Leasing a likwidacja działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy muszą zamknąć swoją działalność gospodarczą lub rozwiązać czy wyrejestrować spółkę. Taka sytuacja może mieć wiele powodów – trudności finansowe, chęć zmiany wykonywanego zawodu albo problemy w życiu osobistym. Niezależnie od przyczyn likwidacji działalności warto zastanowić się nad tym, co powinni zrobić przedsiębiorcy, którzy chcą zamknąć swoją firmę, a jednocześnie korzystają z leasingu.

Likwidacja działalności i zwrot pojazdu

Jeżeli przedsiębiorca planujący zlikwidować prowadzoną działalność będzie chciał zwrócić pojazd czy maszynę firmie leasingowej, umowa zostanie rozliczona w taki sposób, że zostanie on zobowiązany zapłacić wszystkie pozostałe raty leasingowe pomniejszone o dyskonto. Zasady wyliczania tych należności określa OWUL. Rozliczenie może być też powiększone o prowizje wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji danej firmy. Wyliczona w ten sposób kwota zostaje pomniejszona o wartość uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży zwróconego pojazdu czy maszyny albo z zawarcia umowy z innym korzystającym.

Zamknięcie firmy i wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu

Jeśli leasingobiorca zamierzający zamknąć swoją firmę będzie chciał zachować przedmiot umowy, może decydować się na wcześniejszy wykup. Trzeba przy tym pamiętać, że wobec tego rozwiązania stosowane są pewne ograniczenia. Dotyczą one minimalnego czasu trwania umowy leasingu. Jeżeli finansowanie trwa krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji, wykup może nastąpić tylko za wartość rynkową pojazdu czy maszyny. W związku z tym samochodów osobowych nie uda się wykupić na korzystnych warunkach przed upływem 2 lat od podpisania umowy. Nawet po tym okresie nie każdy przedsiębiorca może pozwolić sobie na wcześniejszą spłatę, szczególnie gdy przyczyną zamknięcia działalności są problemy finansowe.

Dlaczego należy poinformować leasingodawcę o zakończeniu działalności?

Część korzystających z leasingu, którzy likwidują działalność gospodarczą, decyduje się nie informować finansującego o zaistniałej sytuacji. Zamiast skontaktować się z daną firmą, regulują raty i wykupują pojazd tak, jakby nadal byli przedsiębiorcami. Przestrzegamy jednak przed takim działaniem. Zatajenie informacji o likwidacji firmy przed leasingodawcą może skutkować wypowiedzeniem umowy i odebraniem pojazdu.

Chociaż finansujący nie mają z reguły czasu ani innych zasobów na to, by sprawdzać, czy ich klienci rzeczywiście prowadzą działalność, nieinformowanie ich o takim zdarzeniu jest ryzykowne. Zwłaszcza gdy tak łatwo zweryfikować wspomniane dane w sieci. Likwidując działalność, lepiej wcześniej wykupić lub zakończyć i rozliczyć umowę leasingu. Czasem może być to kosztowne czy nieopłacalne, ale to i tak lepszy wybór niż zatajenie informacji, które nierzadko prowadzi do utraty pojazdu.

Rozwiązanie: zamiana na leasing konsumencki

Leasingodawcy umożliwiają zmianę leasingu wziętego na firmę na leasing konsumencki. Pozwala to na kontynuowanie spłaty i użytkowania pojazdu jako osoba prywatna. Taką usługę świadczy część firm leasingowych. Niektórzy finansujący stosują odpowiedni aneks do umowy, inni od razu zaczynają fakturować kolejne raty leasingu na imię i nazwisko korzystającego zamiast na jego działalność. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy leasingodawca proponuje takie rozwiązanie. Część firm wcale nie oferuje leasingu konsumenckiego. Jeszcze przed wyborem finansowania warto sprawdzić, czy opcja zamiany jest możliwa do przeprowadzenia.

Zanim podejmie się decyzję o zlikwidowaniu działalności gospodarczej, najlepiej skontaktować się w tej sprawie ze swoim leasingodawcą. Wówczas można dowiedzieć się, jakie są opcje przerwania, zakończenia albo kontynuowania umowy. Niepoinformowanie firmy leasingowej o likwidacji działalności i dalsze spłacanie rat bywa traktowane jako naruszenie warunków kontraktu. Takie postępowanie może skutkować wypowiedzeniem umowy i odebraniem pojazdu, dlatego radzimy skontaktować się z leasingodawcą, jeżeli planuje się zamknąć swoją firmę. 

Zamów kontakt