Czy warto brać leasing?

Leasing to jedna z możliwości finansowania środka trwałego. Czy warto korzystać z leasingu? Co powinniśmy wiedzieć na jego temat?

Leasing to jedna z możliwości finansowania środka trwałego. Czy warto korzystać z leasingu? Co powinniśmy wiedzieć na jego temat? Jakie są rodzaje leasingu? Czy leasing można wziąć tylko, gdy ma się firmę?

CZYM JEST LEASING?

Leasing jest korzystną dla przedsiębiorców (ze względów podatkowych) formą finansowania inwestycji. Opiera się na umowie cywilnoprawnej, po zawiązaniu której jedna ze stron – Leasingobiorca ma możliwości korzystania z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie leasingowej, którą finansuje leasingodawca. W zamian za korzystanie z przedmiotu leasingu Leasingobiorca płaci Leasingodawcy ustaloną w umowie leasingowej ratę leasingową.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ WZIĘCIE LEASINGU NA FIRMĘ?

Decydując się na wzięcie leasingu przedsiębiorca skorzystać może z kilku benefitów. Najważniejsze z nich to:

  • możliwość pomniejszenia podatków z tytułu kosztów uzyskania przychodu, do których zaliczane są raty leasingowe,

  • uzyskanie leasingu jest szybsze niż uzyskanie kredytu,

  • decydując się na leasing czeka nas mniej formalności niż podczas ubiegania się o kredyt,

  • umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej firmy.

CO MOŻNA WZIĄĆ W LEASING?

W leasing można wziąć środki trwałe, które wspierają i ułatwiają prowadzenie firmy, w tym:

  • środki transportu – samochody osobowe i ciężarowe,

  • maszyny i urządzenia,

  • nieruchomości.

JAKIE SĄ RODZAJE LEASINGU?

Oferta leasingowa daje możliwość wyboru między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Podpisując umowę leasingową, bez względu na wybór rodzaju leasingu przedmiot leasingu jest własnością finansującego, a więc firmy leasingowej, nazywanej często w umowie Leasingodawcą.
W czasie trwania umowy leasingowej korzystający z przedmiotu leasingu, zwany korzystającym lub Leasingobiorcą płaci firmie leasingowej ustalone w umowie leasingowej raty leasingowe, które stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. W zależności od wyboru rodzaju leasingu przedmiot leasingu:

  • może przejść na własność Leasingobiorcy, jak ma to miejsce przy podpisaniu finansowej umowy leasingowej,

  • może zostać wykupiony za kwotę określoną w operacyjnej umowie leasingowej przez Leasingobiorcę,

  • może nie zostać wykupiony przez Leasingobiorcę, który nie musi skorzystać z tej możliwości, jak ma to miejsce przy podpisaniu operacyjnej umowy leasingowej.

Leasing operacyjny i finansowy różni się także kwestią płatności podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego jest on płacony z każdą ratą leasingową. Podatek VAT w leasingu finansowym z kolei należy zapłacić jednorazowo po przekazaniu przedmiotu leasingu.

Z leasingiem wiąże się również wstępna opłata leasingowa, która stanowi pierwszą, płatną z góry ratę. Jej wysokość określa umowa leasingowa.

W operacyjnej umowie leasingowej uwzględniony jest również zapis dotyczący wartości wykupu, z którego Leasingobiorca może skorzystać po zakończeniu umowy. Wartość ta stanowi różnicę wartości początkowej przedmiotu leasingu i sumy kosztów amortyzacyjnych powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu leasingu.

Zamów kontakt