Leasing – słowniczek pojęć leasingowych

Leasing to słowo kojarzące się nam z samochodami, maszynami, urządzeniami, które można wypożyczyć.

Leasing to słowo kojarzące się nam z samochodami, maszynami, urządzeniami, które można wypożyczyć. Samo słowo „leasing” pochodzi od angielskiego czasownika to lease, które znaczy: nająć, wydzierżawić. Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem, zapoznaj się z podstawowym słowniczkiem pojęć leasingowych.

Zacznijmy od tego, co najistotniejsze w leasingu, a więc od przedmiotu leasingu. Może nim być środek trwały, w tym samochody nowe i używane, maszyny i urządzenia, nieruchomości.

W umowie leasingowej, która jest podpisywana przez dwie strony, tj Leasingodawcę – finansującego oraz Leasingobiorcę – biorącego w leasing pojawiają się często takie pojęcia jak:

  • wartość początkowa,

  • wartość przedmiotu leasingu,

  • opłata wstępna,

  • wartość wykupu,

  • tarcza podatkowa,

  • leasing operacyjny, finansowy, zwrotny,

  • czas trwania umowy leasingowej,

  • amortyzacja.

Co znaczą te pojęcia?

Wartość początkowa oznacza cenę przedmiotu oraz koszty dodatkowe, które są związane z zakupem przedmiotu leasingu.

Wartość przedmiotu leasingu – szacunkowa wartość leasingowanego przedmiotu na dzień zakończenia okresu umowy leasingowej.

Opłata wstępna – pierwsza rata leasingowa, płatna z góry; jej wysokość określona jest w umowie leasingowej.

Wartość wykupu – inaczej: wartość końcowa, wartość rezydualna – jej wysokość jest ustalana na etapie przygotowywania umowy leasingowej, jest kosztem wykupu, za jaki Leasingobiorca może wykupić leasingowany przedmiot po zakończeniu umowy leasingowej. Wartość wykupu to różnica wartości początkowej przedmiotu leasingu i sumy kosztów amortyzacji, jakie powstały w trakcie użytkowania przedmiotu leasingu.

Tarcza podatkowa – zmniejszenie obciążeń podatkowych przez firmę Leasingobiorcy, jakie powstały w wyniku poniesionych kosztów uzyskania przychodu.

Leasing zwrotny – inwestycje o dużej wartości, odmiana leasingu finansowego. Polega na sprzedaży Leasingodawcy przedmiotu, który jest własnością firmy. Ta sama osoba jest dostawcą leasingowanego (Leasingodawcą) przedmiotu i usługobiorcą (Leasingobiorcą). Taka forma finansowania daje możliwość odzyskania zamrożonego kapitału i jednocześnie korzystania ze środka trwałego.

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, dlatego to on dokonuje odpisów z tytułu jego amortyzacji. Raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy, któremu przysługuje również prawo wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy.

Leasing finansowy – przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje również odpisów z tytułu amortyzacji. Część finansowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy.

Amortyzacja – zmniejszenie się wartości księgowej środków trwałych na skutek ich zużycia w trakcie eksploatacji i na skutek upływu czasu. Jest ona dokonywana przez odpisy amortyzacyjne które stanowią koszt uzyskania przychodu.

Zamów kontakt