Całkowite koszty leasingu samochodu dostawczego

Możemy wiele dowiedzieć się na temat korzyści wynikających z leasingu. Jak jednak wygląda kwestia kosztów finansowania samochodów dostawczych? Znajomość informacji o opłatach, których należy się spodziewać, sprawi, że podęta decyzja będzie w pełni świadoma i przemyślana. Czy leasing busów się opłaca? Sprawdź, co trzeba wiedzieć.

Na czym polega leasing na busy?

Firma leasingowa przekazuje przedsiębiorcy konkretny pojazd na czas określony w umowie. Robi to odpłatnie. Leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać raty o ustalonej wysokości. W skład raty wchodzą składniki kapitałowy oraz odsetkowy. Pierwszy wiąże się z wartością użytkowanego busa, a drugi jest wynagrodzeniem dla leasingodawcy. Klient firmy leasingowej musi utrzymywać samochód dostawczy w jak najlepszym stanie i dokonywać napraw, jeśli okażą się one konieczne.

Leasing busów jest korzystny dla użytkownika od strony podatkowej, dlatego że pozwala na odpisy amortyzacyjne albo zaliczanie kosztów leasingowych do kosztu uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy można zostać właścicielem busa lub zwrócić go firmie leasingowej.

Koszty leasingu samochodów dostawczych

Pierwsze koszty w leasingu wiążą się z przygotowaniem umowy z leasingodawcą. Należą do nich opłaty wstępne i manipulacyjne, gwarancje oraz ubezpieczenia. Następnie przyszły leasingobiorca wnosi czynsz inicjalny. Wpłatę początkową uiszcza się w chwili zawierania umowy albo przy odbiorze busa. W skład czynszu inicjalnego wchodzą też opłaty manipulacyjne związane z obsługą transakcji.

Kolejnym kosztem leasingu może być depozyt gwarancyjny. Jest on zabezpieczeniem dla leasingodawcy. To opłata zwrotna, oddawana pod koniec kontraktu. Można wykorzystać ją na pokrycie ostatniej raty albo odzyskać od firmy leasingowej po wygaśnięciu umowy. Ponadto należy pokryć koszt ubezpieczenia i przeglądów. Standardowo co miesiąc opłaca się raty leasingowe, choć można przyjąć inny harmonogram płatności, np. sezonowy. Do kosztów finansowania busa dochodzą także opłaty dodatkowe wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji. Mogą być nimi koszty cesji, opłata za użytkowanie pojazdu przez inne osoby albo za opóźnienie w spłacie.

Komu opłaca się leasing busów?

Ze względu na przyjazną formę finansowania i przystępne warunki, korzyści płynące z leasingu samochodów dostawczych zdecydowanie przewyższają jego koszty. Przedsiębiorstwa, którym pozyskanie busów w ten sposób najbardziej się opłaca, to przede wszystkim firmy zajmujące się transportem. Przed wyborem konkretnego modelu warto zastanowić się, jakie ilości towaru się przewozi i jakiego rodzaju są to artykuły, a także jakie udogodnienia chce się zapewnić kierowcy. Najlepiej zdecydować się na samochód przystosowany do większych transportów niż obecne, dlatego że biznes z czasem się rozwija. Aby sprawdzić opłacalność leasingu, warto z kolei skorzystać z kalkulatora leasingowego, pozwalającego oszacować koszty finansowania.

Leasing samochodów dostawczych jest chętnie wybieranym rozwiązaniem, dlatego że nie obciąża firmy dużym jednorazowym wydatkiem. Koszty związane z finansowaniem nie okazują się wygórowane, szczególnie że busy same zarabiają na swoją ratę. Nowe auto dostawcze z pewnością usprawni funkcjonowanie firmy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo personelu, dlatego warto oszacować opłaty i przejrzeć oferty leasingodawców.

Zamów kontakt