Home » Blog » Użytkowanie pojazdu w leasingu przez osobę trzecią – co trzeba wiedzieć?

Użytkowanie pojazdu w leasingu przez osobę trzecią – co trzeba wiedzieć?

2019-09-16 12:45

Możliwość i warunki korzystania z pojazdu przez inną osobę lub firmę określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Co ważne, zasady użytkowania samochodu (albo innego przedmiotu) uda się ustalić jeszcze na etapie wyboru oferty i finansującego. Poznaj najważniejsze informacje na temat wykorzystywania leasingowanych pojazdów przez osoby trzecie.

KLF24 RANDOM IMAGE

Wypożyczenie i podnajem przedmiotu wymaga zgody finansującego

Leasingowany pojazd lub maszynę można w razie potrzeby wypożyczyć albo podnająć innej osobie czy firmie. Najczęściej wymaga to jednak pisemnej zgody leasingodawcy. O zamiarze wypożyczenia lub podnajmu przedmiotu umowy trzeba poinformować finansującego. Po rozpatrzeniu sprawy wydaje on zgodę w formie pisemnej. Czynność ta jest odpłatna, a jej koszt można sprawdzić w Tabeli Opłat i Prowizji konkretnego leasingodawcy. Z reguły opłata manipulacyjna za wydanie zgody wynosi od 200 do 300 złotych.

Jakie osoby mogą bez przeszkód korzystać z leasingowanego pojazdu?

Nie ma większych przeciwwskazań, żeby samochodem wziętym w leasing poruszała się najbliższa rodzina przedsiębiorcy. Zwykle mogą swobodnie użytkować go nie tylko domownicy, ale i zatrudnieni pracownicy, a także inne osoby, które otrzymały na to zgodę leasingobiorcy. Korzystanie z pojazdu nie powinno jednak naruszać warunków ubezpieczenia. Część leasingodawców jasno reguluje kwestię użytkowania przedmiotu leasingu przez osobę trzecią w OWUL. Standardowo finansujący trzymają się zasady, w myśl której każde niezarobkowe udostępnienie pojazdu, na przykład swoim bliskim, nie wymaga otrzymania dodatkowej zgody. Podobnie ta sprawa wygląda w przypadku korzystania z leasingowanego środka transportu przez pracowników firmy. Zgody bezwzględnie wymaga natomiast odpłatne udostępnienie przedmiotu takie jak wypożyczenie czy podnajem.

Firmy leasingowe nie kontrolują tego, w jaki sposób użytkowany jest pojazd. Zwykle nie mają takich możliwości technicznych ani organizacyjnych. Trzeba jednak wiedzieć, że w niektórych sytuacjach, na przykład przy windykacji z powodu niespłacania rat albo w przypadku stłuczki, szkody całkowitej czy sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym, leasingobiorcę prawdopodobnie dodatkowo obciąży fakt, że przekazał osobie trzeciej przedmiot leasingu bez uzyskania stosowanej zgody finansującego, przykładowo wypożyczając pojazd innej firmie.

Kim jest „osoba trzecia” według Sądu Najwyższego

Co ciekawe, żona i dzieci przedsiębiorcy nie są traktowani jako osoby trzecie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Stanowisko to dotyczy, co prawda, spraw ubezpieczeniowych, jednak może być przeniesione także na umowy leasingowe.

Podsumowując, leasingowanym pojazdem zwykle mogą poruszać się członkowie najbliższej rodziny leasingobiorcy. Nie trzeba też obawiać się pożyczenia samochodu koledze. Sprawy tego rodzaju można uregulować samodzielnie, w razie potrzeby wystawiając pisemne upoważnienie. Jednak w przypadku poważnych naruszeń umowy, takich jak wypożyczenie czy podnajem pojazdu firmie, która czerpie z tego korzyści finansowe, bez poinformowania leasingodawcy, konsekwencje będą znacznie bardziej dotkliwe. Podobne postępowanie może zakończyć się natychmiastowym wypowiedzeniem umowy z winy leasingobiorcy i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Oznacza to, że jeżeli zamierzamy użyczać komuś innemu leasingowany pojazd, musimy zachować przy tym rozsądek. Warto pamiętać o obowiązku uzyskania pisemnej zgody na podnajem i wypożyczanie – pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji. Ponadto trzeba wiedzieć, że sprawę użytkowania przedmiotu umowy dokładnie reguluje OWUL, a warunki i możliwości wykorzystywania pojazdu przez rodzinę, pracowników i osoby trzecie uda się ustalić jeszcze na etapie wyboru oferty leasingu.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych