Home » Blog » Czy złożenie zapytania o leasing jest odnotowywane w BIK?

Czy złożenie zapytania o leasing jest odnotowywane w BIK?

2019-06-10 13:15

Zdarza się, że przedsiębiorcy wahają się przed wysłaniem zapytania o ofertę leasingu przez internet. Obawiają się, że ten fakt zostanie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. Jak jest w rzeczywistości? Odpowiadamy poniżej.

KLF24 RANDOM IMAGE

Skąd wynikają obawy?

Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK, gromadzi dane na temat historii kredytowej rozmaitych osób, ale też odnotowuje tzw. zapytania do bazy. Przykładowo w sytuacji, gdy ktoś składa wniosek o przyznanie kredytu jednocześnie w trzech różnych bankach, by zwiększyć swoje szanse na finansowanie, zostanie to opatrzone odpowiednią adnotacją. Nawet jeśli taki klient otrzyma pozytywną decyzję kredytową w dwóch instytucjach, a trzecia odmówi mu finansowania, do bazy trafi stosowny zapis. W BIK znajdzie się informacja o tym, z jakiego kredytu i w którym banku skorzystała dana osoba, ale też pojawi się adnotacja, że klient ten składał wniosek w dwóch pozostałych bankach. Istnieje dość powszechne przekonanie, że już samo aplikowanie o kredyt, leasing czy pożyczkę obniża scoring w BIK i utrudnia uzyskanie finansowania w przyszłości, ale jest ono przesadzone.

W jaki sposób leasingodawcy korzystają z BIK?

Warto wiedzieć, że firmy leasingowe nie raportują do BIK informacji o leasingobiorcach ani o wysokości ich zobowiązań. Nie przekazują tez danych o terminowości spłaty poszczególnych rat. Leasingodawcy mogą sprawdzić jedynie, w chwili złożenia wniosku o leasing, czy wnioskujący nie ma negatywnej historii kredytowej. Z kolei sam fakt posiadania niekorzystnych zapisów w BIK nie musi przekreślać szans na finansowanie – jego warunki ustalane są z uwzględnieniem tych szczególnych okoliczności. Podsumowując – leasingodawcy korzystają z BIK biernie, weryfikując wiarygodność przedsiębiorców wnioskujących o leasing dla swojej firmy. Obniżają w ten sposób ryzyko zawarcia umowy z nierzetelnym klientem.

Zapytanie o ofertę nie jest wnioskiem o leasing

Dopiero złożenie wniosku o przyznanie finansowania może upoważnić firmę leasingową do wystąpienia do BIK z zapytaniem o historię kredytową potencjalnego klienta. Przesłanie formularza przez stronę internetową leasingodawcy jest jedynie złożeniem zapytania o ofertę i prośbą o jej przygotowanie. Na tym etapie żadna firma leasingowa nie wysyła zapytania do BIK, co oznacza, że samo skorzystanie z formularza kontaktowego nie wiąże się z odnotowaniem tego faktu w bazie. Poza tym leasingobiorca musi uzyskać zgodę klienta na taką weryfikację, co następuje na etapie wnioskowania.

Złożenie zapytania o leasing przez stronę internetową wybranej firmy leasingowej pozwala na otrzymanie oferty finansowania. Wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy nie jest więc równoznaczne z wnioskowaniem o leasing. Nie zostaje to zatem odnotowane w bazie, ponieważ żadna firma leasingowa na tym etapie nie wysyła zapytania do BIK o historię kredytową potencjalnego leasingobiorcy. Leasingodawcy nie mieliby na takie czynności czasu ani środków, a przede wszystkim – zgody klientów.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych