Home » Blog » Jak księgować leasing samochodów osobowych w KPiR?

Jak księgować leasing samochodów osobowych w KPiR?

2020-01-30 11:00

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, otrzymując faktury za leasing samochodu osobowego, często nie wiedzą, jak dokonać ich rozliczenia. Zdarzają się przypadki, gdy data wystawienia dokumentu i data sprzedaży usługi obejmują dwa inne miesiące. Jak więc zaksięgować fakturę za leasing operacyjny i jak rozliczyć naliczony VAT?

samochod osobowy leasing

Leasing operacyjny a podatek dochodowy – co trzeba wiedzieć?

Leasing operacyjny jest kosztem pośrednim w działalności gospodarczej. Ustalenie tego faktu okazuje się istotne z powodu ujmowania danych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z metodą rozliczania – memoriałową albo kasową.

Za chwilę poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury albo innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Koszty uzyskania przychodów są potrącane zgodnie z wybraną metodą rozliczenia kosztów.

Jeżeli dany przedsiębiorca wybrał kasową metodę rozliczania kosztów, to wydatki związane z leasingiem należy ująć tylko w tym roku podatkowym, kiedy zostały poniesione. Natomiast przy metodzie memoriałowej, jeżeli dany wydatek obejmuje dwa lata podatkowe, powinien być przyporządkowany do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Księga przychodów i rozchodów – jak rozliczać w niej leasing?

Dlatego że fakturowanie odbywa się najczęściej na początku okresu, a zatem faktura za leasing samochodów osobowych wystawiona przez firmę za korzystanie z auta powinna zostać zaksięgowana w księdze przychodów i rozchodów zgodnie z widniejącą na dokumencie datą wystawienia.  

Ewidencjonowanie czynszu inicjalnego wygląda tak samo, jak ujmowanie poszczególnych rat leasingowych. Opłata wstępna ma charakter bezzwrotny i jednorazowy, dlatego uznaje się, że jest związana z momentem zawarcia umowy, a zatem trzeba ująć ją jednorazowo w kosztach w dacie wystawienia faktury. Stanie się tak niezależnie, czy podatnik rozlicza się metodą kasową czy memoriałową.

Leasing operacyjny a bycie czynnym podatnikiem VAT

Przedsiębiorcom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wspomniane prawo powstaje w dacie otrzymania faktury albo w jednym z dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych, nie wcześniej jednak niż w dniu powstania obowiązku podatkowego leasingodawcy.

Leasingobiorca będzie więc mógł dokonać wpisu do rejestru zakupu VAT pod datą otrzymania faktury leasingowej. Czynny podatnik VAT, kiedy otrzymuje fakturę za leasing operacyjny, powinien ująć taki koszt do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu, z kolei do rejestru VAT według daty jego otrzymania.

Leasing operacyjny przedsiębiorcy-nievatowca

Według polskiego prawa do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć podatek VAT naliczony w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Dzięki temu leasingobiorca-nievatowiec może ująć w kosztach firmowych wydatki na leasing operacyjny w wartości brutto.

Wykup z leasingu operacyjnego samochodu osobowego

Jeżeli wykupi się użytkowane w ramach umowy auto na firmę, otrzymuje się fakturę VAT, dzięki czemu można ująć przedmiot w ewidencji środków trwałych, gdy wartość faktury przekracza 10 000 złotych (netto dla czynnych podatników VAT i brutto dla nievatowców) albo bezpośrednio ująć ją w kosztach firmowych i odliczyć podatek VAT nienaliczony. Jeśli przedsiębiorca postanowi ująć samochód osobowy w środkach trwałych, wartość początkową będzie stanowić cena wykupu powiększona o koszty poniesione w celu nabycia auta przed ich wprowadzeniem do środków trwałych.

Z kolei, jeżeli przedsiębiorca wykupi pojazd prywatnie, straci możliwość odliczenia VAT i nie zaliczy wydatków do kosztów firmowych. Jeśli mimo wykupu samochodu na cele prywatne właściciel firmy zdecyduje się używać go również w swojej działalności, wydatki związane z korzystaniem z pojazdu ujmie w kosztach firmowych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów dla celów PIT. O tym, czy lepiej wykupić prywatnie czy na przedsiębiorstwo, z pewnością opowie doradca leasingowy. Dokładnie przeanalizuje on obie opcje i wskaże leasingobiorcy tę najkorzystniejszą.

Zasady księgowania leasingu samochodów osobowych są jasne i proste. Niemniej jednak jeżeli ma się wątpliwości w tej kwestii, warto skorzystać z pomocy doradcy. Nie tylko wyszuka on atrakcyjną ofertę, ale też rozwieje wątpliwości względem warunków finansowania oraz sposobów rozliczeń podatkowych. Lepiej zatem zwrócić się do specjalisty niż kupować w salonie, dlatego że tamtejsi dealerzy są zainteresowani przede wszystkim prostym zarobkiem, a nie przeprowadzeniem klienta przez całość procedur.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych