Czy można zamienić leasing firmowy na konsumencki i odwrotnie?

Czy uda się przekształcić leasing firmowy na konsumencki przy zawieszeniu działalności gospodarczej albo wprowadzić przedmiot dotychczasowego leasingu konsumenckiego do firmy? Sprawdź, czy takie rozwiązania są możliwe i jak wyglądają w tych przypadkach sprawy podatkowe.

Zamiana leasingu konsumenckiego na firmowy i odwrotnie – czy są na to szanse?

Odpowiadając na najważniejsze pytanie związane z tematem: tak, zamiana w każdą ze stron jest możliwa do przeprowadzenia. Wszystko zależy przede wszystkim od woli i charakteru działalności firmy finansującej. Nie każdy leasingodawca udostępnia takie rozwiązanie – niektórzy w ogóle nie oferują leasingu konsumenckiego. Dlatego jeszcze przed wyborem konkretnej firmy ustal, czy opcja z zamianą wchodzi w grą i czy rzeczywiście możesz jej potrzebować.

Jak wygląda zamiana leasingu firmowego na konsumencki?

Najczęściej finansujący mają z nią do czynienia, gdy przedsiębiorca, który wziął leasing w tej formie, decyduje się zawiesić lub zakończyć działalność gospodarczą. Zdarza się, że osoby prowadzące firmę nie chcą tracić częściowo spłaconego przedmiotu, np. samochodu osobowego, z którego można korzystać też prywatnie. Wobec tego leasingodawcy pozwalają na aneksowanie zawartej umowy na osobę prywatną. Dzięki temu korzystający po zakończeniu czy zawieszeniu działalności gospodarczej ma szansę kontynuować zobowiązanie i spłacać je prywatnie. W niektórych przypadkach finansujący nie stosują aneksu. Zamiast tego zaczynają fakturować kolejne raty na imię i nazwisko leasingobiorcy zamiast na jego firmę.

Zmiana leasingu firmowego na konsumencki nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Nie trzeba dokonywać korekty. Wydatki związane z umową poniesione w okresie działania jako przedsiębiorca pozostają kosztami podatkowymi. Podatek traci jednak możliwość zaliczania kolejnych rat w koszty i odliczania VAT.

Zamiana leasingu konsumenckiego na firmowy

W takich sytuacjach osoba indywidualna, która wzięła samochód w leasing, zarejestrowała działalność gospodarczą i zaczęła wykorzystywać samochód prywatny w celach służbowych. Część leasingodawców umożliwia zmianę umowy na leasing firmowy poprzez aneks przepisujący zobowiązanie.

Przepisanie umowy leasingu prywatnego na działalność gospodarczą umożliwia podatnikowi zaliczanie wydatków z nią związanych w koszty. Wspomniana umowa musi być zawarta na okres minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu. W przypadku samochodów osobowych są to minimum 2 lata. Ponadto suma spłat koniecznie powinna być równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu zobowiązania. Czy po przepisaniu umowy na działalność, będzie ona spełniała powyższe warunki? Za podstawę bierze się cały okres trwania finansowania, a nie tylko czas od momentu jej przepisania na działalność. Podatnik może więc zaliczać w koszty kolejne wydatki związane z umową.

Zamiana leasingu firmowego na konsumencki i odwrotnie jest możliwa. Co więcej, nie rodzi ona negatywnych skutków podatkowych. Trzeba jednak sprawdzić, czy konkretny leasingodawca udostępnia taką opcję.

Zamów kontakt