Home » Blog » Umowa leasingu – jak wygląda i jakie są jej elementy?

Umowa leasingu – jak wygląda i jakie są jej elementy?

2019-11-20 11:45

Wzory umów stosowane przez firmy leasingowe mogą się między sobą różnić. Odmienne bywają też warunki finansowania w nich przedstawione. Trzeba jednak wiedzieć, że pod względem konstrukcji takie dokumenty są zwykle do siebie zbliżone. Dowiedz się, jak wygląda umowa leasingu, co zawiera i z czego się składa.

KLF24 RANDOM IMAGE

Umowa leasingu – część podstawowa

Właściwa umowa leasingowa jest standardowo dokumentem o niedużej objętości. Zazwyczaj ma krótką i zwięzłą treść. Podane są w niej głównie dane teleadresowe stron umowy – Finansującego (Leasingodawcy) oraz Korzystającego (Leasingobiorca). Dokument zawiera też opis przedmiotu leasingu. Podana jest marka pojazdu, jego model, rok produkcji, numery seryjne oraz wartość w złotówkach lub innej walucie. W opisie nie może zabraknąć również danych Dostawcy.

Część leasingodawców dodaje do umowy kilka lub nawet kilkanaście paragrafów dotyczących np. zasad składania oświadczeń, przetwarzania danych osobowych, ustanawiania innych zabezpieczeń kontraktu czy dostarczania korespondencji.

Załączniki

Na umowę leasingu składa się nie tylko jej część podstawowa, ale też załączniki. Najważniejszymi z nich są OWUL oraz harmonogram spłaty rat, jednak ich lista zazwyczaj okazuje się dłuższa. Poniżej przedstawiamy poszczególne załączniki do umowy leasingu.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)

Można powiedzieć, że OWUL jest swego rodzaju instrukcją obsługi leasingu i użytkowanego pojazdu. W tym załączniku do umowy zostają przedstawione szczegółowe warunki dotyczące płatności i dokonywania rozliczeń. OWUL opisuje też sprawy związane z ubezpieczeniem przedmiotu i likwidacją szkód. Zawarta zostaje tam również informacja o sposobach zakończenia umowy i wykupu pojazdu. W załączniku przedstawione są także warunki wypowiedzenia umowy z winy korzystającego oraz rozliczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia leasingu.

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji to dokument zawierający wyszczególnione zdarzenia i okoliczności, w których leasingodawca może naliczyć dodatkowe opłaty manipulacyjne o konkretnej wysokości. Wspomniane opłaty dotyczą m.in. zmian w umowie lub pojeździe na wniosek leasingobiorcy.

Trzeba wiedzieć, że nie każda firma leasingowa dodaje Tabelę Opłat i Prowizji jako załącznik do umowy. Finansujący mogą wskazywać tylko w umowie, że TOiP jest zmienna i aby ją sprawdzić, należy skorzystać z odpowiedniej strony internetowej.

Harmonogram

Harmonogram spłaty określa szczegółowo terminy płatności oraz wysokość poszczególnych rat. Może być on modyfikowany przez leasingodawcę według zasad określonych w umowie lub OWUL, przykładowo, kiedy zmieni się wysokość Wibor.

Raty leasingowe podane zostają zwykle w ten sposób, że oddzielnie przedstawia się ich część kapitałową i odsetkową. Taka praktyka znacznie ułatwia dokonywanie zapisów księgowych.

Polisy ubezpieczeniowe i dokumenty dotyczące usług dodatkowych

Jeśli leasingobiorca zdecyduje się skorzystać z ubezpieczenia przedmiotu oferowanego przez leasingodawcę, do umowy zostanie dołączona polisa wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Podobnie dzieje się też w przypadku, gdy wykupi się ubezpieczenia i usługi dodatkowe takie jak karty paliwowe, Assistance, ochrona prawna czy GAP.

Weksel in blanco z deklaracją

Weksel in blanco i deklaracja wekslowa nie jest standardowym załącznikiem do umowy leasingu. Warto jednak wiedzieć o jego istnieniu i zastosowaniach, dlatego że dokument ten standardowo podpisuje się wraz z chwilą zawarcia kontraktu. Większość firm leasingowych stosuje taki weksel jako zabezpieczenie zawartej umowy.

Upoważnienie do odbioru i użytkowania przedmiotu

Przez cały okres obowiązywania umowy leasingu to leasingodawca pozostaje formalnym właścicielem pojazdu. W praktyce leasingobiorca dysponuje nim tak, jakby był jego właścicielem. Dla ułatwienia korzystania z pojazdu, leasingodawcy wraz z umową wydają pisemne upoważnienie do odbioru i użytkowania przedmiotu.

Podsumowując, umowa leasingu składa się z części podstawowej i załączników. Najważniejszymi z nich – z perspektywy warunków korzystania z pojazdu oraz spłacania rat – są OWUL oraz harmonogram. Oprócz znajomości elementów umowy leasingu warto wiedzieć, jak wygląda procedura podpisywania dokumentów. Podpis we wskazanych miejscach składa się w obecności pracownika firmy leasingowej. Umowa zawierana jest w trzech egzemplarzach. Wszystkie zatrzymuje pracownik leasingodawcy. Po wydaniu pojazdu i podpisaniu umowy przez upoważnione osoby po stronie finansującego, jeden egzemplarz zostaje przesłany na adres korzystającego. Warto zadbać o bezpieczne przechowywanie umowy leasingu wraz z jej załącznikami, dlatego że tam najczęściej można znaleźć wszystkie informacje związane z pojazdem, jego użytkowaniem oraz opłatami.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych