Umowa leasingu – co musisz w niej sprawdzić?

Aby zapobiec problemom związanym z obecnością niekorzystnych zapisów, należy dokładnie przeczytać umowę leasingową. Jakie elementy trzeba sprawdzić w OWUL, by uniknąć kłopotów finansowych i niesatysfakcjonujących warunków? Poznaj najważniejsze z nich.

Liczba rat i data płatności ostatniej z nich

Przede wszystkim powinno się sprawdzić i porównać datę zakończenia umowy i datę obowiązywania polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Moment płatności ostatniej raty i wykupu musi wypadać przed datą zakończenia polisy. W przeciwnym razie leasingobiorca musi wykupić kontynuację ubezpieczenia na cały rok, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dobrze, by leasing składał się z 23, zamiast 24 rat (jak polisa), z 35 zamiast 36 i tak dalej.

Zasady rozliczania umowy zakończonej przed czasem i warunki cesji

Kolejną rzeczą, jakiej należy dowiedzieć się podczas czytania umowy leasingu, są zasady rozliczania przedwcześnie zakończonej umowy – z powodu szkody całkowitej, wypowiedzenia z winy leasingobiorcy itp. Koniecznie trzeba ustalić sposób obliczania dyskonta i wysokość opłat manipulacyjnych naliczanych z powodu zakończenia umowy przed czasem. Ponadto warto sprawdzić możliwości dokonania cesji na inny podmiot, związane z nią warunki i opłaty.

Koszt ubezpieczenia

Samochód będący przedmiotem leasingu musi być ubezpieczony w zakresie OC i AC. Koszty polis oferowanych przez leasingodawców potrafią się od siebie bardzo różnić, dlatego warto przeanalizować zapis ich dotyczący w umowie. Trzeba sprawdzić też warunki i wysokość opłaty manipulacyjnej w przypadku korzystania z ubezpieczenia znalezionego na własną rękę.

Wysokość opłat dodatkowych

Czytając umowę leasingu należy zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji. To właśnie w niej zawarte są wszelkie dodatkowe opłaty manipulacyjne. W przypadku leasingu pojazdów koniecznie trzeba sprawdzić podpunkty dotyczące opłat za rejestrację, za zgodę na zewnętrzne ubezpieczenie komunikacyjne, za udzielenie informacji o leasingobiorcy policji lub innym organom czy też opłat manipulacyjnych za odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, wyrobienie wtórnika czy dokonanie zmian w dowodzie.

Sposób przeliczania wysokości rat na skutek zmian WIBOR

Umowy leasingu o zmiennym oprocentowaniu – takich dokumentów jest zdecydowana większość – najczęściej opierają się o wskaźnik WIBOR 1M albo 3M. W przypadku zmiany wspomnianych wskaźników, na przykład spowodowanych zmianą stóp procentowych, leasingodawca ma prawo zmienić wysokość rat miesięcznych. Z tej przyczyny bardzo istotne jest, aby wybrać ofertę tej firmy leasingodawej, która zobowiązuje się w umowie do przeszacowania rat niejako automatycznie, czyli zarówno wtedy, kiedy WIBOR wzrośnie, jak i gdy zmaleje. W przeciwnym razie można być skazanym na decyzje finansującego, który chętnie podniesie ratę, gdy WIBOR wzrośnie, ale nie kwapi się zbytnio, żeby ją obniżyć, kiedy WIBOR zmaleje.

Elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy leasingowej to wysokość opłat dodatkowych, liczba rat, koszt ubezpieczenia, sposób przeliczania rat w związku ze zmianą WIBOR oraz zasady cesji i przedterminowego zakończenia leasingu. Dopiero po przeanalizowaniu tych kwestii można upewnić się, że dana oferta finansowania w rzeczywistości jest tak korzystna, jak się początkowo wydawała.

Zamów kontakt