Home » Blog » Ubezpieczenie GAP w leasingu – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie GAP w leasingu – co warto o nim wiedzieć?

2019-11-13 14:05

Ubezpieczenie GAP jest usługą chroniącą interesy osoby biorącej w leasing nowy pojazd. Umożliwia ono uzyskanie dodatkowego odszkodowania, które pokryje straty finansowe wynikłe z utraty wartości samochodu. Poznaj najważniejsze informacje na temat tej formy zabezpieczenia przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi i poniesieniem niechcianych kosztów.

KLF24 RANDOM IMAGE

Ubezpieczenie GAP – czym właściwie jest?

GAP – z angielskiego Guaranteed Auto Protection albo Guaranteed Asset Protection – to ubezpieczenie starty finansowej powstałej w chwili powstania szkody całkowitej samochodu. Jeżeli dojdzie do wspomnianej szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, GAP pokryje stratę wiążącą się z utratą wartości pojazdu w czasie. Taka forma zabezpieczenia ma duże znaczenie w przypadku finansowania samochodów leasingiem, dlatego że niekiedy przy zaistnieniu niesprzyjającej sytuacji losowej okazuje się, że wypłacone przez ubezpieczyciela AC wystarczy tylko na pokrycie należności pozostałych do spłaty na rzecz firmy leasingowej.

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że standardowe odszkodowanie z ubezpieczenia AC opiewa jedynie na wartość rynkową pojazdu w dniu powstania szkody. GAP wiąże się z kolei z wypłatą dodatkowego odszkodowania pokrywającego utratę wartości pojazdu w czasie. Oznacza to, że w dowolnym momencie trwania umowy leasingobiorca może uzyskać odszkodowanie nawet w wysokości 100% wartości pojazdu z dnia jego zakupu.

GAP – dla kogo?

Ubezpieczenie GAP to usługa przeznaczona dla wszystkich osób biorących samochód w leasing albo kupujących na kredyt. Chroni ona finanse ubezpieczonego aż do końca trwania umowy z firmą leasingową czy bankiem. Pieniądze z GAP otrzymuje się niezależnie od tego, czy samemu spowodowało się szkodę, czy przyczynił się do tego inny kierowca.

Taką formę ochrony przed szkodą oferuje obecnie niemal każdy leasingodawca. Ubezpieczenie GAP traktowane jest jako nieobowiązkowa usługa dodatkowa. Zawierając umowę leasingu, można równocześnie uruchomić polisę refinansowaną przez firmę leasingową. Składka ubezpieczeniowa zostaje rozłożona na mniejsze części i doliczona do miesięcznych rat leasingu.

Ile kosztuje wykupienie polisy GAP przy leasingu?

Najtańszym rodzajem ubezpieczenia jest GAP finansowy. Taka polisa pokrywa różnicę między pozostałymi do zapłaty ratami a kwotą otrzymanego odszkodowania z AC. GAP fakturowy jest z kolei najdroższym typem ubezpieczenia. Trzeba przy tym jednak wiedzieć, że właśnie ten rodzaj najlepiej zabezpiecza przed stratą. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca leasingobiorcy różnicę między ceną samochodu z faktury a jego wartością rynkową sprzed wypadku. Rozwiązaniem pośrednim między tymi dwoma rodzajami polis jest GAP indeksowy. Leasingobiorcy najchętniej korzystają właśnie z tej opcji. Jako odszkodowanie otrzymuje się od 20 do 30% wartości samochodu.

Jakie kwoty wiążą się z wykupieniem polisy? Koszt ubezpieczenia GAP waha od 0,4 do 1,2% wartości pojazdu rocznie. Cena polisy zależy od rodzaju ubezpieczenia, które się wybierze. Tak, jak zostało wcześniej wspomniane, najtańszy jest GAP finansowy, a najdroższy GAP fakturowy. Oznacza to, że w przypadku leasingu nowego samochodu o wartości 70 000 złotych ubezpieczenie kosztuje od 280 do 840 złotych rocznie. Są to koszty orientacyjne. Dobrą wiadomością dla korzystających z leasingu jest fakt, że wraz ze wzrostem popularności tych polis ich ceny spadają.

Ubezpieczenie GAP chroni leasingobiorcę przed utratą wartości pojazdu? Dlaczego to ważne? Nowe samochody szybko tracą na wartości. Kwoty, na które można liczyć przy odsprzedaży, są średnio po trzech latach o 50% niższa niż te, które wyliczono przy zawarciu umowy leasingu. Ubezpieczenie GAP jest opłacalne zwłaszcza przy nowych autach szybko tracących na wartości. Dzięki takiej polisie w przypadku kradzieży pojazdu albo szkody całkowitej nie trzeba spłacać pozostałych rat leasingu z własnej kieszeni.  

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych