Dokumenty wymagane do zawarcia umowy leasingowej

Leasing jest sposobem, by móc korzystać z wyspecjalizowanych zazwyczaj kosztownych sprzętów, maszyn czy pojazdów bez konieczności zaciągania kredytu. Sprawdź jakie dokumenty są wymagane przy podpisywaniu umowy leasingowej.

Leasing jest sposobem, by móc korzystać z wyspecjalizowanych zazwyczaj kosztownych sprzętów, maszyn czy pojazdów bez konieczności zaciągania kredytu. Bardzo często rozwiązanie to jest stosowane przez młodych przedsiębiorców, którym banki odmawiają pożyczek. Co więcej, w porównaniu z zaciąganiem kredytu, leasing nie wymaga skomplikowanych, wieloetapowych procedur. Jakich formalności należy dopilnować, decydując się na leasing?

Leasing operacyjny i finansowy

Możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu. Pierwszym z nich jest leasing operacyjny, który jest najbardziej rozpowszechniony. W tym przypadku właściciel przedmiotu pozostaje jego właścicielem przez cały okres umowy. Drugim rodzajem jest leasing finansowy, dzięki któremu leasingobiorca staje się właścicielem danego pojazdu czy maszyny już od samego początku.

Niezależnie od tego, na jaki rodzaj leasingu się zdecydujemy, w pierwszej kolejności ustalane są ogólne warunki leasingu. Skupiają się one przede wszystkim na wysokości opłaty wstępnej, długości zakończeniu umowy, wysokość rat, a także tego co stanie się z przedmiotem leasingu po zakończeniu trwania umowy. Zaletą leasingu jest to, że bardzo często leasingodawca jest pozytywnie nastawiony na ewentualne negocjacje i chętnie ustala warunki tak, aby obie strony transakcji były usatysfakcjonowane. Jest to wyjątkowo korzystne zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców, który mogą pozwolić sobie na znacznie mniej w porównaniu z doświadczonymi biznesmenami, by jednocześnie zachować płynność finansową.

Kolejnym etapem jest przesłanie odpowiednich dokumentów, dzięki którym umowa może zostać zawarta. Dokumenty mogą znacznie się różnić w zależności od tego, z którego rodzaju leasingu zdecydujemy się skorzystać. Co więcej, bardzo często wymagane formalności są odmienne u różnych leasingodawców, z którym zawieramy umowę.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy leasingowej

Firmie podlegającą wpisowi do CEIDG, niezbędny będzie wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z systemu CEiDG) . Jeśli umowa leasingowa ma być podpisana przez wspólników spółki prawa handlowego, konieczny jest ważny wypis z KRS (również do pobrania z systemu KRS).  Przy leasingu dokumentacja jest ograniczona do niezbędnego minimum. Nie są potrzebna kserokopie dowodów osobistych a jedynie wypisanie prostego poświadczenia danych osobowych. Kluczowym dokumentem jest wniosek leasingowy.  Jest to dokument, na pierwszy rzut oka, bardziej skomplikowany. Jednak po wstępnym zapoznaniu zorientujemy się że bardzo prosto go wypełnić. Gdyby jednak sprawiał jakieś trudności, nasi handlowcy są zawsze do dyspozycji i chętnie pomogą w wypełnieniu wszelkich  dokumentów.

Warto jednak wiedzieć, że niekiedy leasingobiorca może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie deklaracji podatkowych takich jak PIT-5 i PIT-36 lub CIT-2 i CIT-8. Niekiedy konieczne może okazać się również oświadczenia o stanie zobowiązań, deklaracji majątkowej lub oświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US.

Leasing jest obecnie coraz popularniejszy. Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z takiej możliwości. Wybranie oferty kierowanej przez leasingodawcę zazwyczaj wiąże się z wieloma korzyściami, które często przewyższają te wiążące się z zaciągnięciem kredytu.

Zamów kontakt