Home » Blog » Opłata wstępna w leasingu – odlicz ją od podatku

Opłata wstępna w leasingu – odlicz ją od podatku

2018-11-22 12:59

Opłata wstępna, którą wprowadzamy podczas zawarcia umowy leasingowej można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów. Sprawdź w jaki sposób możesz ją odliczyć od podatku i jak to zrobić prawidłowo.

KLF24 RANDOM IMAGE

Leasing zyskał popularność wśród przedsiębiorców przede wszystkim ze względów podatkowych. Warto wiedzieć, że wysokość opłaty wstępnej związanej z tą formą finansowania pojazdów można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając tym samym podatek dochodowy należny fiskusowi. Jak to zrobić i o czym trzeba pamiętać?

 

Odliczenie opłaty wstępnej od podatku a rodzaj leasingu

Nie w każdym przypadku uda się ująć wstępną opłatę leasingową w kosztach uzyskania przychodu i zmniejszyć podstawę opodatkowania. Przede wszystkim konieczne będzie spełnienie wymogu rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej albo podatku liniowego. Wiele zależy również od rodzaju leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:

  • wstępną opłatę leasingową;
  • raty leasingowe;
  • koszty użytkowania przedmiotu.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę leasingu finansowego, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć:

  • odsetkową część rat;
  • koszty użytkowania pojazdu;
  • odpisy amortyzacyjne.

Oznacza to, że jedynie w przypadku leasingu operacyjnego opłata wstępna będzie kosztem uzyskania przychodu danego leasingobiorcy.

 

Czym jest wstępna opłata leasingowa?

Wstępna opłata leasingowa (nazywana również czynszem inicjalnym) dotyczy przedmiotu leasingu. Leasingobiorca (czyli przedsiębiorca, który pozyskuje pojazd dla swojej firmy) jednorazowo dokonuje wspomnianej płatności na rzecz leasingodawcy przy zawieraniu umowy. Czynność ta następuje przed momentem wydania przedmiotu leasingu. Rozpoczęcie realizacji zapisów umowy musi być zatem poprzedzone uregulowaniem należności wobec właściciela pojazdu.

 

Opłata wstępna w leasingu – jak zakwalifikować i rozliczyć ten koszt?

Opłata wstępna powinna zostać zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów w dniu jej poniesienia, w trybie jednorazowym. Zdaniem Ministerstwa Finansów nie należy rozliczać wstępnej opłaty w leasingu proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Warto pamiętać, że płatność kwalifikowana w trybie jednorazowym do kosztów podatnika podlega też  jednorazowemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Za dzień poniesienia opłaty wstępnej (czyli poniesienia kosztu przez przedsiębiorcę) uznaje się moment, gdy ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Uważa się za niego też dzień, gdy ujęto koszt na podstawie innego dowodu, w przypadku braku faktury. Dlaczego obowiązują takie procedury? Dzieje się tak dlatego, że opłaty wstępne za używanie cudzej własności (firma leasingowa jest właścicielem pojazdu) na podstawie umowy leasingu operacyjnego, mają charakter kosztów innych niż bezpośrednie. Ponadto warto wiedzieć, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od wstępnej opłaty leasingowej, jeżeli przedmiot leasingu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wstępna opłata leasingowa ma charakter jednorazowy i z trzeba ją również jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania  przychodów w dacie wystawienia faktury. W tym przypadku nie stosuje się proporcjonalnego ujęcia opłaty do okresu trwania umowy leasingowej. Informacja ta jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorcy, który zdecyduje się na leasing firmowego pojazdu.

 

 

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych