Oprocentowanie leasingu – lepiej wybrać stałe czy zmienne?

Finansowanie leasingiem może opierać się o stałą lub zmienną stopę procentową. Pierwsza wiąże się z niezmiennością raty przez cały okres umowy. Druga oznacza zmieniającą się wysokość należności na rzecz finansującego. Który typ bardziej się opłaca?

Rodzaje oprocentowania – od czego zależą?

Leasingodawcy zazwyczaj określają koszty udzielenia finansowania, bazując na wskaźnikach Wibor 1M albo 3M. Ich poziom zależy przede wszystkim od wysokości stóp procentowych wyznaczonych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.

Oferty ze stałym oprocentowaniem zapewniają niezmieniającą się ratę w całym okresie obowiązywania umowy leasingu. Charakteryzują się one jednak wyższymi kosztami początkowymi niż propozycje z oprocentowaniem zmiennym. Z kolei przy umowach opartych o zmienną stopę procentową, które są początkowo tańsze, przez cały czas obowiązywania kontraktu ma się do czynienia z elementem niepewności. Jeżeli wzrastają wskaźniki Wibor, wraz z nimi rośnie rata. Jest jednak szansa, że podobnie jak obniżające się wskaźniki, comiesięczna należność również zmaleje.

Co ważne, decydując się na zmienne oprocentowanie, powinno się wybrać leasingodawcę, który stosownymi zapisami w kontrakcie zagwarantuje, że rata ulegnie nie tylko zwiększeniu, ale też obniżeniu automatycznie, gdy zmniejszy się Wibor. Trzeba przy tym wiedzieć, że niestety sporo firm leasingowych stosuje zapisy stwierdzające, że obniżenie albo podwyższenie raty zależy od ich decyzji, co nie zawsze okazuje się korzystne dla interesów klientów.

Należy pamiętać również o tym, że oprocentowanie zmienne jest opcją domyślną. Stosują ją wszyscy leasingodawcy. Nie każda firma ma natomiast w swojej ofercie leasing ze stałą stopą oprocentowania.

Kiedy bardziej opłaca się oprocentowanie zmienne, a kiedy stałe?

W tej kwestii wiele zależy od poziomu stóp procentowych w momencie zawierania umowy, a także od umiejętności przewidzenia, jak będą kształtować się one w nadchodzącym czasie. Uproszczona zasada mówi, że w momencie, kiedy stopy są wysokie, a z rynku docierają informacje świadczące o tym, że mogą one ulec obniżeniu, warto sięgnąć po leasing z oprocentowaniem zmiennym. Jeżeli natomiast stopy są niskie i dodatkowo docierają sygnały o ich przyszłym podwyższeniu, najlepiej rozważyć opcję skorzystania z oferty o stałym oprocentowaniu. Należy zrobić to oczywiście pod warunkiem, że propozycja z oprocentowaniem stałym nie okaże się zbyt droga.

Oferta ze stałym oprocentowaniem – sprawdź, czy warto

Poza umiejętnościami przewidywania przyszłego kształtowania się wysokości stóp procentowych należy wziąć pod uwagę atrakcyjność danych ofert. Propozycje z oprocentowaniem stałym zazwyczaj okazują się droższe od tych ze zmiennym. Jeżeli różnica będzie stosunkowo nieduża, warto pomyśleć o wyborze stałego oprocentowania. Jeśli jednak taka oferta okaże się znacznie droższa od propozycji ze zmienną stopą procentową, zawarcie takiej umowy nie ma sensu.

Jaka jest akceptowalna różnica między wspomnianymi opcjami finansowania? Trudno wskazać konkretne liczby. Wiele zależy od momentu zawarcia umowy i prognoz ekonomicznych na nadchodzący czas. Jednak jeżeli oferta stała będzie droższa o 0,5 – 1 punkt procentowy rzeczywistego rocznego kosztu od oferty zmiennej, warto ją rozważyć. Jeśli natomiast różnica okaże się większa, nie warto rozważać skorzystania z tej propozycji.

Jakie oprocentowanie leasingu wybierane jest najchętniej? Zdecydowana większość leasingobiorców zawiera umowy ze zmiennym oprocentowaniem. Dlaczego tak się dzieje? Głownie z tego powodu, że firmy leasingowe oferują je domyślnie. Ponadto nie każdy leasingodawca w ogóle oferuje finansowanie z oprocentowaniem stałym. Jeżeli proponuje dwa typy naliczania należności, należy gruntownie je porównać. Jakie oprocentowanie lepiej wybrać? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy sprawdzić aktualne wysokości stóp procentowych oraz ocenić, czy ulegną one obniżeniu. Wówczas uda się wybrać ofertę, która okaże się najkorzystniejsza.

 

 

 

Zamów kontakt