Home » Blog » Umowa leasingu – co musisz w niej sprawdzić?

Umowa leasingu – co musisz w niej sprawdzić?

2019-05-31 18:23

Aby zapobiec problemom związanym z obecnością niekorzystnych zapisów, należy dokładnie przeczytać umowę leasingową. Jakie elementy trzeba sprawdzić w OWUL, by uniknąć kłopotów finansowych i niesatysfakcjonujących warunków? Poznaj najważniejsze z nich.

KLF24 RANDOM IMAGE

Liczba rat i data płatności ostatniej z nich

Przede wszystkim powinno się sprawdzić i porównać datę zakończenia umowy i datę obowiązywania polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Moment płatności ostatniej raty i wykupu musi wypadać przed datą zakończenia polisy. W przeciwnym razie leasingobiorca musi wykupić kontynuację ubezpieczenia na cały rok, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dobrze, by leasing składał się z 23, zamiast 24 rat (jak polisa), z 35 zamiast 36 i tak dalej.

Zasady rozliczania umowy zakończonej przed czasem i warunki cesji

Kolejną rzeczą, jakiej należy dowiedzieć się podczas czytania umowy leasingu, są zasady rozliczania przedwcześnie zakończonej umowy – z powodu szkody całkowitej, wypowiedzenia z winy leasingobiorcy itp. Koniecznie trzeba ustalić sposób obliczania dyskonta i wysokość opłat manipulacyjnych naliczanych z powodu zakończenia umowy przed czasem. Ponadto warto sprawdzić możliwości dokonania cesji na inny podmiot, związane z nią warunki i opłaty.

Koszt ubezpieczenia

Samochód będący przedmiotem leasingu musi być ubezpieczony w zakresie OC i AC. Koszty polis oferowanych przez leasingodawców potrafią się od siebie bardzo różnić, dlatego warto przeanalizować zapis ich dotyczący w umowie. Trzeba sprawdzić też warunki i wysokość opłaty manipulacyjnej w przypadku korzystania z ubezpieczenia znalezionego na własną rękę.

Wysokość opłat dodatkowych

Czytając umowę leasingu należy zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji. To właśnie w niej zawarte są wszelkie dodatkowe opłaty manipulacyjne. W przypadku leasingu pojazdów koniecznie trzeba sprawdzić podpunkty dotyczące opłat za rejestrację, za zgodę na zewnętrzne ubezpieczenie komunikacyjne, za udzielenie informacji o leasingobiorcy policji lub innym organom czy też opłat manipulacyjnych za odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, wyrobienie wtórnika czy dokonanie zmian w dowodzie.

Sposób przeliczania wysokości rat na skutek zmian WIBOR

Umowy leasingu o zmiennym oprocentowaniu – takich dokumentów jest zdecydowana większość – najczęściej opierają się o wskaźnik WIBOR 1M albo 3M. W przypadku zmiany wspomnianych wskaźników, na przykład spowodowanych zmianą stóp procentowych, leasingodawca ma prawo zmienić wysokość rat miesięcznych. Z tej przyczyny bardzo istotne jest, aby wybrać ofertę tej firmy leasingodawej, która zobowiązuje się w umowie do przeszacowania rat niejako automatycznie, czyli zarówno wtedy, kiedy WIBOR wzrośnie, jak i gdy zmaleje. W przeciwnym razie można być skazanym na decyzje finansującego, który chętnie podniesie ratę, gdy WIBOR wzrośnie, ale nie kwapi się zbytnio, żeby ją obniżyć, kiedy WIBOR zmaleje.

Elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy leasingowej to wysokość opłat dodatkowych, liczba rat, koszt ubezpieczenia, sposób przeliczania rat w związku ze zmianą WIBOR oraz zasady cesji i przedterminowego zakończenia leasingu. Dopiero po przeanalizowaniu tych kwestii można upewnić się, że dana oferta finansowania w rzeczywistości jest tak korzystna, jak się początkowo wydawała.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych