Home » Blog » Jak w bezpieczny sposób zawrzeć umowę leasingową?

Jak w bezpieczny sposób zawrzeć umowę leasingową?

2018-12-12 14:17

Leasing z roku na rok zyskuje coraz większa popularność. Zanim jedank zdecydujesz się na podpisanie umowy leasingowej, sprawdź w jaki sposób zrobić to bezpiecznie.

KLF24 RANDOM IMAGE

Leasing często ma więcej zalet niż kredyt. Ze względu na korzyści podatkowe taka forma finansowania wyjątkowo opłaca się przedsiębiorcom, dlatego też z roku na rok rośnie jej popularność. Zanim jednak zdecydujesz się na wzięcie pojazdu w leasing, dowiedz się, jak bezpiecznie zawrzeć umowę z leasingodawcą.

Dokładnie zapoznaj się z OWU

Bardzo ważną sprawą, na jaką warto zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu, są zapisy tzw. Ogólnych Warunków Umowy. Określają one zakres praw i obowiązków każdej ze stron, a także opisują zasady wzajemnych rozliczeń oraz sposób postępowania w kwestiach ubezpieczenia pojazdu, zasad rozliczania odszkodowań i naliczania opłat leasingowych. OWU doprecyzowują też możliwości wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy, jak również ustalają warunki jej zakończenia. Ponadto regulują wykup przedmiotu. Zanim umówisz się na podpisanie umowy, najlepiej poprosić o tekst dokumentu razem z Ogólnymi Warunkami, by dokładnie i w spokoju przestudiować wszystkie zapisy.

Wyszukaj ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

Na rynku działa wiele firm leasingowych, dlatego warto skupić się wyłącznie na tych specjalizujących się w interesującej Cię dziedzinie. Sprawdź, jakie dany leasingodawca wyznacza okresy obowiązywania umowy, jakie proponuje opcje spłaty rat, a także w jakim zakresie można korzystać ze środka trwałego. Nie bez znaczenia są również oferty dedykowane, np. nowym firmom. Jeśli leasing dla młodych przedsiębiorstw lepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom spłaty, zdecyduj się na usługi leasingodawcy, który taką formę finansowania udostępnia. Co więcej, przed podjęciem decyzji, warto zapytać pracowników konkretnej firmy, ilu klientów o podobnym profilu do naszej działalności skorzystało z danej oferty leasingu. Opinie internautów również mogą być cenną wskazówką.

Zwróć uwagę na ubezpieczenie pojazdu

Zdarza się, że leasingobiorcy nie sprawdzają warunków ubezpieczenia. Nie należy pozwalać sobie na takie niedopatrzenie, dlatego że zasady świadczeń ochrony pojazdu mogą znacznie zmniejszyć korzyści płynące z podpisanej umowy. Przykładowo niekiedy, dopiero gdy zdarzy się nam awaria samochodu, dowiadujemy się, że ubezpieczyciel nie zagwarantował nam w umowie pojazdu zastępczego. Warto wiedzieć, że leasingodawca dostarcza auta zarejestrowane i ubezpieczone, jednakże w interesie leasingobiorcy leży dokładne zweryfikowanie polisy. Istotne będą też warunki, na jakich firma leasingowa rozliczy powstałą szkodę, dlatego zaleca się zdobyć tę informację.

Uzyskaj potwierdzenie zawarcia umowy, specyfikację przedmiotu oraz weksel

Aby w bezpieczny sposób zawrzeć umowę leasingową, trzeba poprosić o podanie pełnej specyfikacji leasingowanego pojazdu. Przedsiębiorca ma prawo jej zażądać. Analiza dokumentu pozwoli raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy warto związać się długoterminowym zobowiązaniem z konkretną firmą. Należy również wiedzieć, że wraz z umową leasingu i OWUL w większości przypadków podpisuje się weksel albo weksle in blanco razem z deklaracją wekslową. Jest to standardowe zabezpieczenie firmy leasingowej. Po podpisaniu takich dokumentów warto skserować podpisany przez siebie weksel i deklarację, a na sporządzonych kopiach zażądać pokwitowania odbioru oryginałów przez pracownika firmy leasingowej. To minimalne zabezpieczenie, jakie powinniśmy zastosować przy przekazywaniu papierów wartościowych. Co więcej, podpisana przez obie strony umowa leasingowa z załącznikami musi być zarchiwizowana, aby w przypadku konieczności sięgnięcia po nią zachować stały dostęp do kompletnej treści umowy.

Finansowanie auta firmowego leasingiem jest korzystniejsze niż jego zakup. Nie warto jednak skupiać się wyłącznie na zaletach tego rozwiązania i pamiętać o bezpieczeństwie w trakcie zawierania umowy. Najlepiej dokładnie porównać różne oferty leasingu, wybrać tę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom, dokładnie zapoznać się z OWU i innymi załącznikami, a także archiwizować potrzebne dokumenty. Opisane zabezpieczenia pozwolą uniknąć rozczarowania w związku z finansowym zobowiązaniem, które nie spełnia naszych oczekiwań.

 

 

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych