Leasing czy kredyt? Poznaj za i przeciw.

Stoisz przed wyborem sposobu finansowania maszyny czy samochodu firmowego? Zastanawiasz się między leasingiem a kredytem?

Stoisz przed wyborem sposobu finansowania maszyny czy samochodu firmowego? Zastanawiasz się między leasingiem a kredytem? Sprawdź jakie są między nimi różnice. Wybierz właściwie i świadomie.

LEASING CZY KREDYT? – WYBÓR Z KORZYŚCIĄ

Każdy przedsiębiorca przed podjęciem decyzji musi ją przeanalizować, rozważyć i podjąć możliwie najkorzystniejszą dla rozwoju swojej firmy decyzję. Taką jest między innymi wybór sposobu finansowania środka trwałego do firmy. Kredyt czy leasing? Co okaże się korzystniejsze? Jak wygląda ta kwestia pod kątem podatków? Takie pytania stawia sobie wielu przedsiębiorców. I słusznie.

Kupując samochód w leasing opłaty typu wstępna opłata leasingowa, o której więcej w artykule: Wstępna opłata leasingowa (LINK) czy też comiesięczna rata leasingowa stanowią koszt uzyskania przychodu. Korzyści takie nie występują w przypadku kredytu. Tu obowiązują przepisy mówiące o 5-letnim okresie amortyzacji. Jest to czas, w ciągu którego możemy proporcjonalnie obniżać podstawę opodatkowania, jeśli nawet umowa kredytowa trwa krócej.

Ważną kwestią w przypadku kredytu jest wartość samochodu. Jeśli przekracza ona 20 tysięcy euro (ok. 80 tys. zł) amortyzacja powyżej tej kwoty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Oznacza to, że jeśli wartość samochodu wynosi 180 tys zł, kosztem uzyskania przychodu może być 80 tys. zł rozłożone na 5 lat. Pozostała kwota (100 tys. zł).to odpisy amortyzacyjne, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Takie ograniczenia nie występują w przypadku leasingu – tu kosztem będzie cała kwota, czyli 180 tys. zł.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA I BIK

Wzięcie leasingu nie wiąże się z wpisaniem firmy do bazy BIK, jak w przypadku zaciągnięcia kredytu. Tak więc leasing nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej. Rata leasingu traktowana jest często jako koszt stały, podobnie jak na przykład koszt związany z wynajęciem biura czy prowadzenie działań marketingowych.

PROCEDURY LEASINGU A KREDYTU

Ci, którzy prowadzą firmę cenią sobie każdą minutę, bo wiedzą, że czas to pieniądz (a czasu często brakuje). Porównując procedury leasingowe i kredytowe zauważyć można, że kwestię finansowania środków trwałych do firmy jesteśmy w stanie szybciej załatwić w firmie leasingowej. Klientowi łatwiej też przebrnąć przez wszelkie formalności. Szybciej, sprawniej, a dzięki temu przyjemniej i bardziej komfortowo zostaniemy więc obsłużeni przez Doradę Leasingowego.

LEASING I KREDYT A FORMA WŁASNOŚCI

W przypadku kredytu właścicielem środka trwałego jest firma, która wzięła kredyt. Jeśli więc zakupiła samochód służbowy to ona widnieje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku leasingu właścicielem pojazdu w czasie trwania umowy leasingowej jest finansujący, inaczej Leasingodawca, a więc firma leasingowa. Dopiero po zakończeniu umowy leasingowej korzystający z leasingowanego przedmiotu może go wykupić (na warunkach określonych w umowie leasingowej) lub przechodzi na jego własność.

Sam leasing niesie za sobą jednak wiele korzyści. Jedną z nich jest fakt, iż Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu (maszyny, samochodu) płacąc comiesięczną ratę leasingową stanowiącą koszt uzyskania przychodu. Jednorazowo nie ponosi wysokich kosztów związanych z zakupem, dzięki czemu przedsiębiorca może inwestować w rozwój firmy, co stanowi dodatkowy plus skorzystania z leasingu.

UMOWA LEASINGOWA A UMOWA KREDYTOWA

Okres umowy kredytowej jest często bardziej elastyczny, niż umowy leasingowej, w której jest on często determinowany stawkami amortyzacji i jest związany z ustawą o rachunkowości.

Zaletą leasingu jest z kolei możliwość wykonania cesji. Jeśli Leasingobiorca chce przenieść przedmiot leasingu na inną firmę wystarczy jedynie zgoda Leasingodawcy oraz podpisanie nowej umowy. Cesja umowy leasingu operacyjnego daje możliwość zmiany strony umowy, pod warunkiem, że zachowane zostaną postanowienia w niej zawarte. Nowy Leasingobiorca może korzystać z rozliczania opłat leasingowych na zasadach określonych w ustawach o podatku dochodowym.

Zabieg ten w przypadku kredytu jest znacznie trudniejszy do wykonania. Jeśli firma chce sprzedać rzecz, na którą zaciągnęła kredyt, musi najpierw spłacić kredyt. Wówczas bank zwalnia zabezpieczenie i dopiero wtedy możliwa jest zmiana właściciela.

Zamów kontakt