Home » Blog » Leasing na samochód i jego ubezpieczenie

Leasing na samochód i jego ubezpieczenie

2016-11-10 10:22

Leasing to dla większości przedsiębiorców korzystniejszy sposób finansowania samochodu firmowego niż kredyt.

Leasing na samochód i jego ubezpieczenie

Leasing to dla większości przedsiębiorców korzystniejszy sposób finansowania samochodu firmowego niż kredyt. Wiedzieć należy jednak, że decydując się na niego zadbać musimy o wykup pełnego ubezpieczenia. Samo OC bowiem nie jest w leasingu wystarczające.

LAEASING A WŁASNOŚĆ

Leasing jest formą umowy cywilnoprawnej, jaka zostaje zawiązana między finansującym a korzystającym. Finansującym jest firma leasingowa, nazywana Leasingodawcą, natomiast korzystającym – reprezentujący firmę, nazywany Leasingobiorcą.

Między tymi dwoma stronami zostaje spisana umowa leasingowa, w której określone zostają warunki, w tym między innymi czas trwania umowy leasingowej oraz wysokość rat leasingowych, które płaci firmie leasingowej Leasingobiorca.

W czasie trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu stanowi własność Leasingodawcy, co oznacza, że Leasingobiorca jest użytkownikiem przedmiotu leasingu, w dowodzie rejestracyjnym w pozycji właściciela widnieje firma leasingowa.

Po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność korzystającego, tak dzieje się w przypadku leasingu finansowego, może zostać przez niego wykupiony lub zostać własnością firmy leasingowej, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego.

LEASING A UBEZPIECZENIA

Firma leasingowa jako właściciel pojazdu określa warunki ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC Leasingobiorca musi wykupić dodatkowo ubezpieczenie AC, często na warunkach określonych przez finansującego. Czynność ta ma na celu zabezpieczyć leasingowany przedmiot przed jego stratą bądź zniszczeniem. Stanowi jednocześnie zabezpieczenie dwóch stron zawiązujących umowę leasingową:

leasingodawcę przed problemem uzyskania odszkodowania z tytułu ewentualnego uszkodzenia pojazdu

leasingobiorcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

UBEZPIECZENIE W FIRMIE LEASINGOWEJ CZY OFERTA INDYWIDUALNA

Firmy leasingowe oferują atrakcyjne warunki ubezpieczenia z racji stałej współpracy z przedstawicieli ubezpieczeniowymi. To sprawia, że często są one w stanie zaoferować atrakcyjne warunki, niż moglibyśmy uzyskać bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. Wiele firm leasingowych daje jednak możliwość wyboru, a więc skorzystanie z indywidualnego ubezpieczenia.

Wykupienie pełnego ubezpieczenia w firmie leasingowej niesie za sobą jednak wiele korzyści. Często jest ono rozbijane na raty i wliczane do raty leasingowej, która dla firmy staje się kosztem uzyskania przychodu. Decydując się na indywidualne ubezpieczenie firma leasingowa często wymaga opłacenia rocznej składki z góry.

SZKODA LEASINGOWANEGO POJAZDU

Wykupienie pełnego ubezpieczenia stanowi dla Leasingobiorcy zabezpieczenie. Ewentualna stłuczka zostaje pokryta z wykupionego ubezpieczenia AC.

Pamiętać należy jednak, że to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu i to ona uprawniona jest do otrzymania odszkodowania. Nieco bardziej może skomplikować się sprawa w sytuacji szkody całkowitej z AC, za którą uważana jest szkoda przekraczająca 70% wartości samochodu.

W wyniku zakwalifikowania szkody do całkowitej umowa leasingowa wygasa. Leasingobiorca zobligowany jest do spłaty

kwoty, która mu pozostała. Ubezpieczenie zostaje przekazane na poczet zaległości, jakie Leasingobiorca ma w stosunku do firmy leasingowej. Jeśli pojawi się nadwyżka , co ma miejsce pod koniec trwania umowy leasingowej trafi ona do użytkownika auta. Jeśli jednak szkoda wyceniona byłaby na wyższą kwotę aniżeli wartość należnej spłaty Leasingobiorca musiałby tę różnicę pokryć z własnych środków. Przed taką sytuacją Leasingobiorcę może uchronić dodatkowe ubezpieczenie GAP.

W przypadku odszkodowania niższego niż kwota pozostała do spłaty Leasingobiorca nie musi pokrywać jej z własnych środków.

UBEZPIECZENIE A ZNIŻKI

W przypadku wykupowania ubezpieczenia na leasingowany samochód trudniej wynegocjować promocyjną cenę uwzględniającą dotychczasowo obowiązujące zniżki za bezszkodową jazdę. Można jednak dołączyć oświadczenie o tym, iż samochód będzie użytkowany wyłącznie przez jedną osobę.

Prawnym właścicielem samochodu jest firma leasingowa, dlatego nawet jeśli użytkownik będzie jeździł nim przez rok bez spowodowania żadnej kolizji, fakt ten nie jest często uwzględniany w obniżeniu ubezpieczenia. Często jest jednak brany pod uwagę i obniża składki w kolejnym roku trwania leasingu w ramach samego leasingu.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych