Home » Blog » Wcześniejsza spłata leasingu – jak zakończyć umowę przed czasem

Wcześniejsza spłata leasingu – jak zakończyć umowę przed czasem

2018-10-05 14:52

Leasing to jeden z najchętniej wybieranych sposobów finansowania zakupu pojazdów dla firm. Czasami zdarza się, że leasingowany samochód czy inny przedmiot umowy przestaje być danemu przedsiębiorcy potrzebny. W takich sytuacjach dostępnym rozwiązaniem jest wcześniejsza spłata leasingu.

KLF24 RANDOM IMAGE

Leasing to jeden z najchętniej wybieranych sposobów finansowania zakupu pojazdów dla firm. Czasami zdarza się, że leasingowany samochód czy inny przedmiot umowy przestaje być danemu przedsiębiorcy potrzebny. W takich sytuacjach dostępnym rozwiązaniem jest wcześniejsza spłata leasingu. Dowiedz się, jak zakończyć umowę przed czasem i sprawdź, czy taka decyzja okaże się opłacalna.

 

Wcześniejsza spłata a rodzaj leasingu

Przedsiębiorcy coraz częściej wspierają się leasingiem w trakcie inwestycji, np. gdy zamierzają pozyskać samochody ciężarowe pozwalające na realizowanie celów ich działalności gospodarczej. Umowy zawierane z leasingodawcami trwają zazwyczaj od 2 do 5 lat. Część z nich jest jednak z różnych względów kończona przed czasem. Warto wiedzieć, że umowę leasingu można zakończyć w dowolnym momencie jej trwania. Trzeba mieć przy tym świadomość, że wspomniane rozwiązanie wiąże się na ogół z konsekwencjami prawno-podatkowymi i z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. To, czy wcześniejsza spłata rat okaże się dla danego przedsiębiorcy opłacalna, zależy od rozmaitych czynników.

Najważniejszym z nich jest dobór typu leasingu – można wybierać między leasingiem operacyjnym a finansowym. W przypadku drugiego wariantu decyzja o wcześniejszej spłacie to najczęściej rozwiązanie korzystne – leasing finansowy działa bowiem podobnie do sprzedaży ratalnej i po pewnym czasie i tak kończy się wykupem przedmiotu objętego umową. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wcześniejszą spłatę leasingu operacyjnego – wtedy jednoznaczna ocena decyzji o zamknięciu zobowiązania przed wcześniej ustalonym terminem wydaje się trudnym zadaniem, wymagającym uwzględnienia jednostkowych potrzeb i możliwości.

 

Zasady spłacania leasingu są określone w umowie

Leasing, niezależnie od jego rodzaju, wiąże się z koniecznością spłaty rat leasingowych. Ich wysokość i liczbę przedsiębiorca ustala wspólnie z leasingodawcą, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i dostępnego budżetu. Po podpisaniu umowy leasingobiorca jest zobowiązany przestrzegać wspomnianych ustaleń. W dokumencie znajdują się jednak zapisy uwzględniające szczególne przypadki, w tym możliwość spłacenia rat leasingowych wcześniej. Jeśli z jakichś względów przedsiębiorca zamierza zamknąć sprawę zobowiązania przed czasem, uda mu się to na podstawie zasad ujętych w ogólnych warunkach umowy leasingu.

Wcześniejszego wykupu przedmiotu objętego leasingiem operacyjnym leasingobiorca ma szansę dokonać po upływie minimum 24 miesięcy – okresu uregulowanego przez przepisy podatkowe. W takim przypadku trzeba  wpłacić pozostałe raty pomniejszone o marżę, a także uiścić opłaty za wykup i koszty dodatkowe określone w OWUL. W umowach leasingu finansowego minimalny czas trwania umowy to miesiąc, lecz standardowo firmy przyjmują okres sześciu miesięcy, po których przedsiębiorca ma prawo spłacić resztę rat przed ustalonym wcześniej końcem zobowiązania.

