Home » Blog » Rejestracja samochodu w leasingu – na kogo zarejestrowany jest pojazd?

Rejestracja samochodu w leasingu – na kogo zarejestrowany jest pojazd?

2019-06-25 14:37

Każdy samochód, który będzie jeździł po drogach publicznych, musi zostać zarejestrowany w urzędzie komunikacji. Jak ta formalność wygląda w przypadku pojazdów branych w leasing? Sprawdź, kto dokonuje rejestracji i decyduje o mieście lub powiecie, gdzie samochód zostanie zarejestrowany.

KLF24 RANDOM IMAGE

Leasingodawca jest właścicielem i rejestrującym

Właścicielem pojazdu branego w leasing jest finansujący, czyli firma leasingowa. To właśnie jej pracownik dokonuje rejestracji w urzędzie. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Korzyścią dla klienta jest to, że nie musi martwić się dopełnianiem formalności, np. gromadzeniem dokumentów. Biorąc pojazd w leasing, nie trzeba więc stać w kolejce w wydziale komunikacji. Fakt, że to firma leasingowa dokonuje rejestracji samochodu, wiąże się – z perspektywy klienta – z oszczędnością czasu i dużą wygodą. Wadą tego rozwiązania są jego dodatkowe koszty – do opłaty za rejestrację pojazdu leasingodawcy mogą doliczać swoją marżę, traktując dopełnienie formalności jako kolejną, odpłatną usługę. Wysokość tego kosztu zależy od oferty firmy leasingowej, jednak na rynku działają też finansujący, którzy nie pobierają takiej opłaty.

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym, kradzież tablic, zgubienie dokumentów – kto dopełnia formalności w tych sytuacjach?

W przypadku potrzeby dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym leasingowanego samochodu – np. w związku z montażem gazu – albo konieczności wyrobienia nowych dokumentów lub tablic, wszystkich czynności w urzędzie dokonuje pracownik firmy leasingowej. Leasingodawca pobiera za to stosowną opłatę, w zależności od obowiązujących warunków oferty.

Kto wybiera miasto rejestracji?

Polska należy do państw, gdzie tablice rejestracyjne informują o tym, w jakim mieście albo powiecie zarejestrowano samochód. Niektóre osoby, z różnych powodów, przywiązują więc dużą wagę do znaków znajdujących się na tablicach. Jak wygląda kwestia wyboru miejsca rejestracji? Trzeba wiedzieć, że firma leasingowa, jako właściciel pojazdu, może zarejestrować pojazd wszędzie tam, gdzie ma swój oddział albo filię (jeżeli jest to adres zgłoszony do KRS). Więksi leasingodawcy posiadają placówki prawie w każdym mieście wojewódzkim i innych dużych miastach. Właśnie spośród tych lokalizacji klient ma szansę wybrać miejsce rejestracji samochodu. Na rynku działają też firmy leasingowe rejestrujące pojazdy tylko w jednym lub kilku miejscach. Z tego powodu każdy, komu zależy na literach, jakie znajdą się na tablicach, powinien jeszcze na etapie wyboru finansującego ustalić, gdzie może zostać zarejestrowany przedmiot umowy.

Leasing a tablice indywidualne

Większość leasingodawców daje swoim klientom możliwość wyrobienia tablic indywidualnych. Ich treść wybiera wówczas korzystający z pojazdu. Koszt uzyskania tablic indywidualnych to 1100 złotych (opłata w urzędzie), powiększony o opłatę manipulacyjną leasingodawcy. Wspomniany wydatek ponosi leasingobiorca.

Warto pamiętać, że chociaż to leasingodawca rejestruje pojazd, a możliwość wyboru treści tablic rejestracyjnych jest ograniczona, sytuacja zmienia się przy wykupie z leasingu. Następuje wówczas zmiana właściciela z finansującego na korzystającego. Jeśli korzystający chce dalej użytkować wykupiony pojazd, musi zarejestrować go na siebie. W przypadku tablic indywidualnych, w obrębie tego samego województwa nie trzeba wyrabiać ich od nowa i w związku z tym nie ma konieczności ponawiania opłaty. Można zachować dotychczasowe tablice po legalizacji w urzędzie. Oznacza to, że leasingobiorcy, decydujący się na indywidualne tablice, zamierzający nadal jeździć wykupionym pojazdem, powinni zwracać uwagę na miejsce, gdzie zarejestruje go leasingodawca, by odnieść możliwie najwięcej finansowych korzyści.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych