Home » Blog » Leasing czy kredyt? Poznaj za i przeciw.

Leasing czy kredyt? Poznaj za i przeciw.

2016-11-15 14:08

Stoisz przed wyborem sposobu finansowania maszyny czy samochodu firmowego? Zastanawiasz się między leasingiem a kredytem?

Leasing czy kredyt

Stoisz przed wyborem sposobu finansowania maszyny czy samochodu firmowego? Zastanawiasz się między leasingiem a kredytem? Sprawdź jakie są między nimi różnice. Wybierz właściwie i świadomie.

LEASING CZY KREDYT? - WYBÓR Z KORZYŚCIĄ

Każdy przedsiębiorca przed podjęciem decyzji musi ją przeanalizować, rozważyć i podjąć możliwie najkorzystniejszą dla rozwoju swojej firmy decyzję. Taką jest między innymi wybór sposobu finansowania środka trwałego do firmy. Kredyt czy leasing? Co okaże się korzystniejsze? Jak wygląda ta kwestia pod kątem podatków? Takie pytania stawia sobie wielu przedsiębiorców. I słusznie.

Kupując samochód w leasing opłaty typu wstępna opłata leasingowa, o której więcej w artykule: Wstępna opłata leasingowa (LINK) czy też comiesięczna rata leasingowa stanowią koszt uzyskania przychodu. Korzyści takie nie występują w przypadku kredytu. Tu obowiązują przepisy mówiące o 5-letnim okresie amortyzacji. Jest to czas, w ciągu którego możemy proporcjonalnie obniżać podstawę opodatkowania, jeśli nawet umowa kredytowa trwa krócej.

Ważną kwestią w przypadku kredytu jest wartość samochodu. Jeśli przekracza ona 20 tysięcy euro (ok. 80 tys. zł) amortyzacja powyżej tej kwoty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Oznacza to, że jeśli wartość samochodu wynosi 180 tys zł, kosztem uzyskania przychodu może być 80 tys. zł rozłożone na 5 lat. Pozostała kwota (100 tys. zł).to odpisy amortyzacyjne, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Takie ograniczenia nie występują w przypadku leasingu – tu kosztem będzie cała kwota, czyli 180 tys. zł.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA I BIK

Wzięcie leasingu nie wiąże się z wpisaniem firmy do bazy BIK, jak w przypadku zaciągnięcia kredytu. Tak więc leasing nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej. Rata leasingu traktowana jest często jako koszt stały, podobnie jak na przykład koszt związany z wynajęciem biura czy prowadzenie działań marketingowych.

PROCEDURY LEASINGU A KREDYTU

Ci, którzy prowadzą firmę cenią sobie każdą minutę, bo wiedzą, że czas to pieniądz (a czasu często brakuje). Porównując procedury leasingowe i kredytowe zauważyć można, że kwestię finansowania środków trwałych do firmy jesteśmy w stanie szybciej załatwić w firmie leasingowej. Klientowi łatwiej też przebrnąć przez wszelkie formalności. Szybciej, sprawniej, a dzięki temu przyjemniej i bardziej komfortowo zostaniemy więc obsłużeni przez Doradę Leasingowego.

LEASING I KREDYT A FORMA WŁASNOŚCI

W przypadku kredytu właścicielem środka trwałego jest firma, która wzięła kredyt. Jeśli więc zakupiła samochód służbowy to ona widnieje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku leasingu właścicielem pojazdu w czasie trwania umowy leasingowej jest finansujący, inaczej Leasingodawca, a więc firma leasingowa. Dopiero po zakończeniu umowy leasingowej korzystający z leasingowanego przedmiotu może go wykupić (na warunkach określonych w umowie leasingowej) lub przechodzi na jego własność.

Sam leasing niesie za sobą jednak wiele korzyści. Jedną z nich jest fakt, iż Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu (maszyny, samochodu) płacąc comiesięczną ratę leasingową stanowiącą koszt uzyskania przychodu. Jednorazowo nie ponosi wysokich kosztów związanych z zakupem, dzięki czemu przedsiębiorca może inwestować w rozwój firmy, co stanowi dodatkowy plus skorzystania z leasingu.

UMOWA LEASINGOWA A UMOWA KREDYTOWA

Okres umowy kredytowej jest często bardziej elastyczny, niż umowy leasingowej, w której jest on często determinowany stawkami amortyzacji i jest związany z ustawą o rachunkowości.

Zaletą leasingu jest z kolei możliwość wykonania cesji. Jeśli Leasingobiorca chce przenieść przedmiot leasingu na inną firmę wystarczy jedynie zgoda Leasingodawcy oraz podpisanie nowej umowy. Cesja umowy leasingu operacyjnego daje możliwość zmiany strony umowy, pod warunkiem, że zachowane zostaną postanowienia w niej zawarte. Nowy Leasingobiorca może korzystać z rozliczania opłat leasingowych na zasadach określonych w ustawach o podatku dochodowym.

Zabieg ten w przypadku kredytu jest znacznie trudniejszy do wykonania. Jeśli firma chce sprzedać rzecz, na którą zaciągnęła kredyt, musi najpierw spłacić kredyt. Wówczas bank zwalnia zabezpieczenie i dopiero wtedy możliwa jest zmiana właściciela.

Tagi

Finanse (1)
Leasing (1)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych