Naprawa i przegląd pojazdu w leasingu – gdzie trzeba je zrobić?

Jak wygląda sprawa serwisu leasingowanego auta? Czy trzeba korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych? Czy finansujący zgodzi się na wykonywanie przeglądów i napraw poza Autoryzowanym Serwisem Samochodowym? Czym skutkuje dokonanie tych czynności we własnym zakresie albo poza ASO? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym poradniku dla leasingobiorców.

Zasady dokonywania przeglądów i napraw w przypadku leasingu

Każdy leasingodawca określa reguły dokonywania okresowych przeglądów i napraw w OWUL (Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej). Odpowiednie zapisy mogą być też zawarte w samej umowie. Zwykle firma leasingowa stwierdza w nich, że serwisowanie powinno odbywać się w miejscu, które zostanie zaakceptowane przez producenta lub dystrybutora pojazdu albo tam, gdzie zgodzi się leasingodawca. Najczęściej mowa jest o autoryzowanych stacjach obsługi.

Może zatem obowiązywać zapis o tym, że wszelkie naprawy i przeglądy przedmiotu umowy powinny być dokonywane przez leasingobiorcę w ASO (autoryzowanych serwisach samochodowych), zaakceptowanych przez finansującego i właściwych dla danego pojazdu, w sposób zgodny z warunkami ustalonymi w dokumentach gwarancyjnych, umowie sprzedaży i w zgodzie z wymaganiami ubezpieczyciela.

W związku z powyższym, w teorii auta i inne pojazdy, urządzenia i maszyny, szczególnie te na gwarancji, należy serwisować w sieci dealerskiej albo w warsztatach zaakceptowanych przez producenta i leasingodawcę. W przypadku napraw i przeglądów samochodów w leasingu, części wymienne powinny być oryginalne i zgodne z wymaganiami finansującego.

Serwisowanie pojazdu poza Autoryzowanym Serwisem Samochodowym – czy można to zrobić?

W teorii zasady przeprowadzania napraw i przeglądów uregulowane są w umowie i OWUL. W praktyce niewielu leasingodawców kontroluje ich przestrzeganie. Najczęściej korzystający dysponuje samochodem tak, jakby był jego faktycznym właścicielem, co dotyczy również podejmowania decyzji względem serwisowania pojazdu. Leasingobiorcy kupują więc wybrane przez siebie części zamienne i oddają auta do naprawy czy przeglądu tam, gdzie najbardziej im pasuje. Z takim postępowaniem nie wiążą się negatywne skutki, jeżeli umowa jest spłacana i nie wiążą się z nią żadne problemy (takie jak wystąpienie szkody czy spory z ubezpieczycielem), a na jej zakończenie pojazd zostanie wykupiony.

Zwrot samochodu do leasingodawcy – lepiej serwisować w ASO

W przypadku leasingu operacyjnego, gdy ma się zamiar zwrócić auto finansującemu na koniec umowy, koniecznie trzeba przestrzegać zapisów dotyczących serwisowania. Należy dokonywać przeglądów i napraw zgodnie z podpisanym kontraktem. Można robić to w ASO albo w sieciowych warsztatach akceptowanych przez leasingodawcę. Warto przy tym wiedzieć, że koszty przeglądów są zwykle doliczone do miesięcznej raty, dlatego dokonywanie ich we własnym zakresie mija się z celem.

Skutki dokonywania przeglądów i napraw niezgodnie z umową leasingową

Jeżeli zdarzy się, że leasingobiorca będzie chciał zwrócić pojazd firmie leasingowej albo finansujący odbierze mu go na skutek poważnego złamania warunków umowy lub windykacji, spotkają go konsekwencje w związku z serwisowaniem samochodu bądź innego przedmiotu niezgodnie z obowiązującym kontraktem. Niefachowe naprawy, dokonywanie przeglądów poza ASO, stosowanie tanich, wadliwych zamienników części wymiennych – takie działania najczęściej obniżają wartość pojazdu czy maszyny na rynku wtórnym.

Może zdarzyć się, że firma leasingowa wystawi zwrócony lub odebrany samochód albo sprzęt do sprzedaży i uzyska za niego niekorzystną cenę. Wówczas leasingobiorca będzie musiał pokryć ze swojej kieszeni większą utratę wartości spowodowaną nieprzestrzeganiem zapisów umownych. W najgorszym wypadku finansujący może zdecydować się na naprawę niefachowo serwisowanego pojazdu przed jego sprzedażą. Wtedy kosztami serwisu zostanie obciążony dotychczasowy korzystający.

Podsumowując, leasingodawcy określają zasady dokonywania przeglądów i napraw w umowach i OWUL. Ich przestrzeganie nie jest weryfikowanie, jeżeli korzystający użytkuje pojazd bezproblemowo i decyduje się na jego wykupienie. Nierespektowanie wymagań przedstawionych w umowie może mieć przykre konsekwencje wówczas, gdy przedmiot zostaje zwrócony do leasingodawcy lub przez niego odebrany. Jeżeli zatem planuje się zwrot samochodu firmie leasingowej, lepiej dokonywać napraw i przeglądów wyłącznie w ASO i innych miejscach akceptowanych przez finansującego.

Zamów kontakt