Home » Blog » Wysoki wykup – lepiej wliczyć go w raty leasingu czy zapłacić jednorazowo?

Wysoki wykup – lepiej wliczyć go w raty leasingu czy zapłacić jednorazowo?

2019-07-15 09:26

W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma możliwość wykupienia pojazdu po spłaceniu wszystkich rat. W umowie określona jest wysokość wykupu – zazwyczaj ustala się symboliczną kwotę, która często okazuje się zaledwie 1% początkowej wartości leasingowanego środka. Zdarzają się też sytuacje, gdy wykup będzie wysoki. Czy w takich przypadkach korzystniej wliczyć go w raty, a może lepiej zapłacić jednorazowo?

KLF24 RANDOM IMAGE

Kiedy wysoki wykup będzie koniecznością?

Najmniejsza możliwa wysokość wykupu zależy głównie od stawki amortyzacji środka trwałego, a także od okresu obowiązywania umowy leasingu. Kwestię tę regulują polskie przepisy podatkowe. Warto przede wszystkim pamiętać, że samochody osobowe i ciężarowe (w ich przypadku obowiązuje stawka amortyzacji 20%) można leasingować najkrócej przez 2 lata. Minimalny wykup wynosi wówczas 19%.

Natomiast jeśli chodzi o leasing ciągników siodłowych, naczep, większości maszyn i urządzeń, czyli środków trwałych o amortyzacji 14% rocznie, minimalny okres leasingowania wynosi 3 lata, a minimalny wykup po tym czasie – 20%.

Sposobem na zmniejszenie wykupu, np. do 1 %, będzie więc wybór dłuższego okresu obowiązywania umowy leasingowej.

Wysoki wykup jako świadomy wybór leasingobiorcy

Zdarzają się sytuacje, gdy osoby chcące skorzystać z leasingu same decydują się na wysoki wykup. Dzieje się tak w przypadku przedsiębiorców planujących dalej użytkować pojazdy po zakończeniu umowy i wykupie danego środka trwałego. Takim osobom może zależeć na tym, by dany samochód ciężarowy czy też ciągnik siodłowy miał odpowiednio wysoką wartość w celu amortyzacji. Wysoki wykup sprawdzi się również wtedy, gdy przedsiębiorca zamierza sprzedać samochód osobowy, od którego odliczał 50% VAT, zaraz po wykupie z leasingu. Wysoka kwota na fakturze wykupowej pozwala na opłacalną korektę VATu po sprzedaniu takiego pojazdu.

Doliczenie wykupu do rat leasingu

Dla niektórych przedsiębiorców perspektywa zapłacenia większej sumy (niekiedy kilku, a czasem nawet kilkudziesięciu tysięcy) na zakończenie leasingu może wydawać się przytłaczająca i niezbyt korzystna. Z tego powodu firmy leasingowe najczęściej pozwalają zapłacić wykup w ratach. Jak wygląda to w praktyce? Zazwyczaj kwota wykupu jest dzielona na części, które zostają doliczone do rat leasingowych. Oznacza to, że już z pierwszą płatnością korzystający z leasingu zaczyna nadpłacać wykup, a z momentem spłaty ostatniej należności otrzymuje od leasingodawcy fakturę wykupową bez obowiązku zapłaty za nią.

Czy lepiej wliczyć wysoki wykup w raty leasingowe, czy zapłacić jednorazowo?

Wyżej opisany sposób na nadpłacanie wykupu razem z ratami leasingu nie zapewnia przedsiębiorcy wymiernych korzyści finansowych. Wykup staje się kosztem podatkowym, który można rozliczyć, dopiero z chwilą otrzymania za niego faktury, a ona wystawiona będzie w tym przypadku dopiero przy zakończeniu umowy. Lepszym rozwiązaniem wydaje się więc wybranie opcji z jednorazowo płatnym wykupem. Zamiast doliczać jego części do rat leasingowych, można odkładać odpowiednie kwoty na koncie oszczędnościowym albo przeznaczać je na przyszłościowe inwestycje. Jednakże nie każdy przedsiębiorca cechuje się odpowiednią samodyscypliną, by zorganizować takie regularne działania.

Zdarza się też, że osoba prowadząca własny biznes nie ma możliwości systematycznego odkładania wystarczających kwot, które pozwolą jednorazowo zapłacić wysoką kwotę wykupu bez zaburzenia płynności finansowej swojej firmy. W takich sytuacjach właściwszym rozwiązaniem wydaje się rozłożenie wykupu poprzez zwiększenie miesięcznych opłat leasingowych. Wówczas można uniknąć stresu wiążącego się z odkładaniem dużej kwoty do zapłacenia na koniec umowy.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na wliczenie wysokiego wykupu w raty leasingu, czy też na jednorazową zapłatę, rzeczywiste oprocentowanie leasingu będzie na takim samym poziomie. Oznacza to, że decyzję związaną z płatnością należności trzeba podjąć po przeanalizowaniu swoich możliwości i preferencji. Warto jednak mieć świadomość, że firmy leasingowe pozwalają na rozbicie wysokiego wykupu na mniejsze części i systematyczne ich płacenie wraz z ratami. Rozwiązanie to nie daje, co prawda, korzyści podatkowych, lecz jest sporym udogodnieniem dla przedsiębiorców, którzy mogą mieć trudność z zapłatą pokaźnej kwoty na zakończenie umowy.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych