Home » Blog » Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

2016-11-09 12:11

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, umownego stosunku cywilnoprawnego.

Na czym polega leasing zwrotny

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, umownego stosunku cywilnoprawnego. Umożliwia on pozyskanie środków na prowadzenie działalności poprzez wykupienie przez firmę leasingową od przyszłego Leasingobiorcy przedmiotu późniejszego leasingu. Kolejnym krokiem jest zawiązanie umowy leasingowej, po zakończeniu której Leasingobiorca ponownie staje się właścicielem leasingowanego przedmiotu. Leasing zwrotny można zawierać jako leasing operacyjny lub leasing finansowym.

LEASING ZWROTNY – NA CZYM POLEGA?

Leasing zwrotny jest szczególnym rodzajem leasingu. Stanowi połączenie umowy leasingowej z poprzedzającą ją umową sprzedaży.

Firma leasingowa wykupuje od przyszłego Leasingobiorcy środki inwestycyjne z zastrzeżeniem prawa do dalszego użytkowania przez niego przedmiotu leasingu na ustalonych w umowie leasingowej warunkach. Wraz z podpisaniem umowy leasingowej właścicielem leasingowanego przedmiotu staje się finansujący, czyli Leasingodawca.

Leasing zwrotny pełni funkcję kredytową. Można z niego skorzystać w momencie trudnej sytuacji finansowej, której grozi utrata płynności finansowej. Sprzedaż firmie leasingowej środków trwałych może poprawić płynność finansową firmy. Dokonując ich sprzedaży firma zwiększa swoje aktywa obrotowe, zachowując jednak możliwość korzystania z nich. Kolejnym plusem jest możliwość korzystania ze wszystkich zalet, jakie niesie za sobą leasing, w tym korzyści podatkowych i kapitałowych.

Leasing zwrotny może obejmować sprzedaż środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych w tym urządzeń i maszyn, nieruchomości.

Leasing zwrotny to alternatywa dla firm posiadających wysoką wartość środków trwałych, którym brakuje kapitału obrotowego, na przykład na pozyskanie kapitału na kolejne inwestycje.

LEASING ZWROTNY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Zasady dotyczące leasingu zwrotnego uwzględnione są w Krajowym Standardzie Rachunkowości „Leasing, najem i dzierżawa”. Art,3 ust. 4,5,6 ustawy o rachunkowości omawia sposób klasyfikowania umów leasingu dzieląc go na leasing operacyjny i leasing finansowy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym na transakcję leasingu zwrotnego składają się dwie umowy:

  • umowa sprzedaży określonych składników aktywów,

  • umowa leasingowa, w której Leasingodawca oddaje w użytkowanie tych składników Leasingobiorcy na określonych w niej zasadach.

Tak więc za pierwszy etap leasingu zwrotnego uważa się zbycie przez przyszłego Leasingobiorcę przedmiotu umowy finansującemu (umowa sprzedaży). Kolejnym etapem jest oddanie przez finansującego nabytych przez niego aktywów korzystającemu na zasadach leasingu operacyjnego lub leasingu finansującego.

Pierwszy etap stanowi typową umowę sprzedaży, na przykład środka trwałego. Sprzedający (zbywca) wykazuje zysk lub stratę. Przyjęcie środka trwałego oraz dalsza jego ewidencja zależą od rodzaju leasingu.

LEASING ZWROTNY, LEASING OPERACYJNY LUB LEASING FINANSOWY

Leasing zwrotny może zostać zawarty jako leasing operacyjny lub leasing finansowy.

  • Leasing operacyjny to jedna z propozycji na finansowanie środka trwałego. Umowa leasingowa podpisana między leasingobiorcą a leasingodawcą uwzględnia między innymi wysokość raty leasingowej oraz wysokość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. Leasingobiorca może z niego skorzystać po zakończeniu umowy leasingowej lub nie. Na czas trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu stanowi własność firmy leasingowej. Leasingobiorca zobligowany jest do płacenia rat leasingowych, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Z każdą ratą leasingową Leasingobiorca zobligowany jest również do płacenia podatku VAT.

  • Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego przede wszystkim tym, iż po zakończeniu trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność Leasingobiorcy. Podatek VAT jest płacony w całości po przekazaniu Leasingobiorcy przedmiotu leasingu.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych