Leasing dla laika – o co chodzi z tym leasingiem?

Wiele się o tym teraz słyszy, bo popularność leasingu z dnia na dzień rośnie, jednak nie każdy wie o co chodzi i z czym właściwie „je się” ten cały leasing? Poniżej kilka ważnych informacji dla laików, którzy chcą zaznajomić się z tematem.

Leasing czyli co?

Leasing to forma finansowania (najczęściej pojazdu, chociaż w leasing można wziąć także np. sprzęt elektroniczny lub specjalistyczne sprzęty), w której leasingodawca umożliwia korzystanie z przedmiotu umowy leasingobiorcy z prawem lub obowiązkiem wykupu po zakończeniu umowy. Leasing można podzielić na różne typy: pośredni i bezpośredni oraz operacyjny i finansowy. Istnieje także leasing konsumencki – dla osób cywilnych, nieposiadających działalności gospodarczej. Leasing pośredni różni się od bezpośredniego tym, że ustalaniem szczegółów umowy i finalizowaniem jej zajmuje się wyspecjalizowany pośrednik, a nie podpisuje się umowy bezpośrednio z producentem.

Leasing operacyjny a finansowy

W przypadku leasingu operacyjnego i finansowego, różnic jest więcej, a dotyczą one: uiszczania kosztów amortyzacji, zaliczania wydatków związanych z leasingiem i użytkowaniem do kosztów uzyskania przychodu oraz wykupu przedmiotu umowy po jej zakończeniu. Leasing finansowy wiąże się z odpowiedzialnością za amortyzację pojazdu, ponieważ jest on wpisany w składniki majątkowe przedsiębiorcy. Nie dotyczy to drugiego typu, w którym przedmiot umowy należy do środków trwałych leasingodawcy, co wiąże się też z prawem (a nie obowiązkiem, jak w leasingu finansowym) jego wykupu po zakończeniu trwania umowy. Równie dobrze można zrezygnować z wykupu pojazdu i wziąć nowszy model w kolejny leasing. Za koszty uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym uznaje się: raty leasingowe, opłatę wstępną i koszty eksploatacji. W leasingu finansowym całość podatku VAT musi zostać opłacona wraz z pierwszą ratą, a w koszty odprowadzić można wydatki na amortyzację i odsetkową część rat.

Co w leasing?

Najpopularniejszy jest leasing samochodów osobowych i ciężarowych, jednak nie każdy wie, że możliwość wyboru przedmiotu umowy należy do leasingobiorcy. Oprócz wyżej wymienionych pojazdów mogą to być:

  • Pojazdy specjalistyczne (np. koparki, ciągniki, ciągniki siodłowe),
  • Maszyny produkcyjne,
  • Całe linie produkcyjne,
  • Sprzęty specjalistyczne (np. medyczne, rolnicze),
  • Meble do firmy,
  • Nieruchomości,
  • Elektronika (np. komputery, drukarki, kasy fiskalne).

Ograniczeniem leasingu nie jest też stan produktu – może on być zarówno nowy, jak i używany. Nie wszystkie firmy jednak posiadają taką ofertę, czasem występują ograniczenia co do wieku lub co do samego przedmiotu. Są firmy zajmujące się tylko leasingiem sprzętu medycznego, tylko nowymi samochodami osobowymi lub wszystkimi pojazdami niezależnie od ich wieku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą w każdym aspekcie leasingu.

Leasing to bardzo dobry sposób na sfinansowanie zakupu pojazdu bez angażowania dużego budżetu na raz. Na początku trzeba zdecydować się na rodzaj leasingu, rozważając wszystkie plusy i minusy, jednak dla słabo zorientowanych polecamy kontakt z naszymi doradcami.

Zamów kontakt