Rejestracja samochodu w leasingu – na kogo zarejestrowany jest pojazd?

Każdy samochód, który będzie jeździł po drogach publicznych, musi zostać zarejestrowany w urzędzie komunikacji. Jak ta formalność wygląda w przypadku pojazdów branych w leasing? Sprawdź, kto dokonuje rejestracji i decyduje o mieście lub powiecie, gdzie samochód zostanie zarejestrowany.

Leasingodawca jest właścicielem i rejestrującym

Właścicielem pojazdu branego w leasing jest finansujący, czyli firma leasingowa. To właśnie jej pracownik dokonuje rejestracji w urzędzie. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Korzyścią dla klienta jest to, że nie musi martwić się dopełnianiem formalności, np. gromadzeniem dokumentów. Biorąc pojazd w leasing, nie trzeba więc stać w kolejce w wydziale komunikacji. Fakt, że to firma leasingowa dokonuje rejestracji samochodu, wiąże się – z perspektywy klienta – z oszczędnością czasu i dużą wygodą. Wadą tego rozwiązania są jego dodatkowe koszty – do opłaty za rejestrację pojazdu leasingodawcy mogą doliczać swoją marżę, traktując dopełnienie formalności jako kolejną, odpłatną usługę. Wysokość tego kosztu zależy od oferty firmy leasingowej, jednak na rynku działają też finansujący, którzy nie pobierają takiej opłaty.

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym, kradzież tablic, zgubienie dokumentów – kto dopełnia formalności w tych sytuacjach?

W przypadku potrzeby dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym leasingowanego samochodu – np. w związku z montażem gazu – albo konieczności wyrobienia nowych dokumentów lub tablic, wszystkich czynności w urzędzie dokonuje pracownik firmy leasingowej. Leasingodawca pobiera za to stosowną opłatę, w zależności od obowiązujących warunków oferty.

Kto wybiera miasto rejestracji?

Polska należy do państw, gdzie tablice rejestracyjne informują o tym, w jakim mieście albo powiecie zarejestrowano samochód. Niektóre osoby, z różnych powodów, przywiązują więc dużą wagę do znaków znajdujących się na tablicach. Jak wygląda kwestia wyboru miejsca rejestracji? Trzeba wiedzieć, że firma leasingowa, jako właściciel pojazdu, może zarejestrować pojazd wszędzie tam, gdzie ma swój oddział albo filię (jeżeli jest to adres zgłoszony do KRS). Więksi leasingodawcy posiadają placówki prawie w każdym mieście wojewódzkim i innych dużych miastach. Właśnie spośród tych lokalizacji klient ma szansę wybrać miejsce rejestracji samochodu. Na rynku działają też firmy leasingowe rejestrujące pojazdy tylko w jednym lub kilku miejscach. Z tego powodu każdy, komu zależy na literach, jakie znajdą się na tablicach, powinien jeszcze na etapie wyboru finansującego ustalić, gdzie może zostać zarejestrowany przedmiot umowy.

Leasing a tablice indywidualne

Większość leasingodawców daje swoim klientom możliwość wyrobienia tablic indywidualnych. Ich treść wybiera wówczas korzystający z pojazdu. Koszt uzyskania tablic indywidualnych to 1100 złotych (opłata w urzędzie), powiększony o opłatę manipulacyjną leasingodawcy. Wspomniany wydatek ponosi leasingobiorca.

Warto pamiętać, że chociaż to leasingodawca rejestruje pojazd, a możliwość wyboru treści tablic rejestracyjnych jest ograniczona, sytuacja zmienia się przy wykupie z leasingu. Następuje wówczas zmiana właściciela z finansującego na korzystającego. Jeśli korzystający chce dalej użytkować wykupiony pojazd, musi zarejestrować go na siebie. W przypadku tablic indywidualnych, w obrębie tego samego województwa nie trzeba wyrabiać ich od nowa i w związku z tym nie ma konieczności ponawiania opłaty. Można zachować dotychczasowe tablice po legalizacji w urzędzie. Oznacza to, że leasingobiorcy, decydujący się na indywidualne tablice, zamierzający nadal jeździć wykupionym pojazdem, powinni zwracać uwagę na miejsce, gdzie zarejestruje go leasingodawca, by odnieść możliwie najwięcej finansowych korzyści.

Zamów kontakt