Tarcza podatkowa – czym jest i jak działa w leasingu?

Aby rozwijać swoje firmy, przedsiębiorcy dążą do zachowania płynności finansowej. W tym celu dokonują rozmaitych działań służących optymalizacji podatkowej. Najczęściej starają się obniżyć wysokość zobowiązań względem fiskusa. Podejmują w związku z tym kroki w kierunku stworzenia tarczy podatkowej. Czym ona jest i w jaki sposób funkcjonuje przy leasingu?

Co to jest tarcza podatkowa?

Efekt tarczy podatkowej to zjawisko polegające na obniżeniu kwoty podatku dochodowego przez wykorzystanie zewnętrznego kapitału w finansowaniu firmy. Wówczas wspomniany podatek ulega zmniejszeniu dzięki zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z korzystaniem ze środków pochodzących od finansującego. Co można w ten sposób zaksięgować? Do wydatków tworzących tarczę podatkową zalicza się odsetki od kredytu, raty leasingowe oraz inne opłaty związane z leasingiem i odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Kto może korzystać z tarczy podatkowej?

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mają szansę czerpać korzyści z powstania tarczy podatkowej. Możliwość jej zastosowania zależy od wyboru formy opodatkowania swojej firmy. Warunkiem koniecznym do powstania tarczy jest rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych – według skali podatkowej albo podatkiem liniowym.

Tarcza podatkowa w leasingu operacyjnym

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing operacyjny, uda mu się wliczyć w koszty uzyskania przychodu opłatę wstępną (czyli czynsz inicjalny) i całą ratę leasingową – zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. Będzie mógł również odliczać doliczoną do opłaty początkowej i rat kwotę VAT-u.

Przy całkowitym odliczeniu VAT, do obliczenia tarczy podatkowej konieczna okaże się znajomość wartości pojazdu, stawki podatku dochodowego, czynszu inicjalnego oraz liczby zaplanowanych rat. Jak z kolei obliczyć ją przy odliczeniu częściowym? Taka opcja jest trudniejsza i ma miejsce w przypadku, gdy przedmiotem umowy stanie się samochód osobowy. Co ważne, w tej sytuacji nieodliczona część VAT będzie kosztem uzyskania przychodu.

Tarcza podatkowa w leasingu finansowym

Tarcza podatkowa ma znaczenie także w leasingu finansowym. Przedsiębiorcy, którzy się na niego zdecydują, mogą zamortyzować leasingowany pojazd. W przypadku leasingu finansowego całą kwotę VAT-u uiszczają jednorazowo razem z opłatą wstępną. Taką wpłatę rozlicza się również jednorazowo. Niewielkie przedsiębiorstwa mogą dokonać jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 000 euro rocznie. Istnieje więc szansa na jednorazowe zaliczenie pozyskania pojazdu w koszty i odliczenie całego VAT-u. Spłata jest z kolei rozłożona w czasie i księguje się odsetki jako koszty.

Chcąc oszczędzić na podatku dochodowym, warto zastąpić rzeczy, za które można zapłacić ze swoich środków na takie dostępne do sfinansowania przez zewnętrzną firmę. Jeżeli zamierza się skorzystać z tarczy podatkowej, leasing okaże się jedną z najprostszych i najwygodniejszych opcji.  Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na leasing operacyjny,  w koszty uzyskania przychodu zaliczy nie tylko raty, ale nawet koszty paliwa i ubezpieczenia. Przy leasingu finansowym cały VAT uda się odliczyć jednorazowo. Zasadniczo można więc powiedzieć, że z pojazdu korzysta się niemal za darmo, dlatego że ponoszone opłaty zwracają się w postaci niższego podatku dochodowego do zapłacenia.

Zamów kontakt