Home » Blog » Czy warto brać leasing?

Czy warto brać leasing?

2016-12-06 13:01

Leasing to jedna z możliwości finansowania środka trwałego. Czy warto korzystać z leasingu? Co powinniśmy wiedzieć na jego temat?

Co warto brać leasing

Leasing to jedna z możliwości finansowania środka trwałego. Czy warto korzystać z leasingu? Co powinniśmy wiedzieć na jego temat? Jakie są rodzaje leasingu? Czy leasing można wziąć tylko, gdy ma się firmę?

CZYM JEST LEASING?

Leasing jest korzystną dla przedsiębiorców (ze względów podatkowych) formą finansowania inwestycji. Opiera się na umowie cywilnoprawnej, po zawiązaniu której jedna ze stron – Leasingobiorca ma możliwości korzystania z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie leasingowej, którą finansuje leasingodawca. W zamian za korzystanie z przedmiotu leasingu Leasingobiorca płaci Leasingodawcy ustaloną w umowie leasingowej ratę leasingową.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ WZIĘCIE LEASINGU NA FIRMĘ?

Decydując się na wzięcie leasingu przedsiębiorca skorzystać może z kilku benefitów. Najważniejsze z nich to:

  • możliwość pomniejszenia podatków z tytułu kosztów uzyskania przychodu, do których zaliczane są raty leasingowe,

  • uzyskanie leasingu jest szybsze niż uzyskanie kredytu,

  • decydując się na leasing czeka nas mniej formalności niż podczas ubiegania się o kredyt,

  • umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej firmy.

CO MOŻNA WZIĄĆ W LEASING?

W leasing można wziąć środki trwałe, które wspierają i ułatwiają prowadzenie firmy, w tym:

  • środki transportu – samochody osobowe i ciężarowe,

  • maszyny i urządzenia,

  • nieruchomości.

JAKIE SĄ RODZAJE LEASINGU?

Oferta leasingowa daje możliwość wyboru między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Podpisując umowę leasingową, bez względu na wybór rodzaju leasingu przedmiot leasingu jest własnością finansującego, a więc firmy leasingowej, nazywanej często w umowie Leasingodawcą.
W czasie trwania umowy leasingowej korzystający z przedmiotu leasingu, zwany korzystającym lub Leasingobiorcą płaci firmie leasingowej ustalone w umowie leasingowej raty leasingowe, które stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. W zależności od wyboru rodzaju leasingu przedmiot leasingu:

  • może przejść na własność Leasingobiorcy, jak ma to miejsce przy podpisaniu finansowej umowy leasingowej,

  • może zostać wykupiony za kwotę określoną w operacyjnej umowie leasingowej przez Leasingobiorcę,

  • może nie zostać wykupiony przez Leasingobiorcę, który nie musi skorzystać z tej możliwości, jak ma to miejsce przy podpisaniu operacyjnej umowy leasingowej.

Leasing operacyjny i finansowy różni się także kwestią płatności podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego jest on płacony z każdą ratą leasingową. Podatek VAT w leasingu finansowym z kolei należy zapłacić jednorazowo po przekazaniu przedmiotu leasingu.

Z leasingiem wiąże się również wstępna opłata leasingowa, która stanowi pierwszą, płatną z góry ratę. Jej wysokość określa umowa leasingowa.

W operacyjnej umowie leasingowej uwzględniony jest również zapis dotyczący wartości wykupu, z którego Leasingobiorca może skorzystać po zakończeniu umowy. Wartość ta stanowi różnicę wartości początkowej przedmiotu leasingu i sumy kosztów amortyzacyjnych powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu leasingu.

Tagi

Finanse (3)
Leasing (10)

Zamów kontakt

Image CAPTCHA

Leasing dla nowych firm

Leasing dla nowych firm (czyli Start Up-ów) to doskonała możliwość pozyskania środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obecnie, bardzo często spotykaną prawidłowością jest przechodzenie osób, dotychczas pracujących na etatach, na własną działalność gospodarczą. Taka decyzja często wiąże się z koniecznością pozyskania środków transportu lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. W tym momencie „świeżo upieczony” przedsiębiorca napotyka na pierwszą przeszkodę, jaką jest wykazanie się przychodami dla weryfikacji zdolności leasingowej. Często procedury nie przewidują innej możliwości poza tą, która wymaga przedstawienia efektów prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku KLF24.pl przychodzi z pomocą, oferując wyspecjalizowana ofertę leasingu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Więcej szczegółów opiszemy w dalszej części tekstu, a teraz zastanówmy się nad definicją nowej firmy, czyli tak zwanego Start Up-a.

 

Czym jest Start Up i jak ma się do tego leasing?

Nasze doświadczenie wskazuje na rozbieżność w rozumieniu tej, jakby się wydawało, prostej definicji. Inaczej bowiem będzie to postrzegane przez przedsiębiorcę, a inaczej przez samą firmę leasingową. Dla firm leasingowych „nowa firma” będzie rozumiana jako ta, która działa krócej niż trzy miesiące, lub nawet w niektórych przypadkach działająca krócej niż sześć miesięcy. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to najczęściej firma, która właśnie zaczyna swą działalność. Nasze doświadczenie umożliwia nam takie konstruowanie wniosku, które pozwala na maksymalne wykorzystanie korzyści wynikających z oferty typu Start Up leasing. Często lepiej jest starać się o finansowanie z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności, niż czekać kilka miesięcy, ponieważ analityk może chcieć od Klienta wykaz wystawionych faktur, a te niekoniecznie mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach. W ofercie dla nowych firm jest wiele składowych, które trzeba dokładnie opisać. W związku z tym, najlepiej jest skontaktować się z naszym doradcą, abyśmy mogli prawidłowo pokierować Klienta i szybko pomóc uzyskać leasing dla nowej firmy na korzystnych warunkach.

 

Leasing dla nowych firm – jakie są warunki?

W zasadzie jest to taka sama oferta jak dla każdego przedsiębiorcy. Różnice polegają na wysokościach pierwszych wpłat i w niektórych przypadkach na różnicy w wykupach w zależności od ryzyka transakcji. Minimalne pierwsze wpłaty są możliwe już od 1%, standardem jednak jest 10% do nawet 30% pierwszej wpłaty. Jeżeli chodzi o leasing dla nowej działalności, naszym zadaniem jest wynegocjowanie jak najmniejszej wpłaty i jak najlepszych warunków finansowych. Z reguły udaje się nam ustalić wkład własny Klienta na poziomie od 5% do 15%.  Naturalnie możliwości jest wiele i zdarzały się również sytuacje, w których wkład własny wynosił 1%.

 

Pomagamy uzyskać leasing na start

Podsumowując, leasing na start nowej firmy jest możliwy i nie należy się go obawiać. Nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że zgromadzenie koniecznych środków jest niemożliwe, staramy się tak poprowadzić Klienta, aby uzyskać finansowanie i umożliwić rozpoczęcie działalności gospodarczej nowo powstałej firmie.

Sprawdź naszą ofertę ciągników siodłowych