Kradzież lub wypadek auta w leasingu

Przedmiotem leasingu może być między innymi samochód. Jest to narzędzie pracy, którym się poruszamy lub które wykonuje pracę.

Przedmiotem leasingu może być między innymi samochód. Jest to narzędzie pracy, którym się poruszamy lub które wykonuje pracę. Z uwagi na jego zadanie jest ono narażone na pewne zdarzenia losowe, jak choćby wypadek czy kradzież. Jak, biorąc auto w leasing, zabezpieczyć się, by skutki zdarzeń losowych były jak najmniej dotkliwe dla firmy?

Umowa leasingowa dotyczy przedmiotów. Jednym z nich może być pojazd będący dla wielu firm jednym z podstawowych narzędzi pracy. Jako że znajduje się niemal w ciągłym ruchu, narażony jest na wiele zdarzeń losowych, w tym na uszkodzenie. Zaparkowany może zostać również skradziony.

Leasing to korzystna propozycja dla firm. Daje możliwość odliczenia podatku VAT, kosztów amortyzacji pojazdu i usług mających na celu poprawę komfortu jego użytkowania. Wymaga jednak wykupienia ubezpieczeń przez Leasingobiorcę. Obowiązkowe, w przypadku leasingu jest wykupienie ubezpieczenia AC na warunkach oferowanych przez Leasingodawcę.

Samo ubezpieczenie AC nie daje jednak gwarancji odzyskania pełnej kwoty poniesionej straty. Aby więc odpowiednio się zabezpieczyć warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które nazywane jest ubezpieczeniem od kosztów różnicy, spadku wartości pojazdu lub straty finansowej.

UBEZPIECZENIE GAP

Przykładem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie GAP. Jego nazwa w wersji angielskiej to Guaranteed Asset Protection (gwarantowana ochrona kapitału) lub Guaranteed Auto Protection (gwarantowana ochrona samochodu/pojazdu).

Ubezpieczenie to obejmuje wartość pojazdu lub finansowej straty spowodowanej kradzieżą auta lub jego zniszczenia. Gdy samochód zostanie skradziony lub nastąpi jego całkowita szkoda jeszcze w trakcie trwania leasingu, z racji zaistniałej sytuacji (brak przedmiotu, którego dotyczyła umowa leasingowa) umowa leasingowa musi zostać zakończona.

W wypadku szkody całkowitej z obowiązkowego ubezpieczenia AC zostaje wypłacona różnica między wartością rynkową pojazdu a wrakiem, w przypadku kradzieży – wartość rynkowa auta.

Kwota wypłacona z ubezpieczenia zostaje przekazana na poczet spłaty kapitału z umowy leasingu.

Niestety, może zdarzyć się tak, zwłaszcza kiedy wpłata własna była na niskim poziomie, że wysokość wypłaconego ubezpieczenia nie pokryje pozostałego kapitału. W takiej sytuacji Leasingobiorca zmuszony jest do pokrycia tej różnicy z własnych środków. Właśnie wówczas pomocne okazuje się ubezpieczenie GAP, które dopłaci do uzyskanego z ubezpieczenia AC odszkodowania odpowiednią kwotę.

W ramach ubezpieczeń GAP występuje kilka opcji do wyboru, w tym:

GAP finansowy,

GAP indeksowy,

GAP fakturowy,

GAP MIX.

Ubezpieczenie GAP zostaje wypłacone po uruchomieniu środków z ubezpieczenia AC.

STAŁO SIĘ – KOMU ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Jeśli pojazd został uszkodzony, fakt ten należy zgłosić ubezpieczycielowi oraz Leasingodawcy, który do momentu zakończenia umowy leasingowej pozostaje jego właścicielem.

Wiele firm leasingowych zabezpiecza się zapisem dotyczącym miejsca, w których pojazd może być poddawany naprawie. W większości przypadków są nimi autoryzowane serwisy poszczególnych marek. Daje to zabezpieczenie, że samochód będzie naprawiany przez osoby na co dzień zajmujące się takimi samochodami, niemniej jednak wartość naprawy w takich punktach jest najczęściej znacznie wyższa, aniżeli w innych miejscach. To z kolei może spowodować, że koszt naprawy może zakwalifikować szkodę do kategorii szkody całkowitej.

Jeśli sytuacja taka się zdarzy warto zweryfikować kosztorys naprawy oraz monitorować sprawę od momentu wyceny szkody przez rzeczoznawcę po zakończenie naprawy.

Jeśli w czasie użytkowania leasingowanego pojazdu zwiększyliśmy jego wartość (np. zakup nowych opon, alufelg czy sprzętu audio) warto zwrócić się z prośbą o uwzględnienie tego faktu w wycenie wartości pojazdu.

SZKODA CZĘŚCIOWA CZY CAŁKOWITA

O szkodzie częściowej mówi się, gdy wartość naprawy pojazdu jest opłacalna ekonomicznie. Pokrycie naprawy z ubezpieczenia AC nie powinno przekroczyć 60-80% aktualnej wartości rynkowej nieuszkodzonego pojazdu. Przy ubezpieczeniu OC – kiedy naprawa jest technicznie możliwa a jej wartość nie przekroczy 100% aktualnej wartości rynkowej nieuszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaca koszty naprawy pojazdu w momencie, kiedy wartość naprawy nie przekroczy limitu wartości i nastąpi uznanie szkody częściowej.

Szkoda całkowita następuje natomiast, kiedy naprawa pojazdu nie jest opłacalna ekonomicznie lub auto zostało skradzione.

W przypadku kradzieży pojazdu ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie będące równowartością aktualnej rynkowej wartości pojazdu jego właścicielowi. W przypadku szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości aktualnej rynkowej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość wraku.

Leasingobiorca ma często możliwość wykupienia wraku i naprawienia go we własnym zakresie. Niektóre firmy leasingowe umożliwiają kontynuację umowy leasingowej na dotychczasowych warunkach po dokonaniu naprawy pojazdu, którego umowa leasingowa dotyczyła.

Jeśli odszkodowanie przekracza obecne zobowiązania leasingu nadwyżka zwracana jest Leasingobiorcy w postaci gotówki, co powinno zostać zawarte w umowie leasingowej.

Zamów kontakt