Home » Blog » Leasing a odliczenie podatku VAT

Leasing a odliczenie podatku VAT

2019-01-23 09:51

Możliwość odliczenia podatku VAT od leasingu to niewątpliwe kolejna zaleta tego rodzaju finansowania. Przeczytaj nasz wpis i dowiedz się wszystkiego na temat zasad odliczaia VAT-u.

KLF24 RANDOM IMAGE

Leasing to wyjątkowo popularna forma finansowania pojazdów, które mają być użytkowane w firmie. Przedsiębiorcy chętnie decydują się na tego typu rozwiązanie z uwagi na korzyści podatkowe, dotyczące również możliwości odliczenia podatku VAT. Co należy wiedzieć o sposobach rozliczeń w przypadku leasingu?

 

Samochód osobowy w leasingu – zasady odliczania VAT

Przedsiębiorcy decydujący się na wzięcie samochodu dla firmy w leasing mają szansę pomniejszyć o VAT wszystkie koszty związane z leasingiem – opłatę wstępną, kwotę wykupu i każdą z rat. Rodzaj umowy zawartej z leasingodawcą również wpływa na sposób rozliczenia podatku. W leasingu finansowym odliczenie następuje jednorazowo od całej wartości samochodu, z kolei w leasingu operacyjnym VAT odlicza się miesięcznie od każdej raty. Na tym jednak korzyści finansowe się nie kończą. Przedsiębiorca ma również szansę odliczyć podatek od innych kosztów związanych z eksploatacją leasingowanego samochodu osobowego. Mogą to być na przykład wydatki na paliwo, serwisowanie, zakup części zamiennych albo opon.

 

Odliczenie podatku VAT od leasingu a sposób użytkowania firmowego pojazdu

Aktualnie zasady rozliczania podatku VAT od samochodów leasingowanych nie zależą już od wykorzystanego limitu odliczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami (obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r.) odliczenie VAT od samochodów osobowych w leasingu zależy od sposobu ich użytkowania w firmie. Jeśli pojazd firmowy jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością, podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej albo od innych opłat w ramach zawartej umowy. Oznacza to na przykład, że do końca trwania okresu leasingu operacyjnego przedsiębiorca może odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej faktury. Wspomniane ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy także wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu oraz  zakupem paliwa.

W sytuacji, gdy leasingowany samochód osobowy służy wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz pozostałych wydatków, w tym od paliwa. Aby udowodnić to, że pojazd jest wykorzystywany jedynie w celach służbowych, podatnik musi przygotować właściwą dokumentację. Konieczne okaże się zgłoszenie samochodu jako firmowy na formularzu VAT-26 w urzędzie skarbowym, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz sporządzenie regulaminu wykorzystywania auta w firmie. Po dopełnieniu tych formalności przedsiębiorca może korzystać z odliczenia w wysokości 100%.

 

Leasing pojazdów innych niż samochody osobowe – jak odliczyć podatek VAT?

W przypadku leasingu pojazdów innych niż samochody osobowe, zasady rozliczania podatku (w tym prawo do 100-procentowego odliczenia VAT) są podobne do wyżej opisanych. W ich względzie obowiązują jednak pewne szczególne regulacje. Ograniczenie w odliczeniu VAT nie ma zastosowania, jeśli całkowita dopuszczalna masa samochodu przekracza 3,5 tony albo gdy samochód jest pojazdem wymieniony w art. 86 ust. 4 ustawy. W drugim przypadku spełnienie warunków uprawniających do pełnego odliczenia VAT należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów (dotyczy to pojazdów wymienionych w ust. 1-4 tego przepisu). Potwierdza to fakt przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wpisem do dowodu rejestracyjnego adnotacji o spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Leasing może być wyjątkowo korzystną formą finansowania nie tylko z powodu braku konieczności posiadania znacznych sum pieniędzy i jednorazowego ich wykładania na zakup samochodu czy też ze względu na uproszczone formalności w stosunku do kredytów bankowych. Również możliwe odliczenia podatku VAT sprawiają, że leasing zyskuje popularność i staje się jedną z najczęściej stosowanych form pozyskiwania pojazdów służbowych.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych