Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu wykupionego z leasingu

Rejestracja samochodu wykupionego z leasingu nie należy do czynności skomplikowanych, ale warto dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty trzeba zabrać ze sobą, by nie tracić czasu w urzędach. Co ważne, nie zawsze rejestrującym jest firma, która zdecydowała się na wykupienie pojazdu. W celu jak najlepszego przygotowania się do procedury po zakończeniu umowy, należy znać jej przebieg i związane z nią wymagania.

Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu wykupionego

Aby zarejestrować pojazd wykupiony z leasingu, trzeba wypełnić wniosek w Wydziale Komunikacji. Konieczna okaże się też faktura VAT wykupowa od sprzedającego. Czasem wymaga się przedstawienia wszystkich faktur pośrednich w oryginale. Potrzebny będzie również aktualny KRS zbywcy. Oczekują tego niektóre Wydziały Komunikacji – lepiej wcześniej upewnić się telefonicznie, czy będzie konieczne przedstawienie KRS. Należy zabrać ze sobą także kartę pojazdu, dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym oraz tablice.

Kiedy rejestrującym jest leasingobiorca

Po wniesieniu opłaty rezydualnej kończącej leasing, zazwyczaj nazywanej wykupem, finansujący przenosi własność samochodu na korzystającego. Wówczas firma leasingowa przesyła dotychczasowemu klientowi komplet dokumentów do zarejestrowania pojazdu. W przesyłce kurierskiej powinny znajdować się karta pojazdu, faktura VAT wykupowa oraz aktualny KRS leasingodawcy. Do wspomnianych dokumentów należy dołączyć rzeczy, które były już we władaniu korzystającego (opisane w akapicie powyżej). Nie można zapominać, że konieczne jest aktualne badanie techniczne. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów uda się pomyślnie zarejestrować wykupiony z leasingu pojazd.

Rejestracja samochodu kupionego od firmy, która wcześniej wykupiła go z leasingu – gdy rejestrującym nie jest leasingobiorca

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce, kiedy leasingobiorca po wykupieniu samochodu po leasingu, nie decyduje się na dłuższe z niego korzystanie, tylko sprzedaje go dalej, nawet nie rejestrując go na siebie. W takich przypadkach nabywca pojazdu poleasingowego, poza standardowymi dokumentami do rejestracji oraz fakturą albo umową kupna-sprzedaży wystawioną przez dotychczasowego właściciela, czyli  tego, kto wykupił samochód z leasingu, musi przedstawić fakturę pośrednią w oryginale, to znaczy fakturę wykupową od leasingodawcy przenoszącą własność na leasingobiorcę sprzedającego obecnie pojazd. Wydział Komunikacji musi bowiem dokładnie prześledzić drogę, jaką przebył samochód od ostatniego właściciela wpisanego w dowodzie rejestracyjnym do właściciela, który obecnie chce zarejestrować auto. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy pojazd zmieni właściciela więcej niż jeden raz.

Do zarejestrowania samochodu wykupionego z leasingu potrzebne będą: faktura VAT wykupowa, faktury pośrednie (jeśli rejestrującym nie jest dotychczasowy korzystający), numer KRS zbywcy, karta pojazdu, dowód rejestracyjny oraz tablice. Sama procedura nie trwa długo i nie wymaga zawiłych formalności, co wydaje się kolejnym atutem leasingu.

Zamów kontakt