Dodatkowe opłaty w leasingu – najważniejsze informacje

Opłaty dodatkowe są normą w przypadku wielu umów – tych zawieranych z kredytodawcą, operatorem telefonicznym czy dostawcą telewizji. Nie inaczej wygląda to w przypadku leasingu. Oprócz czynszu inicjalnego, miesięcznych rat i wykupu, obowiązują również opłaty dodatkowe. Najczęściej są jasno przedstawione w Tabeli Opłat i Prowizji, dlatego łatwo je zidentyfikować i poznać ich wysokość. Sprawdź, co należy wiedzieć o opłatach dodatkowych w leasingu, zanim podpiszesz umowę.

Opłata za rejestrację samochodu

W przypadku leasingowania pojazdów większość firm stosuje jedną dodatkową opłatę, której nie da się uniknąć. Jest nią opłata za rejestrację samochodu czy innego środka transportu w wydziale komunikacji. Koszt wspomnianej formalności ponosi w urzędzie leasingodawca i z tego tytułu zwykle nalicza marżę. Na etapie wyboru oferty warto sprawdzić stawki tej opłaty, stosowane przez poszczególne firmy leasingowe. Jej najczęstsza wysokość to od 250 do 400 złotych netto. Rzeczywisty urzędowy koszt rejestracji pojazdu wynosi 200 złotych – ta informacja może być pomocnym punktem odniesienia przy porównywaniu ofert leasingu. Istnieją wyjątki, ponieważ niektóre firmy leasingowe zdecydowały się na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej zamiast tabeli opłat i prowizji. W takim przypadku koszt rejestracji pojazdy jest już zawarty we wspomnianej wyżej opłacie zryczałtowanej. Warto zapytać naszych handlowców o takie rozwiązania, bo są one zdecydowanie bardziej interesujące.

Pozostałe opłaty dodatkowe

Większość pozostałych opłat naliczanych przez leasingodawców jest pobierana w przypadku wystąpienia zdarzenia wskazanego w Tabeli Opłat i Prowizji. Wobec tego część leasingodawców może w ogóle ich nie ponosić. Z kolei w razie losowego zdarzenia prawdopodobne będzie, że przedsiębiorca stanie przed koniecznością uregulowania dodatkowej faktury. Jeśli bezproblemowo użytkuje się pojazd, nie zapłaci się więcej, niż zostało to określone w umowie. Bezproblemowe użytkowanie oznacza, że nie zaistniały szkody komunikacyjne albo zdarzenia związane z interwencją policji i innych służb. Jeżeli jednak doszło do takich sytuacji, w przypadku pierwszej z nich zwykle trzeba uregulować opłatę za upoważnienia do odbioru odszkodowania, a drugiej – opłatę za udzielenie organom śledczym informacji o użytkowniku pojazdu.

Ponadto, jeżeli leasingobiorca nie chce skorzystać z dodatkowych usług, nie będzie musiał ponosić kolejnych kosztów. Z opłatami mogą być związane takie czynności jak zmiana danych teleadresowych, spisanie aneksu do umowy czy konieczność wystawienia opinii.

Dlaczego leasingodawcy naliczają dodatkowe opłaty?

Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zaskoczeni lub rozczarowani faktem, że muszą pokryć koszty inne niż opłacenie rat, czynszu inicjalnego czy wykupu. Najczęściej ich reakcje wynikają z niedokładnego przeczytania warunków umowy oraz Tabel Opłat i Prowizji. Nierzadko leasingobiorcy mogą odnosić wrażenie, że firmy leasingodawcy chcą zarobić na nich jak najwięcej, naliczając opłaty za wydanie każdego dodatkowego dokumentu czy zapisując niekorzystne zapisy drobnym druczkiem. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że większość osób poszukujących oferty leasingu, zwraca uwagę przede wszystkim na koszt całkowity. Leasingodawcy, aby móc rywalizować z konkurencją w ich branży, odejmują od wspomnianej wartości wszelkie koszty niestandardowej obsługi i ujmują je w Tabeli Opłat i Prowizji. Obniżają w ten sposób całkowity koszt leasingu. Ponadto świadczenie dodatkowych usług generuje opłaty po stronie leasingodawcy, dlatego też nakłada on obowiązek regulowania tych płatności na leasingobiorcę.

Zazwyczaj za wszystkie czynności wykraczające poza zakres standardowej obsługi nie płaci się byt wiele. W takiej sytuacji, opłaty dodatkowe najczęściej pokrywają klienci, którym przytrafia się więcej zdarzeń losowych i ci mający więcej żądań, na przykład potrzeb wystawiania kolejnych zaświadczeń i innych dokumentów. Leasingobiorcy, którzy nie wymagają zakresu obsługi szerszego niż standardowy, nie płacą nic więcej poza podstawowymi opłatami.

Firmy leasingowe określają różne opłaty dodatkowe, na szczęście większości z nich uda się uniknąć. W przypadku zdarzeń losowych albo niestandardowych wymagań trzeba jednak liczyć się z poniesieniem kosztów. Warto dokładnie sprawdzać ich wysokość na etapie wyboru leasingodawcy, dlatego że niektórzy z nich mogą naliczać nieproporcjonalnie wysokie opłaty za niektóre zdarzenia. Najlepiej uważnie sprawdzać i porównywać różne Tabele Opłat i Prowizji, zanim złoży się podpis na umowie

Zamów kontakt