 

Wcześniejsza spłata leasingu a koszt uzyskania przychodu

Co do zasady, wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego nie może nastąpić przed upływem 40% okresu amortyzacji leasingowanego środka trwałego. W przypadku samochodów osobowych i samochodów ciężarowych będą to 2 lata od zawarcia umowy, a dla maszyn, ciągników siodłowych i naczep – 3. Gdy wyżej wymieniony okres dobiegnie końca, przedsiębiorca ma szansę podjąć próbę wcześniejszej spłaty leasingu na zasadzie porozumienia stron. Jeśli leasingobiorca nie dotrzyma tego terminu, fiskus prawdopodobnie zakwestionuje zaliczenie wcześniej opłaconych rat do kosztów uzyskania przychodu. W takich przypadkach wykup przedmiotu leasingu zwykle zostanie przeprowadzony po cenie rynkowej, bez uwzględnienia faktu spłacenia części jego wartości. Jeżeli zatem przedsiębiorca doprowadzi do zakończenia umowy leasingu operacyjnego, a finansowany przedmiot nie zamortyzował się powyżej 40%, sporo ryzykuje. Podczas kontroli podatkowej Urząd Skarbowy może bowiem zażądać zwrotu podatku odliczonego wcześniej za sprawą poszczególnych rat leasingu.

 

Wcześniejsza spłata leasingu – odsetki i opłaty

Jeśli minęło już 40% okresu amortyzacji przedmiotu leasingu, przedsiębiorca ma prawo wykupić dany pojazd, sprzęt czy maszynę po zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty.

Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej opłacalne niż spłata przed upływem wspomnianego okresu amortyzacji, lecz nie można wówczas zapominać, że wcześniejszej spłacie mogą towarzyszyć dodatkowe opłaty uwzględnione w tabeli opłat i prowizji konkretnego leasingodawcy. Oznacza to, że dokonanie oceny opłacalności tego sposobu zakończenia umowy przed określonym czasem, stanie się rzetelne dopiero po uwzględnieniu wszelkich kosztów, jak występują przy przedterminowej spłacie.

 

Procedura wcześniejszej spłaty

Warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy leasingu z powodu chęci wcześniejszej spłaty zobowiązania skutkuje natychmiastowym rozliczeniem z leasingodawcą. Należy wówczas pokryć wartość wszystkich pozostałych rat, kwotę wykupu i uregulować dodatkowe opłaty określone w OWUL. Po dopełnieniu tych procedur, firma leasingowa sprzedaje leasingowany środek trwały, a osoba dotychczas z niego korzystająca ma obowiązek dopłacić różnicę między uzyskaną ceną a wartością pozostałych opłat.

 

Czy można zakończyć umowę leasingu przed czasem bez konsekwencji?

Wcześniejsza spłata rat w różnych sytuacjach może okazać się rozsądną decyzją i skutecznym sposobem na szybsze zakończenie zobowiązania. Czy warto jednak z takiej opcji skorzystać, biorąc pod uwagę kwestie finansowe? Odpowiedź na to pytanie zależy od wybranej oferty leasingu, warunków umowy i specyfiki usług danego leasingodawcy. Jeżeli wcześniejsza spłata rat generuje dodatkowe koszty, lepiej dokładnie przemyśleć taki krok. Jeśli jednak przedsiębiorca podpisał wyjątkowo atrakcyjną umowę, która nie przewiduje żadnych nowych opłat w takiej sytuacji, warto podjąć decyzję o zamknięciu zobowiązania przed upływem dawniej ustalonego terminu.

Inne sposoby zakończenia leasingu przed czasem

Przedterminowa spłata leasingu nie jest jedynym rozwiązaniem, gdy przedsiębiorcy zależy na wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu. Jeśli dany leasingobiorca nie potrzebuje dotychczasowego zobowiązania albo nie radzi sobie ze spłatą rat, ma do dyspozycji rozwiązania takie jak:  

● wypowiedzenie umowy leasingu,

● cesja umowy leasingu,

● podnajem leasingowanego sprzętu.

Decyzję o wcześniejszej spłacie leasingu należy podjąć po analizie własnego przypadku i indywidualnych możliwości finansowych. Najlepiej jednak rzetelnie przemyśleć długość okresu zobowiązania już na etapie rozmów z konsultantami. Warto bowiem zawierać umowę leasingu ze świadomością, że powinna ona być zrealizowana w założonym terminie lub chociaż w okresie 40% unormowanej amortyzacji środka trwałego. Aby uzyskać szczegółowe  informacje o warunkach zakończeniu umowy leasingu przed czasem, trzeba skontaktować się z działem obsługi klienta w wybranej firmie leasingowej.

W każdej z opisanych wyżej możliwości nasz wyspecjalizowany zespół jest do Państwa dyspozycji, służąc poradą i pomocą we wszystkich formalnościach.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych