Home » Blog » Dostawca w leasingu – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Dostawca w leasingu – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

2019-06-05 11:54

Dostawcę, w Kodeksie Cywilnym, określa się pojęciem Zbywcy. Jest on podmiotem, od którego firma leasingowa nabywa przedmiot, by oddać go korzystającemu w użytkowanie ramach umowy leasingu. Sprawdź, kto może zostać dostawcą (zbywcą) i kto ponosi odpowiedzialność za jego wybór.

KLF24 RANDOM IMAGE

Kto jest dostawcą w leasingu?

W teorii zbywcami danej rzeczy do firmy leasingowej mają szansę zostać podmioty prowadzące działalność, a także osoby prywatne.  Jednak w praktyce większość leasingodawców preferuje dostawców wyspecjalizowanych w sprzedaży konkretnych środków trwałych, np. samochodów ciężarowych. Część firm leasingowych finansuje pojazdy i maszyny pochodzące wyłącznie od autoryzowanych dealerów i dystrybutorów, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania i gwarantuje wysoką jakość przedmiotów umowy. Na rynku działają też finansujący skłonni leasingować środki trwałe sprzedawane przez komisy albo sprawdzone firmy zajmujące się sprowadzaniem używanych pojazdów z zagranicy.

Leasingodawcy zwykle niechętnie podpisują umowy, których przedmiotem mają być samochody lub sprzęty nabywane od indywidualnych sprzedawców, np. od przedsiębiorców posiadających pojazd w swoich środkach trwałych i zamierzających go sprzedać. Istnieje jednak wąska grupa finansujących, akceptująca takich zbywców. Znaczniej trudniej o zgodę na leasingowanie pojazdów sprzedawanych przez osoby prywatne. Tylko nieliczne firmy leasingowe godzą się na takich dostawców. Najczęściej dotyczy to wyłącznie używanych samochodów osobowych.

To leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór dostawcy

Ryzyko związane z doborem konkretnego dostawcy ponosi korzystający z leasingowanego przedmiotu. Ta sprawa zawsze jest regulowana w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Oznacza to, że leasingobiorca nie może przenieść odpowiedzialności na leasingodawcę, nawet jeśli dostawca opóźni bądź utrudni wydanie przedmiotu albo jeżeli okaże się nieuczciwy. Chociaż dostawcę wybiera korzystający i ponosi ryzyko z tym związane, firmy leasingowe, dbając o bezpieczeństwo klientów, również weryfikują wiarygodność zbywców. Jeśli finansujący stwierdzi, że dany dostawca wzbudza jego wątpliwości, może odmówić realizacji umowy. Warto pamiętać, że dokładne sprawdzenie rzetelności zbywcy oraz ustalenie jasnych dla stron warunków sprzedaży i dostawy rzeczy, leży przede wszystkim w interesie leasingobiorcy. Wybór przedmiotu leasingu i jego dostawcy musi być więc dokładnie przemyślany.

Choć w teorii zbywcą rzeczy do firmy leasingowej może być każdy podmiot, który prowadzi działalność, a nawet osoba prywatna, w praktyce leasingodawcy – w zależności od swojej polityki – preferują konkretne typy dostawców. Chętnie honorowanymi zbywcami są autoryzowani dealerzy i dystrybutorzy pojazdów. W innych przypadkach dużo zależy od preferencji danej firmy leasingowej. Ponadto trzeba pamiętać, że ryzyko wyboru dostawcy ponosi korzystający. Weryfikacja zbywców powinna nastąpić po obu stronach – korzystającego i finansującego. Gwarantuje to największą satysfakcję z zawartej umowy i pozwala zapobiec przykrym konsekwencjom doboru nieuczciwego lub nierzetelnego dostawcy.

Warto skorzystać z naszych przetartych szlaków. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze. Przez lata wypracowaliśmy sobie grupę sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują dobre ceny i świetny jakościowo sprzęt. Zaproponujmy co najmniej kilka opcji sprzętowych, z których klient będzie mógł wybrać najlepszy dla siebie sprzęt. To oczywiście nie zamyka drogi szukania sprzętu na własną rękę. Wiemy jednak, że skorzystanie z naszych rozwiązań daje lepsze efekty i zmniejsza ryzyko.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych