przedmiotu bez żadnych konsekwencji. Taką decyzję trzeba podejmować po analizie własnego przypadku, dostępnych możliwości i specyfiki każdego z rozwiązań. Najlepiej jednak zawierać umowy ze świadomością, że powinno się je realizować w terminie lub chociaż w okresie 40% normatywnej amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem umowy.

Zamów kontakt