Home » Blog » Leasing dla freelancera – najważniejsze informacje

Leasing dla freelancera – najważniejsze informacje

2019-07-22 08:40

Freelancerzy nierzadko mają problem z uzyskaniem kredytu bankowego i z tego względu chętniej sięgają po leasing. Dzieje się tak z powodu większej dostępności tej formy finansowania, a także w związku z mniejszą liczbą formalności do dopełnienia. Trzeba jednak wiedzieć, że wiarygodność freelancerów jest sprawdzana dokładniej niż rzetelność standardowych przedsiębiorców.

KLF24 RANDOM IMAGE

Jak na potrzeby leasingu definiuje się freelancera?

Freelancer jest – w dużym skrócie – osobą pracującą bez etatu, wykonującą konkretne zamówienia czy zadania. W tak pojemnej definicji mieszczą się zatem m.in. osoby samozatrudnione wykonujące pracę na rzecz jednej firmy albo przedstawiciele wolnych zawodów, np. prawnicy. Co ważne, z punktu widzenia leasingodawcy samozatrudnieni lub prawnicy są przedsiębiorcami, którzy mają dość stabilne i przewidywalne źródło dochodu. Oznacza to, że udzielenie im finansowania nie wiąże się z dużym ryzykiem.

W związku z tym, na potrzeby leasingu, za freelancerów trzeba uznać osoby będące typowymi wolnymi strzelcami, działającymi od jednego zlecenia do drugiego: grafików, programistów, specjalistów od pozycjonowania, artystów czy dziennikarzy. Wspólną cechą tych specjalistów ma być to, że świadczą usługi dla różnych klientów i w różnym czasie. Ich zarobki nie są pewne i regularne. Innymi słowy, za freelancera uznaje się osobę, której przychody i płynność finansowa mogą zostać łatwo zaburzone.

Leasing dla freelancera – co trzeba wiedzieć?

Dla firm leasingowych freelancer – mieszczący się w wyżej opisanej definicji – nierzadko okazuje się ryzykownym klientem. Nie oznacza to jednak, że wolni strzelcy tracą szansę na finansowanie. Leasing dostępny jest dla różnych typów klientów, nawet dla firm dopiero rozpoczynających działalność, w tym start-upów. Trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę z  tego, że leasingodawcy, przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub odmowie finansowania, starają się zweryfikować wiarygodność wnioskujących.

Firmy leasingowe zazwyczaj chcą ustalić, czy potencjalny klient rzeczywiście prowadzi działalność i czy można w jakikolwiek sposób potwierdzić jego zawodową aktywność. Freelancerzy bywają zatem proszeni o udostępnienie kontaktów do swoich dotychczasowych klientów, partnerów biznesowych czy kontrahentów. Za każdym razem muszą jednak wyrazić zgodę na taki rodzaj weryfikacji danych. Innym ważnym źródłem informacji o prowadzonej działalności jest internet – leasingodawca może sprawdzić obecność freelancera na portalach branżowych albo to, czy posiada stronę, gdzie reklamuje swoje usługi.

Formalności i przygotowania związane z leasingiem wolnych strzelców

Leasingodawcy, sprawdzając informacje o potencjalnym kliencie, chcą obniżyć ryzyko udzielenia finansowania komuś nieuczciwemu i nierzetelnemu. Nie trzeba jednak martwić się na zapas – nawet jeśli jest się początkującym freelancerem, bez okazałego portfolio, nie powinno się mieć problemów z uzyskaniem leasingu. Okaże się to szczególnie łatwe i wygodne, jeżeli przedmiot umowy da się wyleasingować w ramach procedury uproszczonej. Takimi pojazdami będą np. samochód osobowy albo dostawczy lub inny popularny środek trwały, który łatwo zbyć. Ponadto warto wcześniej przygotować się na ewentualność próśb o przedstawienie o sobie dodatkowych, uwiarygadniających informacji.

Podsumowując, freelancer również może skorzystać z leasingu. Musi przy tym pamiętać, że na etapie rozpatrywania wniosku o finansowanie, leasingodawca może chcieć dodatkowo zweryfikować jego wiarygodność, a co za tym idzie – jego zdolność do spłaty rat.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych