Jak w bezpieczny sposób zawrzeć umowę leasingową?

Leasing z roku na rok zyskuje coraz większa popularność. Zanim jedank zdecydujesz się na podpisanie umowy leasingowej, sprawdź w jaki sposób zrobić to bezpiecznie.

Leasing często ma więcej zalet niż kredyt. Ze względu na korzyści podatkowe taka forma finansowania wyjątkowo opłaca się przedsiębiorcom, dlatego też z roku na rok rośnie jej popularność. Zanim jednak zdecydujesz się na wzięcie pojazdu w leasing, dowiedz się, jak bezpiecznie zawrzeć umowę z leasingodawcą.

Dokładnie zapoznaj się z OWU

Bardzo ważną sprawą, na jaką warto zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu, są zapisy tzw. Ogólnych Warunków Umowy. Określają one zakres praw i obowiązków każdej ze stron, a także opisują zasady wzajemnych rozliczeń oraz sposób postępowania w kwestiach ubezpieczenia pojazdu, zasad rozliczania odszkodowań i naliczania opłat leasingowych. OWU doprecyzowują też możliwości wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy, jak również ustalają warunki jej zakończenia. Ponadto regulują wykup przedmiotu. Zanim umówisz się na podpisanie umowy, najlepiej poprosić o tekst dokumentu razem z Ogólnymi Warunkami, by dokładnie i w spokoju przestudiować wszystkie zapisy.

Wyszukaj ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

Na rynku działa wiele firm leasingowych, dlatego warto skupić się wyłącznie na tych specjalizujących się w interesującej Cię dziedzinie. Sprawdź, jakie dany leasingodawca wyznacza okresy obowiązywania umowy, jakie proponuje opcje spłaty rat, a także w jakim zakresie można korzystać ze środka trwałego. Nie bez znaczenia są również oferty dedykowane, np. nowym firmom. Jeśli leasing dla młodych przedsiębiorstw lepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom spłaty, zdecyduj się na usługi leasingodawcy, który taką formę finansowania udostępnia. Co więcej, przed podjęciem decyzji, warto zapytać pracowników konkretnej firmy, ilu klientów o podobnym profilu do naszej działalności skorzystało z danej oferty leasingu. Opinie internautów również mogą być cenną wskazówką.

Zwróć uwagę na ubezpieczenie pojazdu

Zdarza się, że leasingobiorcy nie sprawdzają warunków ubezpieczenia. Nie należy pozwalać sobie na takie niedopatrzenie, dlatego że zasady świadczeń ochrony pojazdu mogą znacznie zmniejszyć korzyści płynące z podpisanej umowy. Przykładowo niekiedy, dopiero gdy zdarzy się nam awaria samochodu, dowiadujemy się, że ubezpieczyciel nie zagwarantował nam w umowie pojazdu zastępczego. Warto wiedzieć, że leasingodawca dostarcza auta zarejestrowane i ubezpieczone, jednakże w interesie leasingobiorcy leży dokładne zweryfikowanie polisy. Istotne będą też warunki, na jakich firma leasingowa rozliczy powstałą szkodę, dlatego zaleca się zdobyć tę informację.

Uzyskaj potwierdzenie zawarcia umowy, specyfikację przedmiotu oraz weksel

Aby w bezpieczny sposób zawrzeć umowę leasingową, trzeba poprosić o podanie pełnej specyfikacji leasingowanego pojazdu. Przedsiębiorca ma prawo jej zażądać. Analiza dokumentu pozwoli raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy warto związać się długoterminowym zobowiązaniem z konkretną firmą. Należy również wiedzieć, że wraz z umową leasingu i OWUL w większości przypadków podpisuje się weksel albo weksle in blanco razem z deklaracją wekslową. Jest to standardowe zabezpieczenie firmy leasingowej. Po podpisaniu takich dokumentów warto skserować podpisany przez siebie weksel i deklarację, a na sporządzonych kopiach zażądać pokwitowania odbioru oryginałów przez pracownika firmy leasingowej. To minimalne zabezpieczenie, jakie powinniśmy zastosować przy przekazywaniu papierów wartościowych. Co więcej, podpisana przez obie strony umowa leasingowa z załącznikami musi być zarchiwizowana, aby w przypadku konieczności sięgnięcia po nią zachować stały dostęp do kompletnej treści umowy.

Finansowanie auta firmowego leasingiem jest korzystniejsze niż jego zakup. Nie warto jednak skupiać się wyłącznie na zaletach tego rozwiązania i pamiętać o bezpieczeństwie w trakcie zawierania umowy. Najlepiej dokładnie porównać różne oferty leasingu, wybrać tę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom, dokładnie zapoznać się z OWU i innymi załącznikami, a także archiwizować potrzebne dokumenty. Opisane zabezpieczenia pozwolą uniknąć rozczarowania w związku z finansowym zobowiązaniem, które nie spełnia naszych oczekiwań.

 

 

Zamów kontakt