Home » Blog » Leasing a zawieszenie działalności gospodarczej

Leasing a zawieszenie działalności gospodarczej

2019-07-08 14:17

Jeśli umowa leasingu została zawarta przed zawieszeniem działalności, można ją kontynuować także w okresie zawieszenia. Jak wygląda to w praktyce? Sprawdź, o czym należy pamiętać w kwestii podatków i wymogów formalnych.

KLF24 RANDOM IMAGE

Poinformuj leasingodawcę

Chociaż większość firm leasingowych nie utrudnia korzystania z leasingu w przypadku chęci zawieszenia działalności przez leasingobiorcę i nie wymaga w związku z tym informowania o tym fakcie, dobrą praktyką jest uprzedzenie leasingodawcy o swoim zamiarze. Dzięki wcześniejszemu skontaktowaniu się z finansującym można rozwiać wątpliwości i uniknąć ewentualnych problemów. Należy pamiętać, że mimo zawieszenia działalności gospodarczej leasingobiorca jest zobowiązany umową do spłaty rat i wszystkich bieżących zobowiązań z tytułu leasingu.

Koszty podatkowe od leasingu w okresie zawieszenia, złożenie PIT

Raty leasingowe spłacane w okresie zawieszenia należą do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że można je rozliczyć po wznowieniu działalności. Jeżeli jednak przedsiębiorca składa w trakcie zawieszenia PIT roczny, a jego działalność nadal pozostaje zawieszona, ma szansę ująć w deklaracji rocznej koszty związane z obsługą leasingu.

Przykład:

Właściciel firmy korzysta z leasingu samochodu osobowego. Zawiesza działalność w połowie 2019 roku i zamierza wznowić ją  w połowie 2020 roku. Oznacza to, że składając PIT za rok 2019, będzie mógł ująć w tej deklaracji koszty poniesione z tytułu leasingu w czasie od połowy do końca 2019 roku i dzięki temu zapłacić mniejszy podatek. Jeżeli wspomniane koszty spowodują stratę, podatnik będzie mógł rozliczyć ją w kolejnych 5 latach (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 50% straty w ciągu jednego roku). Z kolei opłaty leasingowe poniesione w okresie od początku do połowy 2020 roku, przedsiębiorca-leasingobiorca będzie mógł wliczyć w koszty w pierwszym miesiącu rozliczeniowym po wznowieniu działalności w połowie 2020 roku.

Zawieszenie działalności a podatek VAT od rat leasingowych

Należy wiedzieć, że uda się odliczyć VAT od opłat leasingowych, ponoszonych w okresie zawieszenia, w pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu działalności gospodarczej. W przypadku samochodów osobowych używanych w celach firmowych i prywatnych może to być maksymalnie 50% VAT.

Wykup przedmiotu na koniec leasingu – jak to wygląda przy zawieszeniu działalności?

W przypadku wykupu działają podobne zasady, co w przypadku odliczania VAT i innych wyżej opisanych podatkowych rozliczeń. Ewentualne koszty i VAT wiążące się z wykupem przedmiotu umowy leasingu uda się z powodzeniem rozliczyć po wznowieniu działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak wtedy, gdy przedsiębiorca wybierze wykup prywatny. Wówczas nie zalicza się kosztów ani nie odlicza VAT od faktury wykupowej.

Kontynuowanie umowy leasingu jest możliwe mimo zawieszenia działalności gospodarczej. Trzeba wówczas pamiętać o kilku kwestiach podatkowych oraz o tym, że warto poinformować leasingodawcę o swoim zamiarze. Wówczas uniknie się wątpliwości i ewentualnych kłopotów natury formalnej. 

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych