Home » Blog » Leasing samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie służbowo – co zrobić, żeby odliczyć cały VAT?

Leasing samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie służbowo – co zrobić, żeby odliczyć cały VAT?

2019-08-19 12:39

Od wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych – zakupu, opłat leasingowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa – przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT. Trzeba jednak udowodnić organom zajmującym się kwestiami podatkowymi, że korzysta się z pojazdu wyłącznie w celach służbowych. Dowiedz się, jak przekonać fiskusa do tego, by pozwolił Ci odliczać VAT od leasingowanego samochodu w całości.

KLF24 RANDOM IMAGE

Złóż deklarację VAT-26

Zamiar użytkowania samochodu wyłącznie w celach służbowych musisz zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Należy zrobić to najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili przeznaczenia pojazdu jedynie na wspomniane cele, wypełniając druk VAT-26.

Zacznij prowadzić ewidencję przebiegu

Następną formalnością, jakiej trzeba dopełnić, by móc odliczać cały podatek VAT od leasingowanego samochodu osobowego w sposób niewzbudzający zastrzeżeń, jest prawidłowe prowadzenie ewidencji przebiegu.

Wspomniana ewidencja, dotycząca pojazdów zgłoszonych poprzez złożenie deklaracji VAT-26 jako używane wyłącznie w celach firmowych, zawiera:

  • numer rejestracyjny samochodu;
  • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
  • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, a także na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
  • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego użycia wspomnianego pojazdu.

Wpisy osoby kierującej, zamieszczane w ewidencji przebiegu, powinny obejmować numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (najlepiej według schematu skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów oraz imię i nazwisko kierowcy.

Upewnij się, że pojazd jest użytkowany wyłącznie w celach firmowych

Oprócz złożenia w Urzędzie Skarbowym wypełnionego formularza VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu leasingowanego pojazdu służącego celom firmowym, warto rozważyć wprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie rozwiązań uniemożliwiających pracownikom prywatne użytkowanie powierzonych im samochodów. Możesz zdecydować się na stworzenie i rozdysponowanie instrukcji użytkowania pojazdów służbowych, na monitoring albo inne metody sprawdzania, czy zatrudniony przez Ciebie personel korzysta z firmowego samochodu zgodnie z Twoją intencją.

Samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie służbowo – kiedy nie uda się odliczyć całego VAT-u od leasingowanych pojazdów?

Fiskus, w kwestii uznania, że dany samochód jest użytkowany jedynie w celach firmowych i w związku z tym można dokonywać odliczenia 100% VAT od wydatków takich jak spłata rat leasingowych czy wniesienie czynszu inicjalnego, nie będzie przychylny samozatrudnionym. Trudno przekonać Urząd Skarbowy do zaakceptowania takiego postępowania – zdaniem skarbówki przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, w szczególności, gdy adresem ich siedziby okazuje się miejsce zamieszkania, domyślnie korzystają z leasingowanego pojazdu również prywatnie. W takich sytuacjach próba odliczenia całego VAT-u w najlepszym przypadku okaże się nieskuteczna, a w najgorszym – narazi daną firmę na spór z fiskusem.

Rezygnacja z pełnego odliczenia VAT

Za nieprawidłowe (w tym kontekście – niezgodne z prawdą) zgłoszenie leasingowanego pojazdu do Urzędu Skarbowego jako używanego wyłącznie służbowo, przewidziane są dotkliwe konsekwencje karne i finansowe. Co ważne, pojazd wzięty w leasing, użytkowany tylko w celach firmowych, można w dowolnej chwili przypisać do „potrzeb mieszanych”, czyli służbowych oraz prywatnych. Wiąże się to z przejściem na ograniczone zasady odliczania VAT (do 50% odliczenia) oraz prawdopodobną korektą VAT odliczonego przy nabyciu samochodu osobowego.

Jeżeli chcesz korzystać z możliwości odliczenia całego podatku VAT od wydatków związanych z leasingiem aut (i innych kosztów takich jak zakup paliwa), musisz wykazać, że dany samochód osobowy jest użytkowany wyłącznie w celach służbowych. Zrobisz to, składając druk VAT-26 w Urzędzie Skarbowym i zgłaszając tym samym pojazd jako używany tylko firmowo, a także prawidłowo prowadząc ewidencję przebiegu. Warto zastanowić się też nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających kontrolować sposób, w jaki pracownicy korzystają ze służbowego samochodu. Wówczas zyskasz pewność, że odliczanie całego podatku VAT od wydatków leasingowych nie wzbudzi podejrzliwości fiskusa i nie doprowadzi do przykrych konsekwencji karnoskarbowych.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych