Home » Blog » Leasing samochodu i jego koszty

Leasing samochodu i jego koszty

2016-12-08 11:42

Ile kosztuje leasing samochodu? Jakie są koszty leasingu? Jakie są oferty leasingowe?

Leasing samochodu i jego koszty

Ile kosztuje leasing samochodu? Jakie są koszty leasingu? Jakie są oferty leasingowe? Do kogo po leasing? Osoby chcące wziąć samochód w leasing często zadają właśnie takie pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Wzięcie samochodu w leasing wiąże się z kosztami, które zostają podzielone na 3 kategorie:

 • finansowe spłaty leasingu – obejmują koszty związane ze spłatą samochodu wziętego w leasing zgodnie z harmonogramem rat leasingowych,

 • dodatkowe koszty leasingu – koszty związane z realizowaniem umowy leasingowej,

 • inne koszty leasingu – koszty związane z trwaniem umowy leasingowej: opłaty, prowizje, koszty administracyjne, koszty kar umownych.

Różne firmy leasingowe inaczej przedstawiają zestawienia kosztów leasingowych. Są one uzależnione między innymi od tego, czy wykupowane jest dodatkowe ubezpieczenie (np. GAP) oraz od tego, na jaki rodzaj wykupu firma się zdecydowała (np. leasing z wysokim wykupem końcowym). Na koszty leasingu ma wpływ także rodzaj przedmiotu, czyli to, czego leasing dotyczy (np. samochód, maszyna) oraz jego stan (nowy czy używany) a także aktualna polityka marżowa firmy leasingowej.

KOSZTY LEASINGU – FINANSOWE SPŁATY LEASINGU

Finansowe spłaty leasingu obejmują najczęściej następujące pozycje:

 • wartość przedmiotu, którego leasing dotyczy (kwota netto),

 • opłata wstępna (nazywana również: wkład własny czy czynsz inicjalny),

 • ilość rat leasingowych,

 • kwota raty leasingowej (netto),

 • wartość wykupu przedmiotu po skończonej umowie leasingowej (netto).

Uwaga! Ofertę leasingową możemy otrzymać w salonie lub komisie samochodowym. Wiedzieć warto jednak, iż podając tam dane swojej firmy musimy się liczyć z tym, iż nawet jeśli nie skorzystamy z leasingu w tym miejscu i udamy się do firmy leasingowej, z której będziemy chcieli skorzystać ta będzie zobligowana do tego, by wziąć pod uwagę prowizję dla salonu, który wprowadził dane firmy do systemu leasingowego.

KOSZTY LEASINGU – DODATKOWE KOSZTY LEASINGU

Dodatkowe koszty leasingu uwzględniają koszty związane z następującymi opłatami:

 • ubezpieczenie AC/OC/NW dla leasingowanego samochodu – możliwość rozłożenia w ratach półrocznych lub kwartalnych, zdecydowanie się na ubezpieczenie samodzielne najczęściej oznacza konieczność dokonania opłaty jednorazowej,

 • rejestracja samochodu – koszt dokumentów, tablic, serwisu rejestracyjnego,

 • ubezpieczenie samochodu w leasingu – jest on niższy od ubezpieczenia samochodu nowego, ale wyższy od samochodu używanego; decydując się na ubezpieczenie samochodu we własnym zakresie konieczne jest uiszczenie opłaty za ubezpieczenie obce,

 • ubezpieczenie GAP/LIFE – należy sprawdzić czy firma leasingowa traktuje ten rodzaj ubezpieczenia za dobrowolne (dodatkowe) czy obowiązkowe,

 • wycena samochodu używanego – wiele firm leasingowych dokonuje bezpłatnej wyceny, niektóre jednak uwzględniają go w dodatkowych kosztach leasingu,

 • opłata manipulacyjna, inaczej prowizja od umowy.

KOSZTY LEASINGU – INNE KOSZTY LEASINGU

Inne koszty leasingu uwzględniają proces realizacji umowy leasingowej oraz zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w trakcie trwania umowy leasingowej. Koszty te zawiera często tak zwana tabela opłat leasingowych. Można w niej znaleźć między innymi takie pozycje jak:

 • faktura elektroniczna (e-faktura),

 • monit sms,

 • monit pisemny,

 • przedterminowe zakończenie umowy leasingowej,

 • zmiana harmonogramu rat leasingowych,

 • cesja umowy leasingowej na samochód,

 • pozwolenie na użytkowanie samochodu przez osobę trzecią,

 • wznowienie umowy leasingowej po jej rozwiązaniu z powodu nie opłacania rat leasingowych,

 • odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,

 • opłata za ubezpieczenie samochodu z ubezpieczenia Klienta.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych