Home » Blog » Leasing – słowniczek pojęć leasingowych

Leasing – słowniczek pojęć leasingowych

2016-11-23 09:15

Leasing to słowo kojarzące się nam z samochodami, maszynami, urządzeniami, które można wypożyczyć.

Leasing – pojęcia

Leasing to słowo kojarzące się nam z samochodami, maszynami, urządzeniami, które można wypożyczyć. Samo słowo „leasing” pochodzi od angielskiego czasownika to lease, które znaczy: nająć, wydzierżawić. Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem, zapoznaj się z podstawowym słowniczkiem pojęć leasingowych.

Zacznijmy od tego, co najistotniejsze w leasingu, a więc od przedmiotu leasingu. Może nim być środek trwały, w tym samochody nowe i używane, maszyny i urządzenia, nieruchomości.

W umowie leasingowej, która jest podpisywana przez dwie strony, tj Leasingodawcę – finansującego oraz Leasingobiorcę – biorącego w leasing pojawiają się często takie pojęcia jak:

 • wartość początkowa,

 • wartość przedmiotu leasingu,

 • opłata wstępna,

 • wartość wykupu,

 • tarcza podatkowa,

 • leasing operacyjny, finansowy, zwrotny,

 • czas trwania umowy leasingowej,

 • amortyzacja.

Co znaczą te pojęcia?

Wartość początkowa oznacza cenę przedmiotu oraz koszty dodatkowe, które są związane z zakupem przedmiotu leasingu.

  Wartość przedmiotu leasingu – szacunkowa wartość leasingowanego przedmiotu na dzień zakończenia okresu umowy leasingowej.

  Opłata wstępna – pierwsza rata leasingowa, płatna z góry; jej wysokość określona jest w umowie leasingowej.

  Wartość wykupu – inaczej: wartość końcowa, wartość rezydualna – jej wysokość jest ustalana na etapie przygotowywania umowy leasingowej, jest kosztem wykupu, za jaki Leasingobiorca może wykupić leasingowany przedmiot po zakończeniu umowy leasingowej. Wartość wykupu to różnica wartości początkowej przedmiotu leasingu i sumy kosztów amortyzacji, jakie powstały w trakcie użytkowania przedmiotu leasingu.

  Tarcza podatkowa – zmniejszenie obciążeń podatkowych przez firmę Leasingobiorcy, jakie powstały w wyniku poniesionych kosztów uzyskania przychodu.

  Leasing zwrotny – inwestycje o dużej wartości, odmiana leasingu finansowego. Polega na sprzedaży Leasingodawcy przedmiotu, który jest własnością firmy. Ta sama osoba jest dostawcą leasingowanego (Leasingodawcą) przedmiotu i usługobiorcą (Leasingobiorcą). Taka forma finansowania daje możliwość odzyskania zamrożonego kapitału i jednocześnie korzystania ze środka trwałego.

  Leasing operacyjny – przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, dlatego to on dokonuje odpisów z tytułu jego amortyzacji. Raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy, któremu przysługuje również prawo wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy.

  Leasing finansowy – przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje również odpisów z tytułu amortyzacji. Część finansowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy.

  Amortyzacja – zmniejszenie się wartości księgowej środków trwałych na skutek ich zużycia w trakcie eksploatacji i na skutek upływu czasu. Jest ona dokonywana przez odpisy amortyzacyjne które stanowią koszt uzyskania przychodu.

  Tagi

  Finanse (1)
  Leasing (1)

  Zamów kontakt

  Image CAPTCHA

  Leasing dla nowych firm

  Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

   

  Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

  Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

   

  Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

  W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

   

  Pomagamy uzyskać leasing na start

  Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

  Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych