Leasing samochodu i jego koszty

Ile kosztuje leasing samochodu? Jakie są koszty leasingu? Jakie są oferty leasingowe?

Ile kosztuje leasing samochodu? Jakie są koszty leasingu? Jakie są oferty leasingowe? Do kogo po leasing? Osoby chcące wziąć samochód w leasing często zadają właśnie takie pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Wzięcie samochodu w leasing wiąże się z kosztami, które zostają podzielone na 3 kategorie:

 • finansowe spłaty leasingu – obejmują koszty związane ze spłatą samochodu wziętego w leasing zgodnie z harmonogramem rat leasingowych,

 • dodatkowe koszty leasingu – koszty związane z realizowaniem umowy leasingowej,

 • inne koszty leasingu – koszty związane z trwaniem umowy leasingowej: opłaty, prowizje, koszty administracyjne, koszty kar umownych.

Różne firmy leasingowe inaczej przedstawiają zestawienia kosztów leasingowych. Są one uzależnione między innymi od tego, czy wykupowane jest dodatkowe ubezpieczenie (np. GAP) oraz od tego, na jaki rodzaj wykupu firma się zdecydowała (np. leasing z wysokim wykupem końcowym). Na koszty leasingu ma wpływ także rodzaj przedmiotu, czyli to, czego leasing dotyczy (np. samochód, maszyna) oraz jego stan (nowy czy używany) a także aktualna polityka marżowa firmy leasingowej.

KOSZTY LEASINGU – FINANSOWE SPŁATY LEASINGU

Finansowe spłaty leasingu obejmują najczęściej następujące pozycje:

 • wartość przedmiotu, którego leasing dotyczy (kwota netto),

 • opłata wstępna (nazywana również: wkład własny czy czynsz inicjalny),

 • ilość rat leasingowych,

 • kwota raty leasingowej (netto),

 • wartość wykupu przedmiotu po skończonej umowie leasingowej (netto).

Uwaga! Ofertę leasingową możemy otrzymać w salonie lub komisie samochodowym. Wiedzieć warto jednak, iż podając tam dane swojej firmy musimy się liczyć z tym, iż nawet jeśli nie skorzystamy z leasingu w tym miejscu i udamy się do firmy leasingowej, z której będziemy chcieli skorzystać ta będzie zobligowana do tego, by wziąć pod uwagę prowizję dla salonu, który wprowadził dane firmy do systemu leasingowego.

KOSZTY LEASINGU – DODATKOWE KOSZTY LEASINGU

Dodatkowe koszty leasingu uwzględniają koszty związane z następującymi opłatami:

 • ubezpieczenie AC/OC/NW dla leasingowanego samochodu – możliwość rozłożenia w ratach półrocznych lub kwartalnych, zdecydowanie się na ubezpieczenie samodzielne najczęściej oznacza konieczność dokonania opłaty jednorazowej,

 • rejestracja samochodu – koszt dokumentów, tablic, serwisu rejestracyjnego,

 • ubezpieczenie samochodu w leasingu – jest on niższy od ubezpieczenia samochodu nowego, ale wyższy od samochodu używanego; decydując się na ubezpieczenie samochodu we własnym zakresie konieczne jest uiszczenie opłaty za ubezpieczenie obce,

 • ubezpieczenie GAP/LIFE – należy sprawdzić czy firma leasingowa traktuje ten rodzaj ubezpieczenia za dobrowolne (dodatkowe) czy obowiązkowe,

 • wycena samochodu używanego – wiele firm leasingowych dokonuje bezpłatnej wyceny, niektóre jednak uwzględniają go w dodatkowych kosztach leasingu,

 • opłata manipulacyjna, inaczej prowizja od umowy.

KOSZTY LEASINGU – INNE KOSZTY LEASINGU

Inne koszty leasingu uwzględniają proces realizacji umowy leasingowej oraz zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania umowy leasingowej. Koszty te zawiera często tak zwana tabela opłat leasingowych. Można w niej znaleźć między innymi takie pozycje jak:

 • faktura elektroniczna (e-faktura),

 • monit sms,

 • monit pisemny,

 • przedterminowe zakończenie umowy leasingowej,

 • zmiana harmonogramu rat leasingowych,

 • cesja umowy leasingowej na samochód,

 • pozwolenie na użytkowanie samochodu przez osobę trzecią,

 • wznowienie umowy leasingowej po jej rozwiązaniu z powodu nie opłacania rat leasingowych,

 • odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,

 • opłata za ubezpieczenie samochodu z ubezpieczenia Klienta.

Zamów kontakt