Home » Blog » Leasing – definicja, rodzaje

Leasing – definicja, rodzaje

2016-11-07 10:44

Leasing to jedna z możliwości finansowania dla firm. Pozwala korzystać z przedmiotu, którego dotyczy umowa leasingowa bez konieczności jednorazowego płacenia za niego na określonych w umowie leasingowej warunkach.

Leasing definicja

Leasing to jedna z możliwości finansowania dla firm. Pozwala korzystać z przedmiotu, którego dotyczy umowa leasingowa bez konieczności jednorazowego płacenia za niego na określonych w umowie leasingowej warunkach. Po jej zakończeniu leasingowany przedmiot może przejść na własność leasingobiorcy, może zostać przez niego wykupiony lub wraca do leasingodawcy.

LEASING - DEFINICJA

Leasing należy do jednego z umownych stosunków cywilnoprawnych, w których jedna ze stron, nazywana Leasingodawcą lub też finansującym przekazuje drugiej stronie – Leasingobiorcy, inaczej korzystającemu, prawo do korzystania z przedmiotu umowy leasingowej na określonych w niej warunkach. W ramach korzystania z przedmiotu objętego umową leasingową Leasingobiorca zobowiązany jest płacić Leasingodawcy raty leasingowe.

Umowa leasingowa regulowana jest przez Kodeks cywilny i powinna być zawarta na piśmie. Przedmiotem umowy leasingowej, zgodnie z Kodeksem cywilnym, mogą być tylko rzeczy.

RODZAJE LEASINGU

Jednym z rodzajów leasingu jest leasing operacyjny, inaczej leasing usługowy. Korzystający z tego rodzaju leasingu bierze w użytkowanie przedmiot leasingu zobowiązując się do płacenia rat leasingowych na określonych w umowie leasingowej warunkach. Czas leasingu jest najczęściej krótszy od okresu normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy.

Raty leasingowe ponoszone przez Leasingobiorcę z tytułu podpisania umowy leasingowej stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Sam przedmiot leasingu nie podlega jednak u niego amortyzacji.

W umowie leasingowej może zostać zawarty zapis gwarantujący Leasingobiorcy prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej na określonych w niej warunkach.

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, inaczej leasing kapitałowy. W zamian za raty leasingowe Leasingobiorcy oddany zostaje w użytkowanie przedmiot leasingu, który stanowi własność Leasingodawcy (finansującego), jednak jest amortyzowany przez Leasingobiorcę. Po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot leasingu przechodzi często na własność Leasingobiorcy. Takie rozwiązanie zwiększa wartość majątku firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Rozwiązanie to zbliża leasing finansowy do kredytu, z tą jednak różnicą, iż przedmiotem umowy leasingowej jest rzecz w postaci środka trwałego, nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym jest często podzielona na część kapitałową oraz część odsetkową. .Część kapitałowa jest traktowana jak kapitał przy operacji kredytowej, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy.

Rodzaj leasingu a VAT

Leasing finansowy dla celów podatku VAT jest rozliczany jak leasing operacyjny.

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. Podatek VAT od rat leasingowych w leasingu finansowym jest płatny z góry za cały okres trwania umowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGOWEJ

Umowa leasingowa, zgodnie z Kodeksem cywilnym, może zostać rozwiązana z przyczyn, za które Leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli umowa wygasa z przyczyn Leasingobiorcy zobowiązany jest on do zapłacenia niezapłaconych rat leasingowych.

Leasing to dobra propozycja dla firm. Skorzystaj z naszego kalkulatora leasingowego lub skontaktuj się z Doradcą leasingowym KLF24. Zapraszamy.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych