Leasing a odliczenie podatku VAT

Możliwość odliczenia podatku VAT od leasingu to niewątpliwe kolejna zaleta tego rodzaju finansowania. Przeczytaj nasz wpis i dowiedz się wszystkiego na temat zasad odliczaia VAT-u.

Leasing to wyjątkowo popularna forma finansowania pojazdów, które mają być użytkowane w firmie. Przedsiębiorcy chętnie decydują się na tego typu rozwiązanie z uwagi na korzyści podatkowe, dotyczące również możliwości odliczenia podatku VAT. Co należy wiedzieć o sposobach rozliczeń w przypadku leasingu?

 

Samochód osobowy w leasingu – zasady odliczania VAT

Przedsiębiorcy decydujący się na wzięcie samochodu dla firmy w leasing mają szansę pomniejszyć o VAT wszystkie koszty związane z leasingiem – opłatę wstępną, kwotę wykupu i każdą z rat. Rodzaj umowy zawartej z leasingodawcą również wpływa na sposób rozliczenia podatku. W leasingu finansowym odliczenie następuje jednorazowo od całej wartości samochodu, z kolei w leasingu operacyjnym VAT odlicza się miesięcznie od każdej raty. Na tym jednak korzyści finansowe się nie kończą. Przedsiębiorca ma również szansę odliczyć podatek od innych kosztów związanych z eksploatacją leasingowanego samochodu osobowego. Mogą to być na przykład wydatki na paliwo, serwisowanie, zakup części zamiennych albo opon.

 

Odliczenie podatku VAT od leasingu a sposób użytkowania firmowego pojazdu

Aktualnie zasady rozliczania podatku VAT od samochodów leasingowanych nie zależą już od wykorzystanego limitu odliczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami (obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r.) odliczenie VAT od samochodów osobowych w leasingu zależy od sposobu ich użytkowania w firmie. Jeśli pojazd firmowy jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością, podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej albo od innych opłat w ramach zawartej umowy. Oznacza to na przykład, że do końca trwania okresu leasingu operacyjnego przedsiębiorca może odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej faktury. Wspomniane ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy także wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu oraz  zakupem paliwa.

W sytuacji, gdy leasingowany samochód osobowy służy wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz pozostałych wydatków, w tym od paliwa. Aby udowodnić to, że pojazd jest wykorzystywany jedynie w celach służbowych, podatnik musi przygotować właściwą dokumentację. Konieczne okaże się zgłoszenie samochodu jako firmowy na formularzu VAT-26 w urzędzie skarbowym, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz sporządzenie regulaminu wykorzystywania auta w firmie. Po dopełnieniu tych formalności przedsiębiorca może korzystać z odliczenia w wysokości 100%.

 

Leasing pojazdów innych niż samochody osobowe – jak odliczyć podatek VAT?

W przypadku leasingu pojazdów innych niż samochody osobowe, zasady rozliczania podatku (w tym prawo do 100-procentowego odliczenia VAT) są podobne do wyżej opisanych. W ich względzie obowiązują jednak pewne szczególne regulacje. Ograniczenie w odliczeniu VAT nie ma zastosowania, jeśli całkowita dopuszczalna masa samochodu przekracza 3,5 tony albo gdy samochód jest pojazdem wymieniony w art. 86 ust. 4 ustawy. W drugim przypadku spełnienie warunków uprawniających do pełnego odliczenia VAT należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów (dotyczy to pojazdów wymienionych w ust. 1-4 tego przepisu). Potwierdza to fakt przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wpisem do dowodu rejestracyjnego adnotacji o spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Leasing może być wyjątkowo korzystną formą finansowania nie tylko z powodu braku konieczności posiadania znacznych sum pieniędzy i jednorazowego ich wykładania na zakup samochodu czy też ze względu na uproszczone formalności w stosunku do kredytów bankowych. Również możliwe odliczenia podatku VAT sprawiają, że leasing zyskuje popularność i staje się jedną z najczęściej stosowanych form pozyskiwania pojazdów służbowych.

Zamów kontakt